Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Na Olomoucké budujeme stezku pro chodce a cyklisty

Město Šternberk v říjnu zahájilo stavbu smíšené stezky v Olomoucké ulici. Součástí stezky bude i přechod pro chodce s  vloženým dopravním ostrůvkem do silnice, autobusových zastávek a přístupových chodníků. Jedná se o úsek od psychiatrické léčebny po nové obchodní centrum Kaufland. Původní nevyhovující chodník bude přebudován do parametrů smíšené stezky tak, aby stezka odpovídala aktuálně platným normám. Přes silnici I/46 bude vybudován dopravní ostrůvek s přechodem pro chodce, který zajistí bezpečné převedení chodců.

Přes účelové komunikace budou zřízena místa pro přecházení. Autobusové zastávky jsou navrženy v obou směrech jako zálivové. Jsou situovány na hranici pozemků mezi společností EXCALIBUR ARMY spol. s. r. o. a firemním sídlem BO-IMPORT s. r. o. Na nástupištích zastávek budou umístěny přístřešky pro cestující. Pro zajištění přístupu na nástupiště autobusové zastávky ve směru na Olomouc bude vybudován chodník. Na konci ulice U Dráhy je navrženo úvratové obratiště. Dále budou upraveny přístupy k nemovitostem.

Součástí stavby je realizace nového veřejného osvětlení, včetně osvětlení autobusových zastávek. Stavba řeší i řádné odvodnění silnice. Nutností jsou také přeložky inženýrských sítí. 

Na základě výběrového řízení  a uzavření smlouvy o dílo stavbu realizuje stavební společnost SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA z Brna.  Zhotovitel má na realizaci akce 250 kalendářních dnů od zahájení prací, tyto byly zahájeny 2. října letošního roku. Cena zakázky je 13 280 506 korun s DPH.

Po dokončení  této etapy smíšené stezky bude následovat  další etapa, která řeší úsek od křižovatky ulic Olomoucké a Věžní po okružní křižovatku ulic Olomoucké, Jívavské a Nádražní.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného operačního programu:

Smíšená stezka ul. Olomoucká - I. etapa  CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011685

Smíšená stezka ul. Olomoucká - II. ETAPA CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011262

stezka 460

 Logo MMR a EU 002 cyklo

1 stezka 2 stezka copy 3 stezka 5 stezka

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže