Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zakázky v realizaci

Obsahuje odkazy na veřejné zakázky malého rozsahu. Informace o veřejných zakázkách Města Šternberka zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje odkaz Profil zadavetele

č. Titulek
1 Město Šternberk – ulice Olomoucká, křižovatka MK Palackého – Jirásková, Puškinova – Svatoplukova, oprava vozovky
2 Oprava střechy na objektu správní budovy v areálu veřejného pohřebiště, Dlouhá 247/8, Šternberk
3 Město Šternberk – veřejné osvětlení Krakořice
4 Město Šternberk - stavební úpravy komunikace ulice Vinohradská
5 Město Šternberk – veřejné osvětlení ulice Žitná, Havlíčkova, Janáčkova, Nábřežní
6 Město Šternberk – stavební úpravy a prodloužení chodníku ul. Dlouhá
7 Stavební úpravy chodníků ulice Janáčkova, Palouková, Havlíčkova, Staškova, Žitná, Komenského, Nábřežní
8 Město Šternberk – stavební úpravy komunikace ulice Za Zahradami, Labutí – projektová dokumentace
9 Sanace vlhkosti zdiva v bytě č. 001 a prostoru sloužícího podnikání v objektu Hlavní náměstí 143/17, Šternberk
10 Město Šternberk – stavební úpravy chodníku ulice Nádražní
11 Rekonstrukce kotelny Základní školy Svatoplukova 7
12 Pojištění majetku a odpovědnosti města Šternberka a Bytového družstva Šternberk – Labutí
13 Autobusová zastávka Těšíkov
14 Výměna oken a luxferů v objektu Dvorská 960/13, Šternberk
15 Výměna oken a vstupních dveří v objektech Komenského 352/32, Komenského 353/34, Šternberk
16 Šternberk, místní část Chabičov – oprava kaple
17 Šternberk – Opavská – výstavba chodníku a úpravy veřejného osvětlení
18 Šternberk – Svatoplukova – opěrná zeď, chodníky
19 Šternberk Dolní Žleb – oprava nátoku do rybníka v k.ú. Šternberk a k.ú. Lipina u Šternberka
20 Provozní bezpečnost alejí na hřbitově ve Šternberku
21 Město Šternberk – stavební úpravy komunikací ulic Vinohradská, Jílová, Studniční, Balcárkova, Loutockého, Nová
22 Domov pro seniory Šternberk, Na Valech 14 – stavební úpravy, výtah
23 Město Šternberk – Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb – projektová dokumentace
24 Město Šternberk – smíšená stezka ulice Olomoucká – II. etapa – projektová dokumentace
25 Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patií
26 Město Šternberk – parkoviště ulice Dlouhá
27 Revitalizace – odbahnění a rekonstrukce rybníka v k.ú. Lhota u Šternberka
28 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků a vjezdů ulice Olomoucká
29 Město Šternberk – stavební úpravy komunikace ulice Vinohradská
30 Město Šternberk – stavební úpravy chodníků ulice Opavská
 
Strana 1 z 2

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže