• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zrealizované veřejné zakázky

Obsahuje odkazy na veřejné zakázky malého rozsahu. Informace o veřejných zakázkách Města Šternberka zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje odkaz Profil zadavetele

č. Titulek
1 Město Šternberk – pořízení nového osobního automobilu na operativní leasing
2 PC pro odbor sociálních věcí Městského úřadu Šternberk
3 Separační hnízda - stanoviště kontejnerových stání Šternberk
4 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Vodní, Střední, Jaroslavova
5 Město Šternberk – Kulturní dům Dalov – zpevněná plocha
6 Město Šternberk – Stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
7 Šternberk – kostel Zvěstování Panny Marie: věžní hodiny
8 Město Šternberk – Výměna vnitřních a venkovních okenních křídel v bytovém domě Radniční 162/5 ve Šternberku
9 Šternberk – Domov se zvláštním režimem – Opavská 2,4. Průzkumné práce
10 Oprava střechy uliční části objektu Horní náměstí 2, Šternberk
11 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Olomoucká u PL
12 Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 2
13 Město Šternberk - nákup nového automobilu pro ŠJ
14 Nákup serveru pro ZŠ Svatoplukova – ELEKTRONICKÁ AUKCE
15 Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov – ELEKTRONICKÁ AUKCE
16 Programové vybavení pro přípravu materiálů pro RM a ZM
17 Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/24 v k.ú. Lhota u Šternberka
18 Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/23 v k.ú. Lhota u Šternberka
19 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Nádražní
20 Sanace vlhkosti - nebytový prostor Radniční 5, Šternberk
21 Sanace vlhkosti - nebytový prostor Horní nám.2, Šternberk
22 Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk – zatrubnění příkopů
23 MŠ Komenského Šternberk – úpravy v areálu
24 Oprava bytové jednotky č. 385/21 v objektu Uničovská 385/53, Šternberk
25 Oprava kanalizace v areálu městského koupaliště ve Šternberku
26 Město Šternberk – Oprava plynové kotelny v objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
27 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Jívavská, Šternberk
28 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků v Tyršových sadech, Šternberk
29 Oprava opěrné zdi ulice Opavská, parcela č. 34 v k.ú. Šternberk
30 Restaurování mariánského sloupu v ulici Ořechová ve Šternberku
31 Restaurování vstupních vrat v objektu Partyzánská 140/1 ve Šternberku
32 Město Šternberk - nákup nového osobního pětimístného automobilu
33 Oprava plynové kotelny v bytovém domě Labutí 2411/25 ve Šternberku
34 Oprava zpevněné plochy v areálu HZS, Šternberk
35 Demolice skladu č. 6, k.ú. Lhota u Šternberka
36 Demolice skladu č. 4 a výstavba nového sloupu pro NN, k.ú. Lhota u Šternberka
37 Výměna oken a dveří v kulturním domě v Dalově č. p. 71
38 Oprava vytápění v kulturním domě v Dalově č. p. 71
39 Školní hřiště při ZŠ nám. Svobody ve Šternberku II
40 Bezbariérovost areálu domů s pečovatelskou službou Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53
41 Šternberk, silnice II/445 – Zvýšení bezpečnosti dopravy – křižovatka ulic Uničovská – Krampolova
42 Stavební úpravy chodníků hřbitov Šternberk
43 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ul. Tkalcovská a Křížová, Šternberk
44 Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 3
45 Město Šternberk - Klimatizace objektu MěÚ Šternberk, Opavská 1 - II
46 Stavební úpravy chodníku ul. Lhotská, Šternberk
47 Sanace opěrné zdi – ul. Babická, parc. č. 3699 ve Šternberku
48 Stavební úpravy chodníků sídliště Nádražní, Šternberk
49 Město Šternberk - Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Smetanova ve Šternberku
50 Město Šternberk - demolice skladu č.3 Lhota u Šternberka
51 Město Šternberk - Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Babická ve Šternberku
52 Programové vybavení projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
53 Programové vybavení a didaktické pomůcky projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
54 Město Šternberk - Školní hřiště ZŠ náměstí Svobody - projektová dokumentace
55 Zajištění celoročního provozu plynových kotelen v domech s pečovatelskou službou města Šternberka
56 Dodávka indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění podle vyhl. 237/2014 Sb.
57 Město Šternberk – restaurování sochy sv. Rocha a sv. Karla Boromejského na Mariánském sloupu Šternberk, Horní náměstí
58 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku - část B, C
59 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku - část A
60 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - nádoby na bioodpad, kompostéry
61 Výpočetní technika pro projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
62 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - podzemní kontejnery
63 Rekultivace skládky TKO Šternberk - Tankodrom
64 Město Šternberk - Demolice objektu kuželny Dalov
65 Pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu
66 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici I/46 ul. Olomoucká ve Šternberku
67 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul. Sadová ve Šternberku
68 MŠ Komenského 44, Šternberk - výměna osvětlení
69 Šternberk - Atletický stadion
70 Město Šternberk, sídliště Nádražní – ul. Nádražní, U Střelnice – stavební úpravy chodníků
71 Stavební úpravy chodníků ul. Jiráskova, Šternberk
72 Šternberk – Lokalita ulic Masarykova, Krampolova - koordinátor BOZP
73 Město Šternberk – Stavební práce malého rozsahu – komunikace, inženýrské sítě, stavební údržba a terénní úpravy pozemků
74 Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Světlov
75 Město Šternberk - Odkanalizování objektů DDM Šternberk
76 Sportovní hřiště při ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku - sanace povrchu
77 Město Šternberk - Údržba veřejné zeleně v místních částech
78 Město Šternberk – Pronájem světelné vánoční výzdoby
79 Město Šternberk - ulice Pískoviště - veřejné osvětlení
80 Výtah v budově Městského úřadu Šternberk, Opavská 1 - výměna zařízení a práce související
81 Město Šternberk - dešťová kanalizace Dalov
82 Stavební úpravy chodníků ul. Věžní, Šternberk
83 Stavební úpravy chodníků ul. Nádražní Šternberk
84 Šternberk - Rozšíření Městského kamerového monitorovacího systému o 1 kamerový bod (ulice Věžní) - II.
85 Šternberk - pohyb neublíží tobě ani jiným
86 Veřejné osvětlení Jívavská, Olomoucká - Šternberk
87 Město Šternberk - Průkazy energetické náročnosti budov
88 Šternberk - hřbitov - náhradní parkoviště u severní brány
89 Město Šternberk – ZŠ Svatoplukova - izolace základů tělocvičny
90 Obnova hradeb ve Šternberku, ulice Dvorská - projektová dokumentace
91 Šternberk, DPS Komenského 40 – rekonstrukce elektroinstalace hydraulického výtahu
92 Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace Ořechová a U Startu, Šternberk
93 Technický dozor investora a koordinátor BOZP na stavbě: Šternberk - Výstavba mateřské školy v lokalitě Světlov - zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury
94 Zhotovení projektových prací - Šternberk - křižovatka ulic Uničovská, Krampolova
95 Město Šternberk - Komunální služby - výkon práv a povinností zadavatele
96 Oprava fasády bytového domu Olomoucká 56, Šternberk
97 Zajištění služeb v oblasti kultury pro město Šternberk
98 Údržba veřejné zeleně v místní části Těšíkov
99 Zpracování lesního hospodářského plánu pro lesy ve vlastnictví města Šternberka
100 Šternberk - rozšíření Městského kamerového systému o jeden kamerový bod a výměna jedné nefunkční kamery
 
Strana 1 z 2

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

září 2017
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže