Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk – Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb – projektová dokumentace

 

Název zakázky Město Šternberk – Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb – projektová dokumentace
Předmět zakázky Zakázka na služby (projektové práce)
Charakteristika předmětu zakázky Zpracování projektové dokumentace výstavby smíšené stezky pro chodce a cyklisty na ulici Olomoucká v rozsahu dle „Studie možného řešení stezky pro chodce a cyklisty na ulici Olomoucká – 2.část“ zpracované Ing. Petrem Smítalem z května 2016.Projektová dokumentace bude zpracována v následujících fázích a rozsahu:
- zpracování projektových dokumentací pro územní rozhodnutí (DUR), včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů, zaměření apod.
- zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (DSP), dokumentací pro zadání stavby (DZS) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkazů výměr (VV)
- výkon inženýrské činnosti (IČ) pro příslušná správní řízení, včetně zajištění právoplatných rozhodnutí a povolení
Zahájení zadání 14.02.2017
Nabídky do 24.02.2017 do 09:30 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfText výzvy (textová část zadávací dokumentace)
docKrycí list
docObchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo
docČestné prohlášení - ZKP
docČestné prohlášení - TKP
pdfC3_1_koordinacni_situacni_vykres_-_PD_cyklo_Zleb.pdf

pdfC3_2_koordinacni_situacni_vykres_-_PD_cyklo_Zleb.pdf

pdfOznámení o výsledku VŘ
pdfSmlouva o dílo

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže