Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Sanace vlhkosti zdiva v bytě č. 001 a prostoru sloužícího podnikání v objektu Hlavní náměstí 143/17, Šternberk

 

Název zakázky

Sanace vlhkosti zdiva v bytě č. 001 a prostoru sloužícího podnikání v objektu Hlavní náměstí 143/17, Šternberk

Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky předmětem je provedení sanace vlhkosti zdiva v bytě č. 001 a prostoru sloužícího podnikání v objektu Hlavní náměstí 143/17, Šternberk, dle zpracované projektové dokumentace Ing. arch. Taťánou Tzoumasovou, Cholina 161, Cholina, ČKA 02 122 a v souladu se závazným stanoviskem Odboru školství a kultury, Městský úřad Šternberk, č.j. MEST 40187/2017 ze dne 14.07.2017.
Zahájení zadání 18.01.2018
Nabídky do 01.02.2018 do 13hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět.
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

pdfVýzva
docKrycí list
docxNávrh smlouvy o dílo
docxObchodní podmínky
docČestné prohlášení TKP
docČestné prohlášení ZKP
zipProjektová dokumentace
zipVýkaz výměr

pdfInformace o výsledku VŘ


  

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže