Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Další etapa zápůjček nádob na bioodpad začíná, je jich 500

Město Šternberk obdrželo nové sběrné nádoby pro separaci bioodpadu produkovaného občany města. Ve druhé polovině července bude možné si tyto nádoby vyzvednout v areálu společnosti Marius Pedersen, Uničovská 64, Šternberk. Nádoby jsou poskytovány formou zápůjčky, a to na základě podané žádosti, kterou najdete ZDE.

Nádob je celkem 500 a mají objem 240 litrů. Přednostně budou vyřizovány již evidované žádosti dle data podání. Nádoby na bioodpad jsou vyváženy jednou za 14 dní (sudé týdny) od března do listopadu, od prosince do února se nádoby sváží 1x měsíčně dle svozového kalendáře.

Od druhé poloviny července bude město zapůjčovat i nádoby na separaci plastu (žluté) a nádoby na separaci papíru (modré). Žádosti na tyto nádoby jsou také k dispozici na webu města.

Tyto nádoby byly pořízeny v rámci projektu „Navýšení kapacit a rozšíření stávajícího systému pro oddělený sběr odpadů ve městě Šternberk“, registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0006590, financovaného z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 3 – „Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika“, specifického cíle 3.2 – „Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů“.

bio 002 460

loga web

bio 002

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže