Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk – Kulturní dům Dalov – zpevněná plocha

 

Název zakázky Město Šternberk – Kulturní dům Dalov – zpevněná plocha
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky je zhotovit u stávajícího kulturního domu zpevněnou plochu pro potřeby kulturních akcí na přilehlém hřišti a travnaté ploše. Zpevněná plocha bude kopírovat stávající pozemek (parcela č. 30), bude tedy výhradně na zastavěné ploše a nádvoří. Bude provedena odkopávka podlahy bývalé stavby včetně podkladních vrstev, betonový podkladní beton tl. 150 mm a podkladní násyp rovněž v tl. 150 mm. Ze strany hřiště bude provedena opěrná zídka ze ztraceného bednění tak, aby byl dorovnán stávající terén do jednotné nivelety. Celá plocha bude provedena ze zámkové dlažby tl. 60 mm upnuté do chodníkového obrubníku a uložené do štěrkové drtě na zhutněný štěrkový podklad. Bude položena dlažba tl. 60 mm, štěrkodrť 4/8 v tl. 40 mm a podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm. Celková tloušťka konstrukce bude 300 mm.Současně budou provedeny i venkovní omítky kulturního domu v místě přímo navazující na nově vybudovanou zpevněnou plochu.Přesný rozsah prací je zřejmý z předloženého výkazu výměr, který zpracoval Stanislav Hračov, Husova 6, 785 01 Šternberk, IČ: 62282727.
Zahájení zadání 23.08.2016
Nabídky do 09.09.2016 do 11:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy o dílo
docxObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
pdfZadávací dokumentace
xlsSlepý rozpočet

pdfOznámení o výsledku
pdfSmlouva o dílo
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže