Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul. Sadová ve Šternberku

 

Název zakázky Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul. Sadová ve Šternberku
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky

Předmětem zakázky je dodávka stavby „Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul. Sadová ve Šternberku“. Práce budou provedeny v rozsahu dle projektové dokumentace – projektu, zpracovaného Ing. Petrem Doleželem, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc - Hejčín.
Přesný rozsah požadovaných prací je definován projektovou dokumentací a předloženými výkazy výměr.

Zahájení zadání 21.07.2014
Nabídky do 1.8.2014 do 12:00 hod
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět.
Vysoutěžená hodnota zakázky 549.059,30 Kč bez DPH
Hodnota realizované zakázky 549.059,30 Kč bez DPH
Konec záruční doby 11.12.2019
Poznámka
Připojené soubory

 

pdf00 Přechod Sadová -Výzva
doc01 Přechod Sadová - Krycí list
doc02 Přechod Sadová - Smlouva o dílo
doc02a Přechod Sadová - Obchodní podmínky
doc03 Přechod Sadová - Čestné prohlášení ZKP
doc04 Přechod Sadová - Čestné prohlášení TKP
zip05 Přechod Sadová - PD
xls05a Přechod Sadová - rozpočet

pdfDodatečná informace č. 1

pdfZpráva o posouzení a hodnocení
pdfVýsledky výběru

pdfSmouva o dílo

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže