Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk – Stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu ČSA 13/30 ve Šternberku

 

Název zakázky Město Šternberk – Stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem díla jsou stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu MěP, ČSA 13/30 ve Šternberku - jedná se o úpravu stávajícího otvoru, kde bude umístěn pilíř na osu středního půdního okna a bude upravena šířka přizdívek na levé i pravé straně otvoru. Do otvorů se osadí nová dřevěná sklápěcí vrata s vodorovným členěním. Pod nové zdivo bude proveden monolitický základ. Dále bude provedeno zasypání stávající montážní šachty, doplnění betonové podlahy betonovou mazaninou s potěrem, osazení poklopu ve stropě se sklápěcím schodištěm (poklop bude mít požární odolnost EI 15DP3) a bude provedena výmalba garáží.
Přesný rozsah prací je zřejmý z předloženého výkazu výměr, který zpracovala Ing. Alena Skalová, Komenského 1, 785 01 Šternberk, IČ: 10040781.
Stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu budou provedeny v souladu se Závazným stanoviskem Odboru školství a kultury, Městský úřad Šternberk, č.j. MEST 20497/2016 ze dne 03.06.2016.
Zahájení zadání 23.08.2016
Nabídky do 09.09.2016 do 11:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje právo neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy o dílo
docxObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
docxZadávací dokumentace
pdfStanovisko_OKU.pdf
pdfVykres_policie0001.pdf
docxSlepý rozpočet

pdfOznámení o výsledku
pdfSmlouva o dílo
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže