Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 – stavební úpravy, výtah

 

Název zakázky Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 – stavební úpravy, výtah
Předmět zakázky Zakázka na stavební práce
Charakteristika předmětu zakázky Předmětem zakázky jsou stavební úpravy objektu, zohledňující nároky na provozní požadavky objektu, součástí prací je i rekonstrukce výtahu v budově domova pro seniory – výměna technologie výtahu nákladního za výtah evakuační s obslužností ve všech patrech (dnes pouze 1.+2.NP), včetně přístavby zádveří výtahu a dalších souvisejících stavebních úprav (podrobnější specifikace viz projektová dokumentace a technické podmínky).
Předmět zakázky je tvořen dvěma ucelenými stavebními částmi:
SO 01 – Rekonstrukce výtahu
SO 02 – Stavební úpravy
Zahájení zadání 20.03.2017
Nabídky do 04.04.2017 do 12:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky 4,304.000 Kč bez DPH
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory

pdfText výzvy
docKrycí list
docNávrh smlouvy o dílo
docObchodní podmínky
docČestné prohlášení - ZKP
docČestné prohlášení - TKP
zipProjektová dokumentace
zipVýkaz výměr

pdfDodatečná informace č. 1

pdfOznámení o výsledku

 

  

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže