Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Restaurování vstupních vrat v objektu Partyzánská 140/1 ve Šternberku

 

Název zakázky Restaurování vstupních vrat v objektu Partyzánská 140/1 ve Šternberku
Předmět zakázky Zakázka na služby
Charakteristika předmětu zakázky

Předmětem zakázky je zrestaurování vstupních vrat v objektu Partyzánská 140/1 ve Šternberku v souladu se Závazným stanoviskem odboru školství a kultury, Městský úřad Šternberk, č.j. MEST 34234/2014 ze dne 19.12.2014 a dle Restaurátorského záměru : Partyzánská 140/1, Šternberk, Ondrej Barna, Jesenická 2087/34, 785 01 Šternberk, Umělecký truhlář a restaurátor Marek Přikryl, Dis., ve smyslu §14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Vstupní vrata jsou součástí portálu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 47250/8-1964 na území Městské památkové zóny Šternberk prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.09.1992.

Další podrobný rozsah prací, postupů a plnění požadavků je zřejmý z předloženého Restaurátorského záměru.

Zahájení zadání 13.10.2015
Nabídky do 29.10.2015 do 12:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky
Hodnota realizované zakázky
Konec záruční doby
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docxKrycí list

docNávrh smlouvy o dílo
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
zipRestaurátorský záměr
docxPoložkový rozpočet

pdfSmlouva o dílo


 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže