Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Vypsané veřejné zakázky

Obsahuje odkazy na veřejné zakázky malého rozsahu. Informace o veřejných zakázkách Města Šternberka zadávaných v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, obsahuje odkaz Profil zadavetele

č. Titulek Datum
1 Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace 30.07.18
2 Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Šternberk a jeho příspěvkové organizace 30.07.18
3 Město Šternberk – rekonstrukce bytových domů Bezručova 20 a 22 – projektová dokumentace – UZAVŘENÁ VÝZVA 25.07.18
4 Oprava slaboproudých zařízení v DDM Šternberk 25.07.18
5 Oprava střechy objektu Radniční 81/16, Šternberk 25.07.18
6 Vybudování urnového háje se vsypovou loučkou v areálu hřbitova ve Šternberku, Dlouhá 247/8 04.07.18
7 Opěrná zeď Babická 04.07.18
8 Odkanalizování starého sídliště Jívavská ve Šternberku - projektová dokumentace 28.06.18
9 Město Šternberk – stavební úpravy komunikací Masarykova – Labutí – Potoční 22.06.18
10 Rekonstrukce LC Okružní v k. ú. Dalov 22.06.18
11 Provozní bezpečnost alejí – Šternberk – projektová dokumentace 15.06.18
12 Dolní Žleb - oprava bezpečnostního přelivu rybníka 14.06.18
13 Oprava střechy objektu Radniční 81/16, Šternberk 14.06.18
14 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu 07.06.18
15 Spolupráce v oblasti nákupu energií a energetického managementu pro Město Šternberk a jeho zřizované organizace 06.06.18
16 Domov pro seniory Šternberk – oprava zdroje tepla 28.05.18
17 Město Šternberk – stavební úpravy komunikací Masarykova – Labutí – Potoční – Elektronická aukce 16.05.18
18 Město Šternberk – oprava zábradlí na ulici Uničovská, Potoční 15.05.18
19 Stavební úpravy chodníků ulice Poděbradova, Husova, Lidická, Blahoslavova 14.05.18
20 Nákup výpočetní techniky - 2018 – ELEKTRONICKÁ AUKCE 02.05.18
21 Pořízení nového osobního automobilu 08.02.18
22 MKZ Šternberk – zpracování dotačního projektu a související služby“ (zadavatelem není Město Šternberk) 21.02.17
23 Šternberk – Požární stanice – projektová dokumentace 08.02.17
24 Stavební úpravy opěrné zdi, Světlov 2437/38, Šternberk 09.05.16
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže