Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Pozor! Uzavírka v Chabičově od 20. do 31. července 2020

Informujeme občany o úplné uzavírce silnice II/445 v Chabičově při akci „Šternberk – odkanalizování části Chabičov“ v termínu od 20. do 31. července 2020. Akce se dotkne i  veřejné linkové dopravy  v závazku Olomouckého kraje 890921 dopravce VOJTILA Trans s.r.o.

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčené linky mimo termíny 20.07. – 21.07.2020 a 27.07. – 28.07.2020, kdy bude úplná uzavírka včetně BUS.

V termínech úplné uzavírky 20.07.-21.07.2020 a 27.07.-28.07.2020 včetně BUS bude spoj 12 linky 890921 veden po objízdné trase následovně: ze zastávky Huzová,rest. vpravo po III/44417 přes Pasecký Žleb do Paseky, odtud vlevo po III/4451 přes Komárov a Krakořice do Šternberku a odtud po II/445 do obce Hlásnice k náhradnímu označníku zastávky Hlásnice umístěného na provizorní točně „u popelnic“ (naproti domu Hlásnice čp. 33) a dále dle licence. Z důvodu objízdné trasy nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady zastávky Šternberk,Chabičov; Mutkov,rozc.; Mutkov,střed a Huzová mlýn.  V důsledku vedení tohoto spoje objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 15 min.

V termínech úplné uzavírky 20.07.-21.07.2020 a 27.07.-28.07.2020 včetně BUS budou spoje 21, 8 a 26 dotčené linky obsluhovat obec Hlásnice a zde budou končit/začínat u náhradního označníku zastávky Hlásnice. Tyto spoje neobslouží zastávku Šternberk,Chabičov bez náhrady.

V termínech úplné uzavírky 20.07.-21.0. 2020 a 27.0.-28.07.2020 včetně BUS budou spoje 5, 11, 15, 23, 31, 4, 20, 22 a 32 dotčené linky vedeny po obousměrné objízdné trase následovně: po obsloužení zastávky Šternberk,Dvorská po III/4451 přes Kraořice, Komárov do Paseky, odtud vpravo po III/44417 přes Pasecký Žleb do Huzové na zastávku Huzová, rest. a dále dle platné licence. Z důvodu objízdné trasy nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady zastávky Šternberk,Jesenická; Hlásnice; Šternberk,Chabičov; Mutkov,rozc.; Mutkov,střed a Huzová mlýn. V důsledku vedení těchto spojů objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca 10 min. Uvedeným úsekem je vedena i linka 854921 dopravce Transdev Morava s.r.o., která je součástí mezikrajské smlouvy o spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Moravskoslezským krajem. 

5702860 img zakaz vjezdu v0 copy

Zdroj:  http://www.kidsok.cz


 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže