Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Oprava kanalizace v areálu městského koupaliště ve Šternberku

 

Název zakázky Oprava kanalizace v areálu městského koupaliště ve Šternberku
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky

Předmětem zakázky je úprava systému kanalizace na městském koupališti ve Šternberku, spočívající v úpravách jak dešťové, tak splaškové kanalizace. Splašková kanalizace – odpadní vody z praní filtrů v čistírně vody budou propojeny na stávající jednotnou splaškovou kanalizaci koupaliště (cca 12 m, profil 200 mm, spád kopíruje terén, může být v zámrzné hloubce – letní provoz). Do stávající dešťové kanalizace, užívané současně pro vypouštění koupaliště a nutnou obměnu bazénové vody bude do nové šachty instalován Parshallův žlab typu P3 a ultrazvukové čidlo. Dimenze měrného žlabu je zvolena pro množství protékající vody Q=20-30l/s, pro toto množství je navržen Parshallův žlab P3 pro Q max = 50l/s. Přenos naměřených dat bude veden kabelem do záznamové skříňky umístěné na budově čistírny vody vedle elektrického rozvaděče.
Rozsah prací je zřejmý z předložené projektové dokumentace vč. výkazu výměr (zpracovatel Ing. Alena Skalová, Komenského 1, 785 01 Šternberk, IČ: 10040781).

Zahájení zadání 16.03.2016
Nabídky do 13.04.2016 do 10:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky
Hodnota realizované zakázky
Konec záruční doby
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy
docObchodní podmínky
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP

docxZadávací dokumentace
pdfProjektová dokumentace
xlsVýkaz výměr

pdfSmlouva o dílo
xlsRozpočty 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže