Menu
Město Šternberk
MěstoŠternberk
rozšířené vyhledávání

Rok 2015

Nositelé Ceny města Šternberka

V roce 2015 byla Cena města Šternberka udělena na základě usnesení Zastupitelstva města Šternberka č. 148/8 ze dne 16.09.2015 a předána 15. 11. 2015 na Státním hradě Šternberk Automotoklubu  Ecce Homo Šternberk, Pionýrské skupině Plejády Šternberk, Mgr. Vilému Zlamalovi, Ing. Petru Zajícovi, Liběně a Josefu Beranovým a Rudolfu Lhotskému.

udělování ceny města - Automotoklubu Ecce Homo Šternberk, Pionýrské skupině Plejády Šternberk, Mgr. Vilému Zlamalovi, Ing. Petru Zajícovi, Liběně a Josefu Beranovým a Rudolfu Lhotskému
Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města Automotoklubu Ecce Homo Šternberk za významný a dlouhodobý přínos v oblasti sportu a výchovy. Cena města byla udělena klubu a všem jeho členům. V roce 2015 oslavil klub dvě významná výročí: 35. výročí zařazení do seriálu mistrovství Evropy a 110. výročí závodů na trati Ecce Homo. V červnu letošního roku automotoklub otevřel pro veřejnost novou stálou expozici Ecce Homo Park v bývalém augustiniánském klášteře. Automotoklub Ecce Homo a jeho aktivity jsou neodmyslitelně spjaty s městem Šternberk, které je hrdým partnerem šternberského automotoklubu. Cenu města pro Automotoklub Ecce Homo Šternberk převzali prezident Vlastimil Malík a paní Liběna Hrešková.

Udělování ceny města - Automotoklubu Ecce Homo Šternberk


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města Pionýrské skupině Plejády Šternberk za dlouholetý přínos v oblasti práce s dětmi a mládeží. Organizace si v roce 2015 připomněla třicet let od svého vzniku a měla nejvíce členů v rámci olomoucko-zlínské krajské organizace Pionýra. V Pionýrském oddílu Plejády se děti nejen baví, ale učí se i vzájemné úctě a samostatnosti. Plejády spolupracují s organizací PTPI Šternberk, která do naší republiky zve dobrovolníky z celého světa, členové oddílu tak mají možnost se s těmito lidmi setkávat a procvičit si cizí jazyky a poznat kultury jiných zemí. Poděkování patří všem vedoucím, kteří se dětem v oddíle s velkou láskou věnují. Cenu města za Pionýrskou skupinu Plejády Šternberk převzala paní Helena Pšejová.

Cena pro Pionýrskou skupinu Plejády Šternberk


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města manželům Liběně a Josefu Beranovým za celoživotní přínos v oblasti ochrany a propagace přírody. Manželé Beranovi veškerý volný čas věnují přírodě a její propagaci. V roce 1970 vstoupili jako dobrovolní pracovníci do CHKO Jeseníky, kde společně odsloužili plných 20 let. Aktivně spolupracují s Českým svazem ochránců přírody, muzejními společnostmi, Moravskou ornitologickou společností, s Českou akademii věd, s národními parky a mnoha dalšími organizacemi. Publikovali v 18 periodicích, odborných sbornících a nakladatelstvích, vydali 21 pohlednic, přes 500 článků. Podíleli se na ilustracích mnoha knih, jsou spoluautoři knihy „Kamzíci v Jeseníkách". Pro pořad ČT „Setkání s přáteli Zeleného údolí" zpracovali komentář a poskytli fotografie. Od roku 1964 uspořádali 32 výstav, nespočet besed s diapozitivy, vytvořili 22 filmů o přírodě.

Udělování ceny města - Liběně a Josefu Beranovým


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města inženýru Petru Zajícovi za celoživotní práci, společenský a ekonomický přínos městu Šternberk. Pan Petr Zajíc žije a pracuje ve Šternberku od roku 1971, významně působil ve společenském, kulturním a společenském životě města. Působil jako ředitel závodů Ecce Homo Šternberk a spolupořádal jeden z prvních ročníků mistrovství Evropy v závodech do vrchu. Byl ředitelem jednoho z největších podniků ve městě VOP 026, pod jeho vedením získal podnik v letech 1997–2001 významnou zakázku pro švédskou armádu za několik miliard korun, která pro podnik znamenala velký přelom v rozvoji i zaměstnanosti. Aktivně působil také v komunální politice jako člen zastupitelstva města, člen rady, výborů a komisí. V roce 2015 ukončil aktivní politickou činnost.

Udělování ceny města - Petru Zajícovi
Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města magistru Vilému Zlamalovi za celoživotní přínos v oblasti kultury a prohlubování česko-německých vztahů. Od roku 2002 je pan Zlamal předsedou občanského sdružení Prohlubování česko-německých vztahů, má za sebou celou řadu akcí pro veřejnost a mládež - besedy, přednášky, tvorbu expozic v areálu bývalého augustiniánského kláštera, je iniciátorem restaurování plastiky rodáka Ferdinanda Kuschela a postavení památníku německým civilním obětem II. sv. války na městském hřbitově, stál u zrodu partnerské spolupráce s městy Lorsch a Günzburg, ve které je stále aktivní. V roce 2014 oslavil významné životní jubileum.

Cena pro Mgr. Viléma Zlamala


Zastupitelstvo města Šternberka udělilo cenu města panu Rudolfu Lhotskému za významný přínos a výsledky v oblasti motoristického sportu, dálkových závodů motocyklů. V roce 2015 získal 1. místo v mistrovství Evropy Baja Poland Carphatia a Baja Hungaria Riverside. Velmi úspěšný byl také v roce 2014, kdy získal zlatou medaili na Mistroství Evropy Baja FIM a 3. místo na Mistrovství světa Baja FIM. Jeho další metou je účast na jednom z nejnáročnějších závodů světa – na Dakaru (v roce 2016).

Cena pro Rudolfa Lhotského


Kompletní fotogalerie
Reportáž ze slavnostního předávání cen města:

Datum vložení: 31. 12. 2015 9:03
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2022 9:22

Šternberské listy, news

Šternberské listy elektronická verzeFacebookInstagramYouTube

Informační centrum

Informační centrum Šternberk

Informační centrum Šternberk

Kvalita ovzduší

Kvalita ovzduší ve Šternberku

Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost

Web vytvořen z projektu Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Městský úřad Šternberk
= vstřícný, přívětivý
a profesionální úřad“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/ 0014375