Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zápůjčky nádob na bioodpad, plast a papír stále probíhají

Město Šternberk nabízí občanům sběrné nádoby pro separaci bioodpadu, plastu a papíru. Nádoby jsou poskytovány formou zápůjčky, a to na základě podané žádosti, kterou najdete ZDE.

Nádob je celkem 500 a mají objem 240 litrů. Nádoby na bioodpad jsou vyváženy jednou za 14 dní (sudé týdny) od března do listopadu, od prosince do února se nádoby sváží 1x měsíčně dle svozového kalendáře.

Město bude zapůjčovat i nádoby na separaci plastu (žluté) a nádoby na separaci papíru (modré). Žádosti na tyto nádoby jsou také k dispozici na webu města.

Tyto nádoby byly pořízeny v rámci projektu „Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006590, financovaného z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“.

bio 002 460

loga web

bio 002

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže