Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov – ELEKTRONICKÁ AUKCE

 

Název zakázky Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov – ELEKTRONICKÁ AUKCE
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem veřejné zakázky je odstranění bývalé kotelny, která je součástí objektu garáží v k.ú. Dalov.
Rozsah demoličních prací je definován předloženým zjednodušeným soupisem prací s výkazem výměr a projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Alenou Skalovou, Komenského 1, 785 01 Šternberk, z ledna 2016.
Staveniště je zvenku volně přístupné.
Zahájení zadání 06.05.2016
Nabídky do 18.05.2016 do 09:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - formou elektronické aukce
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

 
pdfVýzva
docKrycí list
docSmlouva o dílo
docObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
pdfPD - zadání
rtfPD - zadání položkový rozpočet

pdfDodatečná informace č. 1
docDodatečná informace č. 1 - doplněný výkaz výměr

pdfSmlouva o dílo


 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže