Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zrealizované veřejné zakázky

Obsahuje odkazy na veřejné zakázky malého rozsahu. Informace o veřejných zakázkách Města Šternberka zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje odkaz Profil zadavetele

č. Titulek
1 Rekonstrukce dopadové plochy na dětském hřišti ve Šternberku, ulice Jiráskova
2 Demolice skladu Pod Lesem parcela č. 349/27 v k.ú. Lhota u Šternberka
3 Šternberk – stavební úpravy chodníku ul. Závodní
4 Stavební úpravy bytu č. 102 v domě Horní náměstí 47/2, Šternberk
5 KULTURNÍ DŮM ŠTERNBERK – DĚTSKÁ KNIHOVNA, vybavení
6 Město Šternberk – Nákup nového serveru
7 Demolice skladů Pod Lesem parcela č. 349/25 a 349/26, v k.ú. Lhota u Šternberka
8 Dodávka a montáž nové herní sestavy na dětské hřiště ve Šternberku, ulice Uničovská
9 Nové kanceláře MěÚ Šternberk, Radniční 80/18, Šternberk
10 Město Šternberk – nákup výpočetní techniky 2017
11 Dodávka kancelářského nábytku Radniční 80/18, Šternberk
12 Šternberk – Sadová – stavební úpravy chodníků
13 Mateřská škola Šternberk, Komenského ulice – oprava střech
14 Šternberk, Sadová 3 – Odstranění stavby
15 Město Šternberk – pořízení nového osobního automobilu pro potřeby OŽP
16 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Palackého, Puškinova, Lomená, Svatoplukova
17 Město Šternberk – ulice Masarykova – projektová dokumentace
18 Oprava povrchu víceúčelového sportovního hřiště Šternberk, ZŠ Svatoplukova
19 Město Šternberk – oprava most M1 Dolní Žleb
20 Dodávka stánků pro venkovské trhy
21 Šternberk – MŠ Komenského, umělé povrchy
22 Město Šternberk – demolice mostu M5 a lávky L11 ulice Nádražní
23 Město Šternberk – pořízení nového osobního automobilu na operativní leasing
24 Město Šternberk – oprava schodů ulice Brigádnická
25 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Olomoucká
26 Altán v Tyršových sadech v k.ú. Šternberk – 1. etapa
27 Obnova dřevěných křížů pietního místa hřbitov Šternberk II.
28 PC pro odbor sociálních věcí Městského úřadu Šternberk
29 Stavební úpravy restaurace PRIM – Šternberk, Masarykova 307/20
30 Šternberk DDM – střecha, fasáda
31 Separační hnízda - stanoviště kontejnerových stání Šternberk
32 Opěrná zeď – ulice Oblouková, Šternberk
33 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Vodní, Střední, Jaroslavova
34 Město Šternberk – Kulturní dům Dalov – zpevněná plocha
35 Město Šternberk – Stavební úpravy garáží ve dvorní části objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
36 Šternberk – kostel Zvěstování Panny Marie: věžní hodiny
37 Město Šternberk – Výměna vnitřních a venkovních okenních křídel v bytovém domě Radniční 162/5 ve Šternberku
38 Šternberk – Domov se zvláštním režimem – Opavská 2,4. Průzkumné práce
39 Oprava střechy uliční části objektu Horní náměstí 2, Šternberk
40 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Olomoucká u PL
41 Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 2
42 Město Šternberk - nákup nového automobilu pro ŠJ
43 Nákup serveru pro ZŠ Svatoplukova – ELEKTRONICKÁ AUKCE
44 Město Šternberk - demolice části objektu parcela č. 171 v k.ú. Dalov – ELEKTRONICKÁ AUKCE
45 Programové vybavení pro přípravu materiálů pro RM a ZM
46 Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/24 v k.ú. Lhota u Šternberka
47 Město Šternberk - demolice skladu parcela č. 349/23 v k.ú. Lhota u Šternberka
48 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Nádražní
49 Sanace vlhkosti - nebytový prostor Radniční 5, Šternberk
50 Sanace vlhkosti - nebytový prostor Horní nám.2, Šternberk
51 Odvedení srážkových vod z areálu podnikatelské zóny Šternberk – zatrubnění příkopů
52 MŠ Komenského Šternberk – úpravy v areálu
53 Oprava bytové jednotky č. 385/21 v objektu Uničovská 385/53, Šternberk
54 Oprava kanalizace v areálu městského koupaliště ve Šternberku
55 Město Šternberk – Oprava plynové kotelny v objektu ČSA 13/30 ve Šternberku
56 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ulice Jívavská, Šternberk
57 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků v Tyršových sadech, Šternberk
58 Oprava opěrné zdi ulice Opavská, parcela č. 34 v k.ú. Šternberk
59 Restaurování mariánského sloupu v ulici Ořechová ve Šternberku
60 Restaurování vstupních vrat v objektu Partyzánská 140/1 ve Šternberku
61 Město Šternberk - nákup nového osobního pětimístného automobilu
62 Oprava plynové kotelny v bytovém domě Labutí 2411/25 ve Šternberku
63 Oprava zpevněné plochy v areálu HZS, Šternberk
64 Demolice skladu č. 6, k.ú. Lhota u Šternberka
65 Demolice skladu č. 4 a výstavba nového sloupu pro NN, k.ú. Lhota u Šternberka
66 Výměna oken a dveří v kulturním domě v Dalově č. p. 71
67 Oprava vytápění v kulturním domě v Dalově č. p. 71
68 Školní hřiště při ZŠ nám. Svobody ve Šternberku II
69 Bezbariérovost areálu domů s pečovatelskou službou Šternberk, bezbariérový přístup objektu Uničovská 53
70 Šternberk, silnice II/445 – Zvýšení bezpečnosti dopravy – křižovatka ulic Uničovská – Krampolova
71 Stavební úpravy chodníků hřbitov Šternberk
72 Město Šternberk - stavební úpravy chodníků ul. Tkalcovská a Křížová, Šternberk
73 Město Šternberk – obnova hradeb ul. Dvorská, úsek č. 3
74 Město Šternberk - Klimatizace objektu MěÚ Šternberk, Opavská 1 - II
75 Stavební úpravy chodníku ul. Lhotská, Šternberk
76 Sanace opěrné zdi – ul. Babická, parc. č. 3699 ve Šternberku
77 Stavební úpravy chodníků sídliště Nádražní, Šternberk
78 Město Šternberk - Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Smetanova ve Šternberku
79 Město Šternberk - demolice skladu č.3 Lhota u Šternberka
80 Město Šternberk - Stavební úpravy stávající místní komunikace ul. Babická ve Šternberku
81 Programové vybavení projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
82 Programové vybavení a didaktické pomůcky projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
83 Město Šternberk - Školní hřiště ZŠ náměstí Svobody - projektová dokumentace
84 Zajištění celoročního provozu plynových kotelen v domech s pečovatelskou službou města Šternberka
85 Dodávka indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění podle vyhl. 237/2014 Sb.
86 Město Šternberk – restaurování sochy sv. Rocha a sv. Karla Boromejského na Mariánském sloupu Šternberk, Horní náměstí
87 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku - část B, C
88 Projekt záchrany a obnovy bývalého Augustiniánského kláštera ve Šternberku - část A
89 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - nádoby na bioodpad, kompostéry
90 Výpočetní technika pro projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk
91 Rozšíření systému separace odpadu ve městě Šternberk - podzemní kontejnery
92 Rekultivace skládky TKO Šternberk - Tankodrom
93 Město Šternberk - Demolice objektu kuželny Dalov
94 Pojištění majetku města a odpovědnosti za újmu
95 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici I/46 ul. Olomoucká ve Šternberku
96 Stavební úpravy přechodu pro chodce přes silnici III/44423 ul. Sadová ve Šternberku
97 MŠ Komenského 44, Šternberk - výměna osvětlení
98 Šternberk - Atletický stadion
99 Město Šternberk, sídliště Nádražní – ul. Nádražní, U Střelnice – stavební úpravy chodníků
100 Stavební úpravy chodníků ul. Jiráskova, Šternberk
 
Strana 1 z 2

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže