Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Ve Šternberku se připravuje nový domov pro seniory

Město Šternberk reaguje na současný trend stárnutí populace přípravou nového domova pro seniory. Ten by mohl vzniknout v rozlehlé zahradě v majetku města, která  se nachází v těsné blízkosti centra a městského parku Tyršovy sady. Jedná se o pozemek příjemného charakteru sousedící s mateřskou školou v ulici Obloukové.  Možnosti stavby zde dlouhá léta limitoval nepravidelný tvar a omezené dopravní napojení. Domov pro seniory se ukázal být ideálním využitím. Malé dopravní nároky tohoto typu objektu mohou být ještě zredukovány sdílením dopravní obsluhy se sousedící mateřskou školou. Navíc je do budoucna možné pracovat s tématem mezigeneračního setkávání seniorů a dětí, protože zahrady jak mateřské školy, tak i domova pro seniory spolu přímo z velké části sousedí.

Studie domova pro seniory nabízí možnost zahuštění městské zástavby oproti častému negativnímu jevu suburbanizace, kdy dochází k zastavování volné krajiny kolem měst. Je jistě jednodušší stavět na zelené louce, volných ploch kolem měst však ubývá a vznikající periferie zvyšují objem dopravy a představují těžko řešitelný problém do budoucna. Koronavirová krize navíc ukázala, jak negativní dopad na duševní pohodu člověka mají samota a odloučení.

Autor studie, architekti ze studia masparti, již dříve ve Šternberku adaptovali nevyužívaný taneční sál na sdílený kancelářský prostor (tzv. coworking), který nastartoval využití prázdného domu v majetku města a jsou autory rekonstrukce unikátního kubistického altánu v městském parku, oceněné v celostátní soutěži památka roku a nominované odbornou porotou na cenu Rudolfa Eitelbergera.

Aktuální návrh domu pro seniory vznikal v úzké spolupráci se zástupci města a vedením Sociálních služeb Šternberk, příspěvkové organizace, které budou domov provozovat. Zadaná kapacita 50 lůžek odpovídá praxí dlouhodobě ověřené provozní efektivitě v počtu potřebných pracovníků a velikosti provozního zázemí. Při zadání i projednávání studie bylo dbáno na optimální uspořádání jak s ohledem na pořizovací, tak provozní náklady. 

Dům má kompaktní velikost a přehledné dvoupodlažní uspořádání, které využívá přirozené svažitosti pozemku. Hlavní podlaží leží na úrovni okolního terénu a umožňuje bezbariérový pohyb pro klienty, všechny pokoje nabízejí výstup na krytou verandu a dále do zahrady. Prosklené dveře z pokoje do zahrady slouží zároveň jako požární úniková cesta a umožňují propojení vnitřních společných prostor, které tak mohou zůstat přehledné pro personál a uživatelsky příjemné pro klienty. Úhel širokého rozevření tří hvězdicově rozmístěných ramen hlavního podlaží a jejich orientace ke světovým stranám zajišťují dostatek denního osvětlení a zároveň zaručují soukromí v každém pokoji. Hlavním komunikačním prostorem a středem, do kterého se ramena sbíhají, je vstupní hala, kde návštěvníci najdou recepci. Odtud je každý z pokojů lehce dosažitelný jak pro návštěvníky, tak i pro personál. Veškeré provozní zázemí domova, které obsahuje prostory pro zaměstnance, sklady, prádelnu a přípravnu dovážených jídel je umístěno do suterénního podlaží pod jedním z ramen se samostatným servisním vstupem přístupným z prostoru parkoviště. Tím je provozní dění odděleno od pobytového hlavního podlaží. Propojení zajišťuje schodiště a prostorný výtah.

Klienti v domovech pro seniory potřebují stálou každodenní péči, což je jen část širší nabídky péče o seniory zřizované městem, ke které patří jak pečovatelské služby pro samostatnější seniory, tak domovy s intenzivnějším režimem specifického zaměření, například pro klienty s alzheimerovou chorobou. Dům v budoucnu umožňuje navýšení kapacity o další patro, kde by se mohl nacházet chráněný pavilon třeba právě pro klienty s alzheimerovou chorobou. Zvolená koncepce domu na terénu umožňuje dobře reagovat na aktuální situaci a pružně zřizovat oddělené karanténní úseky se samostatným vstupem, což je atribut, který by u zařízení tohoto typu neměl v dnešní době chybět.

Zastupitelé města schválili ve středu 23. září 2020 střednědobý výhled rozpočtu města Šternberka na období 2021-2025, který počítá s dokončením významných investic města jako je atletický stadion a krytý bazén. Starosta města Stanislav Orság zdůraznil, že prozatím do tohoto časového horizontu nebyla zakomponována investice na domov pro seniory. „Město se stavbou tohoto objektu v horizontu několika let počítá, ale prozatím v rozpočtu částka není zahrnuta, jelikož její výši ještě neznáme,“ řekl ještě k bodu starosta.

Dům pro seniory - vizualizace budoucího objektu

dum pro seniory copy

 pdfDům pro seniory - vizualizace

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/domov-pro-seniory-sternberk-vizualizace-masparti-2020.html

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky