Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Smlouva na výstavbu krytého bazénu 7. října podepsána!

V pondělí 7. října 2019 uzavřel starosta Stanislav Orság za přítomnosti místostarostů Jiřího Krause a Libora Šamšuly smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a smlouvu o dílo na vlastní výstavbu „Krytého bazénu Šternberk“ se společností STRABAG, a. s., se sídlem v Praze, zastoupenou prokuristou společnosti Alešem Fišerem.

Smlouvy byly uzavřeny na základě výsledku veřejné zakázky „Výstavba krytého bazénu Šternberk", která byla zadána v otevřeném řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Společnost STRABAG zvítězila v zakázce soutěžené způsobem DESIGN & BUILD s nabídkovou cenou ve výši 154 200 000 korun bez DPH.

Umístění krytého bazénu je navrženo v lokalitě, která je od severu tvořena areálem nemocnice, od východu budoucím areálem atletického stadionu, od jihu stavebním objektem skladu a od západu volným prostranstvím a obytným souborem. Celková plocha dotčeného území představuje volné nezastavěné plochy ve výlučném vlastnictví města.

Krytý bazén bude obsahovat víceúčelový bazén s plaveckou, rekreační, výukovou a dětskou částí včetně wellness. Součástí wellness jsou sauny, parní lázeň, odpočívárna a rovněž i venkovní ochlazovací terasa s ochlazovacím bazénem. Návštěvníci zařízení budu moci rovněž využít prostor k občerstvení.

Novostavba krytého bazénu bude tvořena tří podlažním objektem, včetně souvisejících technologií a vybavení, s dostatečnou kapacitou parkovacích stání a napojení na příslušná média. Plavecký bazén bude mít rozměr 25 x 12,6 m s 6 plaveckými drahami, zároveň bude splňovat kritéria pro konání plaveckých závodů. Výcvikový bazén bude mít rozměr cca 10 x 6 m s hloubkou vody 0,9 - 1,1 m. Zábavný bazén bude disponovat vodní plochou cca 113 m2 a bude vybaven proudovým kanálem, houpacím zálivem, masážními tryskami, vodním chrličem, sedacími lavicemi a lůžky s vodní a vzduchovou masáží, chybět nebudou ani vířivky a je počítáno i s cca 90 m toboganem. Nejzazší termín pro zhotovení stavby byl stanoven na 31. srpna 2022.

Práce na přípravě této významné investiční akce byly zahájeny zpracováním objemové studie výstavby krytého bazénu již v roce 2017. Vlastní zadání veřejné zakázky bylo zahájeno 29. dubna 2019 s termínem pro předkládání nabídek do 15. července 2019. Rada města pak 2. září 2019 rozhodla o výběru dodavatele na tuto zakázku a schválila uzavření smluv o dílo.  

podpis 460

20191007 094454 resized 002 copy 20191007 094512 resized 002 20191007 095026 resized 002 20191007 095038 resized 002 

20191007 095108 resized 002 20191007 100508 resized 002 copy STRABAG 1 STRABAG 4

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže