Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2020 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2020 beze změn

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2020

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2020

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2020

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2020

 • Kalendář akcí na rok 2020 + manuál pro pořadatele

  Kalendář akcí na rok 2020 + manuál pro pořadatele

 • Využijte školní hřiště Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

Obsah webu Šternberk.eu

Dotace na obnovu nemovitých kulturních památek 2021

Odbor investic a veřejných zakázek Městského úřadu Šternberk informuje vlastníky nemovitostí o možnosti požádat o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 s možností získat státní dotaci na obnovu objektů – kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Šternberk a současně jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Dotace je přísně účelová a může být poskytnuta jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky (repase, restaurování), nikoli na modernizace a jiné práce, které nejsou pro uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky nezbytné (např. zateplování, vytápění, rozvody vody, kanalizace, nové typy oken a dveří, zřizování obytných podkroví). Obnova kulturní památky musí být dostatečně připravena tak, aby mohla být v roce 2021 včas zahájena a také ukončena. Vlastník se na obnově musí podílet minimálně 40% uznatelných nákladů pro příslušný rok.

K zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 musí být doloženy tyto doklady:

 • žádost o dotaci na obnovu kulturní památky F-71-08-01
 • závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k obnově kulturní památky podle §14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru aj., vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • rozpočet prací, které jsou předmětem záměru obnovy, rozčleněný na uznatelné a neuznatelné náklady
 • fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže záměr obnovy

Žádosti o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2021 je možno podávat osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu Šternberk nejpozději do 30.10.2020.

Informace k zařazení do Programu regenerace MPR a MPZ, žádost o dotaci z rozpočtu města Šternberka F-71-08-01 a soupis neuznatelných nákladů naleznete zde:

http://www.sternberk.eu/projekty-a-dotace/dotace-z-programu-regenerace-mpr-a-mpz.html

Podrobnější informace poskytuje: Hana Polčáková, odbor investic a veřejných zakázek, MěÚ Šternberk, tel.: 585 086 306, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pohled na Hlavní náměstí ve Šternberku

 

pdfVýzva vlastníkům nemovitých kulturních památek

 

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky