Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zahájení druhé etapy průtahu Věžní posunuto na 6. dubna

Dovolujeme si informovat veřejnost o odložení plánovaného zahájení druhé etapy průtahu ulice Věžní, název stavby „II/444 Šternberk – průtah, II. etapa“,  a to na základě současné situace spojené s nákazou COVID-19, vyhlášením výjimečného stavu a karanténou.

Zahájení akce bylo z výše uvedených důvodů přesunuto z  23. března 2020 na pondělí 6. dubna 2020.  Vše ovšem záleží na dalším vývoji aktuální situace. Současně s tímto se odkládají i plánované uzavírky a k tomu určené objízdné trasy. Akce je společnou stavbou  Olomouckého kraje a města Šternberka.  

II. etapa stavby „II/444 Šternberk – průtah“ naváže na již dokončenou první etapu díla. Stavba řeší celkové stavební úpravy ulice Věžní, v úseku od křižovatky s ulicí Nádražní a končí za železničním nadjezdem, před odbočením ve směru na Uničov.

V této etapě budou kromě nové silnice II/444 a nových podélných parkovacích stání také nově vybudovány dvě okružní křižovatky, a to s ulicí Nádražní a Uničovská. Opraveny budou také mosty přes Sitku a železniční trať. Dále budou realizovány nové komunikace pro pěší a smíšené komunikace pro pěší a cyklisty. Součástí díla je rovněž nové veřejné osvětlení, souvislé oplocení podél silnice a rozsáhlé sadové úpravy okolních ploch. Změny vyvolané stavbou pak řeší několik přeložek stávajících inženýrských sítí, jako je kanalizace, vodovod, plynovod, ČEZ a CETIN.

Na základě výběrového řízení a uzavřené smlouvy o dílo bude stavební práce realizovat Společnost PORR a. s. a COLAS CZ, a. s. Praha.  

Akce je spolufinancovaná v rámci projektů: „Smíšená cyklostezka podél II/444 ve Šternberku – ISPROFOND 5718510086“ a „Chodník včetně přechodů podél II/444 ve Šternberku – ISPROFOND 5717510147“ z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Vezni 460

pdfSituace - Věžní pdfSituace - Věžní 2 pdfSituace - Věžní 3

schema 1 schema 2 copy schema 3 schema 4 copy Logo SFDI 002 copy

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže