Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2020 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2020 beze změn

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2020

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2020

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2020

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2020

 • Kalendář akcí na rok 2020 + manuál pro pořadatele

  Kalendář akcí na rok 2020 + manuál pro pořadatele

 • Využijte školní hřiště Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

Obsah webu Šternberk.eu

Opravy šternberských památek v letošním roce

I v letošním roce město Šternberk zajišťovalo obnovu památkově chráněných objektů na svém území. Rozsáhlou opravou prošel krov a střešní krytina kulturní památky a dominanty města - Šternberského kláštera. Stavební práce na střeše byly zahájeny na konci roku 2018 a dokončeny letos v červnu. Dále byla realizována obnova 65 oken v 3. NP objektu. Tato obnova je spolufinancována získaným příspěvkem z dotačního Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2020 ve výši 200 tisíc korun. Dalšími prostory kláštera, kde probíhají stavební práce za účelem vzniku komunitního centra, jsou tři sály v přízemí jižního křídla. Projekt „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011330, je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu.

Olomoucký kraj tento rok financoval z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji i obnovu okapů a svodů vody na kapli sv. Floriána v Chabičově. Město na tuto obnovu památky místního významu čerpalo získanou dotaci ve výši 50 tisíc korun.

Kulturní památkou města Šternberka jsou i městské hradby, jež byly v technicky nevyhovujícím stavu. Prorůstající dřeviny narušovaly soudržnost spojů a uvolňovaly kamenné zdivo. Jejich obnova byla zahájena v roce 2019. Na konečnou etapu oprav v roce 2020 získalo město na dokončení obnovy hradeb dotaci ve výši 276 tisíc korun z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR.

Šternberský klášter - foto dron Zdeněk Adámek

 Šternberský klášter - foto dron Zdeněk Adámek  Kaple sv. Floriána v Chabičově  Šternberský klášter - vnitřní nádvoří  obnovené městské hradby ve Šternberku  obnovené městské hradby ve Šternberku

Logo MMR a EU

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky