Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Město Šternberk – stavební úpravy komunikace ulice Vinohradská

 

Název zakázky Město Šternberk – stavební úpravy komunikace ulice Vinohradská
Předmět zakázky Zakázka na služby (projektové práce)
Charakteristika předmětu zakázky Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav komunikací v rozsahu dle „Studie stavebních úprav komunikace části ulice Vinohradská“ zpracované Ing. Petrem Doleželem, viz příloha – situace studie (se zákresem rozsahu pro DSP).
Projektová dokumentace bude zpracována v následujících fázích a rozsahu:
-zpracování projektových dokumentací pro stavební povolení (DSP), dokumentací pro zadání stavby (DZS) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DPS) a výkazů výměr (VV), včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů, zaměření apod.
-výkon inženýrské činnosti (IČ) pro příslušná správní řízení, včetně zajištění právoplatných rozhodnutí a povolení
-součinnost v procesu výběrových řízení na zhotovitele staveb včetně účasti v hodnotících komisích.
Zahájení zadání 09.01.2017
Nabídky do 20.01.2017 do 10:00 hod.
Způsob zadání Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota zakázky Zadavatel si vyhrazuje neuvádět.
Vysoutěžená hodnota zakázky  
Hodnota realizované zakázky  
Konec záruční doby  
Poznámka

 

Připojené soubory


pdfVýzva
docKrycí list
docNávrh smlouvy o dílo
docČestné prohlášení ZKP
docČestné prohlášení TKP
pdfSituace studie úprav Vinohradská s rozsahem pro DSP

pdfOznámení o výsledku
pdfSmlouva o dílo

  

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže