• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

  Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

 • Plánované uzavírky závodní trati Ecce Homo v roce 2018

  Plánované uzavírky závodní trati Ecce Homo v roce 2018

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zrealizované veřejné zakázky

Obsahuje odkazy na veřejné zakázky malého rozsahu. Informace o veřejných zakázkách Města Šternberka zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje odkaz Profil zadavetele

č. Titulek
1 Nové kanceláře MěÚ Šternberk, Radniční 80/18, Šternberk
2 Město Šternberk – nákup výpočetní techniky 2017
3 Dodávka kancelářského nábytku Radniční 80/18, Šternberk
4 Šternberk – Sadová – stavební úpravy chodníků
5 Mateřská škola Šternberk, Komenského ulice – oprava střech
6 Šternberk, Sadová 3 – Odstranění stavby
7 Město Šternberk – pořízení nového osobního automobilu pro potřeby OŽP
8 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Palackého, Puškinova, Lomená, Svatoplukova
9 Město Šternberk – ulice Masarykova – projektová dokumentace
10 Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova
11 Město Šternberk – oprava most M1 Dolní Žleb
12 Dodávka stánků pro venkovské trhy
13 Šternberk – MŠ Komenského, umělé povrchy
14 Město Šternberk – demolice mostu M5 a lávky L11 ulice Nádražní
15 Město Šternberk – pořízení nového osobního automobilu na operativní leasing
16 Město Šternberk – oprava schodů ulice Brigádnická
17 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Olomoucká
18 Altán v Tyršových sadech v k.ú. Šternberk – 1. etapa
19 Obnova dřevěných křížů pietního místa hřbitov Šternberk II.
20 PC pro odbor sociálních věcí Městského úřadu Šternberk
21 Stavební úpravy restaurace PRIM – Šternberk, Masarykova 307/20
22 Šternberk DDM – střecha, fasáda
23 Separační hnízda - stanoviště kontejnerových stání Šternberk
24 Opěrná zeď – ulice Oblouková, Šternberk
25 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Vodní, Střední, Jaroslavova
26 Město Šternberk – Kulturní dům Dalov – zpevněná plocha
27 Město Šternberk – Stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
28 Šternberk – kostel Zvěstování Panny Marie: věžní hodiny
29 Město Šternberk – Výměna vnitřních a venkovních okenních křídel v bytovém domě Radniční 162/5 ve Šternberku
30 Šternberk – Domov se zvláštním režimem – Opavská 2,4. Průzkumné práce
31 Oprava střechy uliční části objektu Horní náměstí 2, Šternberk
32 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Olomoucká u PL
33 Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 2
34 Město Šternberk - nákup nového automobilu pro ŠJ
35 Nákup serveru pro ZŠ Svatoplukova – ELEKTRONICKÁ AUKCE
36 Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov – ELEKTRONICKÁ AUKCE
37 Programové vybavení pro přípravu materiálů pro RM a ZM
38 Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/24 v k.ú. Lhota u Šternberka
39 Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/23 v k.ú. Lhota u Šternberka
40 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Nádražní
41 Sanace vlhkosti - nebytový prostor Radniční 5, Šternberk
42 Sanace vlhkosti - nebytový prostor Horní nám.2, Šternberk
43 Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk – zatrubnění příkopů
44 MŠ Komenského Šternberk – úpravy v areálu
45 Oprava bytové jednotky č. 385/21 v objektu Uničovská 385/53, Šternberk
46 Oprava kanalizace v areálu městského koupaliště ve Šternberku
47 Město Šternberk – Oprava plynové kotelny v objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
48 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Jívavská, Šternberk
49 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků v Tyršových sadech, Šternberk
50 Oprava opěrné zdi ulice Opavská, parcela č. 34 v k.ú. Šternberk
51 Restaurování mariánského sloupu v ulici Ořechová ve Šternberku
52 Restaurování vstupních vrat v objektu Partyzánská 140/1 ve Šternberku
53 Město Šternberk - nákup nového osobního pětimístného automobilu
54 Oprava plynové kotelny v bytovém domě Labutí 2411/25 ve Šternberku
55 Oprava zpevněné plochy v areálu HZS, Šternberk
56 Demolice skladu č. 6, k.ú. Lhota u Šternberka
57 Demolice skladu č. 4 a výstavba nového sloupu pro NN, k.ú. Lhota u Šternberka
58 Výměna oken a dveří v kulturním domě v Dalově č. p. 71
59 Oprava vytápění v kulturním domě v Dalově č. p. 71
60 Školní hřiště při ZŠ nám. Svobody ve Šternberku II
61 Bezbariérovost areálu domů s pečovatelskou službou Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53
62 Šternberk, silnice II/445 – Zvýšení bezpečnosti dopravy – křižovatka ulic Uničovská – Krampolova
63 Stavební úpravy chodníků hřbitov Šternberk
64 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ul. Tkalcovská a Křížová, Šternberk
65 Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 3
66 Město Šternberk - Klimatizace objektu MěÚ Šternberk, Opavská 1 - II
67 Stavební úpravy chodníku ul. Lhotská, Šternberk
68 Sanace opěrné zdi – ul. Babická, parc. č. 3699 ve Šternberku
69 Stavební úpravy chodníků sídliště Nádražní, Šternberk
70 Město Šternberk - Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Smetanova ve Šternberku
71 Město Šternberk - demolice skladu č.3 Lhota u Šternberka
72 Město Šternberk - Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Babická ve Šternberku
73 Programové vybavení projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
74 Programové vybavení a didaktické pomůcky projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
75 Město Šternberk - Školní hřiště ZŠ náměstí Svobody - projektová dokumentace
76 Zajištění celoročního provozu plynových kotelen v domech s pečovatelskou službou města Šternberka
77 Dodávka indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění podle vyhl. 237/2014 Sb.
78 Město Šternberk – restaurování sochy sv. Rocha a sv. Karla Boromejského na Mariánském sloupu Šternberk, Horní náměstí
79 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku - část B, C
80 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku - část A
81 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - nádoby na bioodpad, kompostéry
82 Výpočetní technika pro projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
83 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - podzemní kontejnery
84 Rekultivace skládky TKO Šternberk - Tankodrom
85 Město Šternberk - Demolice objektu kuželny Dalov
86 Pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu
87 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici I/46 ul. Olomoucká ve Šternberku
88 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul. Sadová ve Šternberku
89 MŠ Komenského 44, Šternberk - výměna osvětlení
90 Šternberk - Atletický stadion
91 Město Šternberk, sídliště Nádražní – ul. Nádražní, U Střelnice – stavební úpravy chodníků
92 Stavební úpravy chodníků ul. Jiráskova, Šternberk
93 Šternberk – Lokalita ulic Masarykova, Krampolova - koordinátor BOZP
94 Město Šternberk – Stavební práce malého rozsahu – komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků
95 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Světlov
96 Město Šternberk - Odkanalizování objektů DDM Šternberk
97 Sportovní hřiště při ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku - sanace povrchu
98 Město Šternberk - Údržba veřejné zeleně v místních částech
99 Město Šternberk – Pronájem světelné vánoční výzdoby
100 Město Šternberk - ulice Pískoviště - veřejné osvětlení
 
Strana 1 z 2

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

duben 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže