Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zrealizované veřejné zakázky

Obsahuje odkazy na veřejné zakázky malého rozsahu. Informace o veřejných zakázkách Města Šternberka zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje odkaz Profil zadavetele

č. Titulek
1 Šternberk – Lokalita ulic Masarykova, Krampolova - koordinátor BOZP
2 Město Šternberk – Stavební práce malého rozsahu – komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků
3 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Světlov
4 Město Šternberk - Odkanalizování objektů DDM Šternberk
5 Sportovní hřiště při ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku - sanace povrchu
6 Město Šternberk - Údržba veřejné zeleně v místních částech
7 Město Šternberk – Pronájem světelné vánoční výzdoby
8 Město Šternberk - ulice Pískoviště - veřejné osvětlení
9 Výtah v budově Městského úřadu Šternberk, Opavská 1 - výměna zařízení a práce související
10 Město Šternberk - dešťová kanalizace Dalov
11 Stavební úpravy chodníků ul. Věžní, Šternberk
12 Stavební úpravy chodníků ul. Nádražní Šternberk
13 Šternberk - Rozšíření Městského kamerového monitorovacího systému o 1 kamerový bod (ulice Věžní) - II.
14 Šternberk - pohyb neublíží tobě ani jiným
15 Veřejné osvětlení Jívavská, Olomoucká - Šternberk
16 Město Šternberk - Průkazy energetické náročnosti budov
17 Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány
18 Město Šternberk – ZŠ Svatoplukova - izolace základů tělocvičny
19 Obnova hradeb ve Šternberku, ulice Dvorská - projektová dokumentace
20 Šternberk, DPS Komenského 40 – rekonstrukce elektroinstalace hydraulického výtahu
21 Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace Ořechová a U Startu, Šternberk
22 Technický dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě: Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury
23 Zhotovení projektových prací - Šternberk - křižovatka ulic Uničovská, Krampolova
24 Město Šternberk - Komunální služby - výkon práv a povinností zadavatele
25 Oprava fasády bytového domu Olomoucká 56, Šternberk
26 Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk
27 Údržba veřejné zeleně v místní části Těšíkov
28 Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města Šternberka
29 Šternberk - rozšíření Městského kamerového systému o jeden kamerový bod a výměna jedné nefunkční kamery
30 Vzdělávací centrum Šternberk - didaktická technika
31 Šternberk - úprava koryta toku Grygava
32 Výměna oken v objektu Opavská 2566/1B, Šternberk
33 Vnitřní integrace úřadu
34 Podnikatelský inkubátor Šternberk - projektová dokumentace stavby
35 Demolice objektů v areálu Podnikatelské zóny Šternberk
36 Regenerace promenádních alejí ve Šternberku a místních částech - II. etapa
37 Revitalizace autobusových nádraží ve Šternberku
38 Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách ve Šternberku
39 Rámcová smlouva na tiskové a kopírovací služby
40 Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu - komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků
41 Město Šternberk - Klempířské a pokrývačské práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav nemovitostí
42 Město Šternberk - Stavební práce malého rozsahu charakteru stavební údržby a oprav nemovitostí
43 Stavební úpravy sil.II/444 ul.Věžní - 3.etapa - přechod pro chodce
44 Udržitelné využívání zdrojů energie v ZŠ Dr.Hrubého a ZUŠ Olomoucká, Šternberk snížením energetických ztrát
45 Udržitelné využívání zdrojů energie v MŠ Komenského, Šternberk snížením energetických ztrát - projektová dokumentace
46 Cyklostezka Šternberk: Světlov - Dolní Žleb - dokumentace pro územní rozhodnutí
47 Posouzení dopadu zrušení jezu
48 Výstavba mostu přes Sitku do ulice Labutí ve Šternberku
49 Osvětlení II. N.P. Expozice času
50 Oprava konstrukce lávky L3 přes Sitku
51 Šternberk – Stavební úpravy ulice Lhotská a Na Bažinách ve Šternberku
52 Mateřská škola U Dráhy ve Šternberku – parkoviště, kanalizační přípojka
53 Multifunkční kulturní zařízení Šternberk – stavební úpravy kotelny
54 Aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Šternberk
55 Zřízení dispečinku MKMS
56 Výměna a repase oken v objektu domu ČSA 30 ve Šternberku
57 Úprava koridoru Mateřské školy Komenského, Šternberk
58 Bytový dům Horní náměstí 59/11 ve Šternberku – výměna krovu
59 Komunitní kompostárna Šternberk
60 Interiéry kanceláří v objektu MěÚ Šternberk - Horní náměstí 16
61 Šternberk ulice Vinohradská , kabelové vedení veřejného osvětlení
62 Demolice objektu Barvířská 1 , Šternberk
63 Stavební úpravy chodníků ulice Uničovská, Šternberk
64 Stavební práce – komunikace Dolní Žleb
65 Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách ve Šternberku – výkon práv
66 Město Šternberk - Rámcová a servisní smlouva o IT podpoře a poradenstvi
67 Mobilní operátor pro město Šternberk, jeho příspěvkové organizace, obchodní společnosti, v nichž má město Šternberk majetkový podíl a sdružení obcí města Šternberk
68 Pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu
69 Zpracování územního plánu Šternberk
70 Servis a revize výtahů v majetku Města Šternberka
71 Infrastruktura lokality bývalých kasáren Šternberk – technický dozor investora a koordinátor BOZP
72 Infrastruktura lokality bývalých kasáren Šternberk
 
Strana 2 z 2

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže