Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Nesouhlas s objízdnou trasou a uzavírkou na Jívavské ulici

Vedení města Šternberka nesouhlasí s uzavírkou a objízdnou trasou komunikace I/46 na Jívavské ulici. 

Vážení občané města Šternberka, chceme Vás touto cestou informovat o plánované uzavírce komunikace I/46 ve Šternberku (u koupaliště) a stanovení objízdné trasy související s touto uzavírkou. Město Šternberk vyslovilo s navrženou objízdnou trasou opakovaně svůj zásadní nesouhlas, odpovědné organizace ale svůj záměr doposud nezměnily. Vzhledem k závažnosti situace tedy považujeme za nutné upozornit veřejnost na významné dopravní komplikace, které mohou v následujících měsících nastat v lokalitě ulic Jívavské, Svatoplukovy, Opavské a na trati Ecce Homo.

Na podporu nesouhlasného stanoviska města Šternberka s uzavírkou komunikace I/46 vznikly i podpisové akce (petice), podpisové archy jsou k dispozici v Informačním centru Šternberk, v Expozici času a v Základní škole Svatoplukova.

Elektronická podpisová akce je zdehttps://www.petice.com/proti_uplne_uzavirce_komunikace_i46_ve_ternberku_u_koupalit_a_stanoveni_objizdne_trasy_souvisejici_s_touto_uzavirkou

Před dvěma týdny obdrželo Město Šternberk k vyjádření žádost týkající se uzavírky komunikace I/46 na ulici Jívavské ve Šternberku, kde má společnost Strabag a.s. pro investora Ředitelství silnic a dálnic ČR provádět vedle koupaliště opravu mostu č. 46-037. S městem Šternberk byl v minulosti projednán způsob opravy za částečné uzavírky, kdy by provoz kolem koupaliště na Opavu a od Opavy probíhal kyvadlově na semafory. Nově jsme se však ze žádosti o vyjádření dozvěděli, bez jakéhokoliv předchozího projednání, že oprava bude probíhat ve třech etapách následovně:

od 13. června do 11. července 2021
- částečná jednosměrná uzavírka I/46
- směr od Opavy jede po silnici III/44423 (trať Ecce Homo) dolů

od 11. července do 17. října 2021
- úplná uzavírka I/46
- doprava je vedena obousměrně po Ecce Homo, ulici Svatoplukové

od 17. října do 22. listopadu 2021
- částečná jednosměrná uzavírka I/46
- směr od Opavy jede po silnici III/44423 (trať Ecce Homo) dolů

K uvedenému návrhu jsme zaslali za Město Šternberk investorovi, zhotoviteli i Krajskému úřadu Olomouckého kraje nesouhlasné stanovisko, a to z následujících důvodů:

 • Denní průjezdnost vozidel je v úseku I/46 dle sčítání dopravy z roku 2016 mezi 7.000 až 11.000 vozidly. Velkou část těchto vozidel tvoří těžká kamionová doprava jedoucí z nebo do Polska.
 • V červenci a srpnu má koupaliště hlavní sezonu, objízdná trasa je vedena přímo kolem hlavního vchodu do areálu koupaliště.
 • Objízdná trasa je vedena přímo kolem vchodů do Základní školy Svatoplukova, školní jídelny a školní družiny.
 • V září se vrací děti do základní školy. Kromě dětí nastupujících do 1. třídy, se po více než roce plně obnovuje docházka všech školáků.
 • Doprava u základní školy již v běžné dny školní docházky kolabuje a stojí zde kolona vozidel rodičů, kteří dováží a odváží děti.
 • Autobusové zastávky u školy jsou naproti sobě a bez zálivů. Každý autobus, který zde zastaví, způsobí zastavení celé dopravy na objízdné trase. Bude to znamenat také ohrožení bezpečnosti žáků školy.
 • Poloměry zatáček a výjezd do kopce u základní školy a dále pak na trati Ecce Homo budou komplikovat průjezdy velkých nákladních vozů. V minulosti, kdy byla tato komunikace krátkodobě využívána jako objízdná, docházelo k ucpání trati Ecce Homo kamiony, které si musely zatáčky nadjíždět. Pokud se v těchto místech potkají protijedoucí kamiony (což při intenzitě dopravy je velmi pravděpodobné), bude to znamenat zastavení dopravy.
 • Těžké kamiony jedoucí po trati Ecce Homo dolů, budou mít kvůli dlouhému klesání a velkému počtu prudkých zatáček přehřáté brzdy a u základní školy hrozí riziko, že včas nebudou moci zastavit.
 • Velký objem dopravy v blízkosti školy bude vyžadovat z důvodu bezpečnosti trvalou přítomnost policie nebo strážníků. Město Šternberk však takovou kapacitou strážníků nedisponuje.
 • Na uvedené objízdné trase jsou komplikované výjezdy – např. z lokality Na Vyhlídce, kde při takové intenzitě dopravy budou hrozit kolize.
 • Komunikace Ecce Homo není dle našeho názoru konstrukčně stavěna na tak velkou intenzitu těžké dopravy. Dojde k jejímu poškození včetně nedávno opravených úseků. Komunikace je v majetku Olomouckého kraje.
 • Jedná se o citelný zásah do dopravní obslužnosti obcí Domašova u Šternberka, Hraničných Petrovic a místní části Šternberka-Těšíkova. Starosty obcí o tomto plánu nikdo doposud neinformoval a neprojednal jej s nimi.

Ve čtvrtek 13. května 2021 proběhla na žádost vedení města schůzka se zástupci zhotovitele, společností Strabag a.s. a společností SEKNE spol. s.r.o. Zhotovitel, společnost Strabag a.s., však trval na výše uvedené organizaci uzavírky.

Protože důvody pro nesouhlasné stanovisko jsou velmi vážné, sezvali jsme zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajského úřadu Olomouckého kraje (bude uzavírku a objízdnou trasu povolovat), společnost Strabag a.s. 19. května 2021 na nové jednání, kde jsme zopakovali všechny naše argumenty pro nesouhlas s objízdnou trasou. Nicméně od této varianty uzavírky a objízdné trasy zatím zhotovitel neustoupil.

Rozhodnutí o uzavírce a objízdné trase může být Krajským úřadem Olomouckého kraje vydáno i přes nesouhlasné stanovisko města Šternberka.

Šternberk - letecký snímek - Jívavská

Sternberk CBS 2020 27 copy

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky