Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Střecha domu dětí a mládeže se letos na podzim zazelená

Město Šternberk podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (číslo výzvy 05_20_144) na přestavbu stávající střechy domu dětí a mládeže na tzv. střechu vegetační. Zelená střecha bude nejen výrazným oživením budovy, ale použitím materiálu s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi dojde i k úspoře nákladů na vytápění a údržbu střechy. Hydroakumulační vrstvy střechy budou zachycovat dešťovou vodu, která bude následně využita pro pěstování zeleně.   

Projekt přestavby konstrukce střechy řeší hlavně problémy související se stářím budovy (budova pochází z roku 1978), která je v původním stavu a je již za hranicí současných požadavků na moderní školské zařízení, a to jak z hlediska energetického, tak z hlediska estetického.

Vegetační střecha dále tím, že dokáže zachytit dešťovou vodu, odlehčuje kanalizačnímu systému a současně díky odpařování zachycené vody prostřednictvím listů rostlin, ochlazuje a zvlhčuje své okolí. Kromě toho přispívá k úspoře nákladů, neboť pěstovaná zeleň (v našem případě plánujeme směs extenzivních rostlin – rozchodníků) dokáže chránit hydroizolaci i konstrukci střechy před teplotními výkyvy, kroupami i klimatickými vlivy, čímž výrazně prodlužuje její životnost.

Při rekonstrukcí střechy bude železobetonová konstrukce střechy opatřena polystyrénem (tl.180 cm) a perimetrem (tl.80 cm) s hydroizolací a následně souvrstvím vegetační rohože a tím dojde k výraznému zlepšení tepelně izolačních vlastností střechy i celé budovy a také ke snížení spotřeby energie včetně nákladů na vytápění budovy.   

Celkové způsobilé výdaje      3 440 298,33 Kč

Źádaná podpora                    2 924 253,58 Kč

Vlastní zdroje                            516 044,75 Kč

V případě získání dotace předpokládáme zahájení realizace v září roku 2021.  

Název projektu: Přestavba konstrukce střechy na vegetační u DDM, Šternberk, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014091. 

Ilustrační foto - vegetační střecha.

Povinná publicita - logo poskytovatele dotace

ddm strecha ddm 1 ddm 4

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky