Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Na zasedání zastupitelstva se diskutovalo o územním plánu

V úvodu zasedání zastupitelstva města, které proběhlo ve středu 24. června, přednesl zápisy z finančního výboru jeho předseda Jaromír Sedlák a hovořil o výsledcích hospodaření města za první čtyři měsíce: „Z hlediska výsledků nejde momentálně vidět dopady, které se na nás valí. V měsíci březnu byla příjmová stránka bez problému, tak jak finanční výbor a předkladatelé rozpočtu předpokládali, v dubnu jsme už jistý výpadek na příjmové stránce zaznamenali.“

Zastupitelé „zvedli ruku“ pro spolupráci s okolními obcemi na realizaci stavebních úprav cyklostezky Hvězdná. Dále bylo na programu projednání dotací pro sport a kulturu, kdy schválili mimo jiné poskytnutí dotace ve výši 180 000 korun spolku CK Šternberk na vybudování parkourového hřiště v areálu Bikeparku. Také odsouhlasili poskytnutí dotace ve výši 100 000 korun Fotbalovému klubu Šternberk na rekonstrukci hracích travnatých ploch. Starosta Stanislav Orság k tomuto bodu poznamenal, že po revokaci usnesení týkajících se dotací, město vyzvalo organizace, které své sportovní či kulturní činnosti vykonávají pravidelně, k podání informací o aktualizaci jejich rozpočtů.

Diskuze se rozproudila zejména během projednávání bodu 11. Zpráva o uplatňování Územního plánu Šternberk obsahující zadání změny č. 3. Z řad přítomných občanů zaznívaly obavy, zda v momentě kdy bude vybrán projektant, nebude již pozdě na diskuzi a řešení všech připomínek k územnímu plánu.

Místostarosta Jiří Kraus se snažil situaci objasnit. „Jaký je plán prozatím nevíme. Jsme na začátku. Vybraný projektant se samozřejmě musí seznámit se všemi podněty od občanů, města i investorů. Až budou prozkoumány všechny možnosti a varianty, pak bude následovat veřejné projednání, kdy můžeme začít řešit připomínky a otázky.“ Nakonec ujistil, že občané budou včas informováni.

Na programu zasedání bylo také řešení budoucnosti provozu nového krytého bazénu. Proto se schválilo založení obchodní společnosti města nazvané Šternberská sportovní s. r. o. Starosta také připomněl probíhající výběrové řízení na jejího ředitele.

V závěru zasedání starosta Stanislav Orság popřál všem krásné prázdniny. Nezapomněl také zrekapitulovat a poděkovat za uplynulý půlrok. Zmínil šití roušek a solidaritu mezi Šternberany.

ZM 460 24 06 2020

20200624 145846 002 20200624 145922 002 20200624 145928 002

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže