Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Sanace vlhkosti - nebytový prostor Horní nám.2, Šternberk

 

Název zakázky Sanace vlhkosti - nebytový prostor Horní nám.2, Šternberk
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem stavby je provedení odvlhčení pomocí mikroporezních sušících omítek a budou odstraněny příčiny – opravou domovní přípojky kanalizace a jednotlivých odboček a stoupaček vnitřních rozvodů. V místnostech kanceláře, provozovny a v sociálním zařízení bude provedena vnitřní sušící omítka jako mikroporézní sušící systém vnitřní – tl. všech vrstev min. 27mm (předpoklad 35-40mm). V umývárně a WC bude proveden sušící systém nad obkladem stěn po strop. Sušící omítka bude provedena i ze strany průjezdu, včetně větrací manžety u soklu.

Přesný rozsah prací je zřejmý z předložené projektové dokumentace, vč. výkazu výměr (zpracovatelka Ing. Arch. Taťána Tzoumasová, Cholina 161, 783 22 Cholina).

Zahájení zadání 30.03.2016
Nabídky do 13.04.2016 do 12:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory
pdfVýzva
docKrycí list
docSmlouva o dílo
docObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
pdfPD
pdfPD technická zpráva
xlsVýkaz výměr

pdfSmlouva o dílo 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže