Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Úplná uzavírka silnice v úseku Žerotín-Šternberk od 1. dubna

Úplná a částečná uzavírka silnice v úseku Žerotín-Šternberk z důvodu realizace stavby „II/447 Strukov - Šternberk“ a oprava komunikace probíhá od 1. dubna 2019 a potrvá do 30. listopadu 2019. Úplná a částečná uzavírka silnice tř.č. II/447 v úseku Žerotín-Šternberk (od začátku obce Žerotín po začátek města Šternberka), je povolena takto:

1. a 2. etapa: 1. dubna - 26. května 2019 úplná uzavírka II/447 od křižovatky se silnicí II/446 po budovu Obecního úřadu v obci Žerotín mimo vozidel stavby, II/447 Žerotín – Hnojice mimo bus a vozidel stavby, II/447 v obci Hnojice mimo vozidel stavby

1A. etapa: 20. května - 26. května 2019 úplná uzavírka II/447 Strukov – Žerotín vč. křižovatky se silnicí II/446 před obcí Žerotín mimo vozidel stavby, II/447 Žerotín - Hnojice mimo bus a vozidel stavby ze strany od obce Žerotín a z obce Hnojice mimo vozidel stavby

2. etapa: 27. května - 16. června 2019 úplná uzavírka II/447 od křižovatky se silnicí II/446 po budovu Obecního úřadu v obci Žerotín mimo bus, dopravní obsluhy a vozidel stavby, od obecního úřadu po konec obce Žerotín mimo vozidel stavby, II/447 Žerotín – Hnojice mimo bus a vozidel stavby, II/447 v obci Hnojice od křižovatky se silnicí III/44613 po křižovatku se silnicí III/4474 mimo bus, dopravní obsluhy a vozidel stavby a dále směr Lužice mimo vozidel stavby, II/447 Lužice - Šternberk mimo bus, dopravní obsluhy a vozidel stavby

3. etapa: 17. června - 1. září 2019 úplná uzavírka II/447 Strukov – Hnojice, v obci Strukov od křižovatky se silnicí II/446 po obecní úřad v obci Strukov mimo bus, dopravní obsluhy a vozidel stavby, dále od obecního úřadu do Hnojic po křižovatku se silnicí III/44613 mimo vozidel stavby, v obci Hnojice od křižovatky se silnicí III/44613 po křižovatku III/4474 mimo bus, dopravní obsluhy a vozidel stavby a dále po křižovatku se silnicí III/4476 mimo vozidel stavby, od křižovatky se sil. III/4476 po křižovatku se sil. II/444 ve Šternberku mimo bus, dopravní obsluhy a vozidel stavby

3A. etapa: 26. srpna - 1. září 2019 úplná uzavírka II/447 od křižovatky se sil. II/446 před obcí Strukov po křižovatku se sil. III/44613 v Hnojicích mimo vozidel stavby, po křižovatku se sil. III/4474 mimo bus a vozidel stavby, od           křižovatky se sil. III/4474 po III/4476 mimo vozidel stavby, od křižovatky se sil. III/4476 po křižovatku se sil. II/444 ve Šternberku mimo bus, dopravní obsluhy a vozidel stavby,

4. etapa: 2. září - 30. 11. 2019 úplná uzavírka II/447 Hnojice – Šternberk od konce obce Hnojice po křižovatku se sil. III/4476 mimo vozidel stavby, od křižovatky se sil. III/4476 po křižovatku se sil. II/444 ve Šternberku mimo bus, dopravní obsluhy a vozidel stavby

 4A. etapa: 23. září - 29. září 2019 úplná uzavírka II/447 Hnojice – Šternberk mimo vozidel stavby

 4B. etapa: 28. října - 3. listopadu 2019 úplná uzavírka II/447 od křižovatky se sil. III/4476 před obcí Lužice – Šternberk mimo vozidel stavby

1. dubna - 30. listopadu 2019 částečná uzavírka sil. II/447 max. do 50 metrů na přípravné a dokončovací práce.

Uzavírka bude vyznačena přechodným dopravním značením a bude řešena tak, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem, vjezd vozidel záchranné služby a hasičského záchranného sboru bude umožněn vždy.

Objízdná trasa pro veškerá vozidla je obousměrně vedena následovně:

Ze Šternberka po sil. II/444 do Babic, Mladějovic, Újezda, Brníčka, Uničova dále po sil. III/44624, II/446 do Želechovic, Strukova a zpět.

V době uzavírky 1A. etapy bude objízdná trasa vedena z obce Strukov po sil. II/446 do Pňovic, dále po sil. II/447 do Litovle, II/449 Střelice, Uničov, dále po silnici III/44624, II/444 do obce Želechovice, Strukov a zpět.

V době uzavírky 4. etapy od obce Liboš po sil. III/44613, dále vlevo na sil. II/447 do obce Žerotín, II/446 Želechovice, Uničov v Uničově dále po silnici III/44624, II/444 Brníčko, Újezd, Mladějovice, Babice a zpět.

V době uzavírky 1. a 1A. etapy od Štěpánova do obce Žerotín po III/4473, od Liboše do obce Hnojice po III/44613.

V době uzavírky 2. etapy do obcí Strukov a Žerotín po sil. II/446 od Pňovic, do obce Hnojice po sil. III/4474 z obce Mladějovice, po sil.III/44613 od Liboše do obce Lužice, po sil.III/4476 od Moravské Huzové a od Šternberka po sil. II/447.

V době uzavírky 3. etapy do obce Žerotín po sil. III/4472 od obce Újezd, do Hnojic po sil. III/44613 od Liboše.

V době uzavírky 3A. a 4. etapy do Lužic  po sil. III/4476 od Moravské Huzové.

V době uzavírky 4A. etapy do obce Hnojice po sil. III/44613 od Liboše, do obce Lužice po sil. III/4476 od Moravské Huzové.

V době uzavírky 4B. etapy do obce Lužice jen mimo vozidel stavby.

 

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu je obousměrně vedena následovně:

1. etapa a 2. etapa

Linka 890313 bude vedena po objízdné trase. Ta povede z křižovatky silnic II/446, II/447 (mezi obcemi Strukov a Žerotín) rovně po MK na III/4472 do Žerotína s odbočením na MK, kde bude umístěna náhradní zastávka Žerotín,u kaple. Dále s napojením na II/447 do Hnojic s odbočením na III/44613, kde bude umístěna náhradní zastávka Hnojice,nám. Dále po III/44613 Liboš, III/44615, III/4476 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice a dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Žerotín,u kaple bude přemístěna na MK v Žerotíně, jak je shora uvedeno. Zastávka Hnojice,nám. bude přemístěna na III/44613, jak je shora uvedeno.

Linky 890364, 891364 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede z křižovatky silnic II/446, II/447 (mezi obcemi Strukov a Žerotín) rovně po MK na III/4472 do Žerotína s odbočením na MK, kde bude umístěna náhradní zastávka Žerotín,u kaple. Dále s napojením na II/447 do Hnojic s odbočením na III/44613, kde bude umístěna náhradní zastávka Hnojice,nám. Dále po III/44613 Liboš, III/44615 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice. V Lužicích se autobusy otočí v prostoru nové zastávky Lužice,statek, kterou také obslouží a vrátí se na křižovatku II/447, III/4476 směr Stádlo. Dále budou linky provozovány po trase podle licencí. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Žerotín,u kaple bude přemístěna na MK v Žerotíně, jak je shora uvedeno. Zastávka Hnojice,nám. bude přemístěna na III/44613, jak je shora uvedeno.

1A. etapa

Linka 890313 bude vedena po objízdné trase. Ta povede z Pňovic po silnici II/447, MK okolo hřbitova na silnici II/446 do Strukova. ze Strukova zpět po II/446 s odbočením na MK okolo hřbitova do Pňovic, dále po II/446 s odbočením na III/44618 do Štěpánova, III/44613, III/44615, III/4476 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice a dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Linka nebude obsluhovat zastávky Žerotín,křiž.U zádruhy; Žerotín,u kaple; Hnojice,nám. 

Linky 890364, 891364 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede z Pňovic po silnici II/447, MK okolo hřbitova na silnici II/446 do Strukova. Ze Strukova po II/446 s odbočením na MK okolo hřbitova do Pňovic. Dále po II/446 s odbočením na III/44618 do Štěpánova, III/44613, III/44615 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice, kde se otočí v prostoru nové zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a zpět na křižovatku II/447, III/4476 směr Stádlo, dále dle licencí. Objízdná trasa je obousměrná.

Linky nebudou obsluhovat zastávky Žerotín,křiž.U zádruhy; Žerotín,u kaple; Hnojice,nám. 

3. etapa

Linka 890313 bude vedena ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem po II/446 Pňovice, II/446, III/44618 Štěpánov, III/44613 Liboš, Hnojice. Zpět po III/44613, III44615 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice a dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice).

Linka 890329 bude vedena ve stávající trase. Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

Linky 890364, 891364 budou vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem po II/446 směr Pňovice, II/446, III/44618 Štěpánov, III/44613 Liboš, Hnojice. Zpět po III/44613, III44615 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice, kde se linkové autobusy otočí v prostoru nové zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a pojedou zpět po II/447 na křižovatku a po silnici III/4476 směr Stádlo a dále dle licencí. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice).

3A. etapa

Linka 890313 bude vedena ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem směr Pňovice dále po II/446, III/44618 Štěpánov, III/44613 Liboš, Hnojice. Zpět po III/44613, III44615 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice, dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná. Po dobu pokládky obrusné vrstvy nebude na několik hodin průjezdná křižovatka (II/447 x III/44613) v Hnojicích a prostor u zastávky Hnojice,nám., proto nebude obec Hnojice obsluhována.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy. (směr Pňovice). Zastávka Hnojice,nám. nebude po dobu pokládky obrusné vrstvy v Hnojicích obsluhována bez náhrady.

Linka 890329 bude vedena ve stávající trase. Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

Linky 890364, 891364 budou vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem směr Pňovice dále po II/446, III/44618 Štěpánov, III/44613 Liboš, Hnojice. Zpět po III/44613, III44615 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice, kde se autobusy otočí v prostoru nové zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a pojedou zpět na křižovatku a po silnici III/4476 směr Stádlo, dále dle licencí. Objízdná trasa je obousměrná. Po dobu pokládky obrusné vrstvy nebude na několik hodin průjezdná křižovatka (II/447 x III/44613) v Hnojicích a prostor u zastávky Hnojice,nám., proto nebude obec Hnojice obsluhována.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). Zastávka Hnojice,nám. nebude po dobu pokládky obrusné vrstvy v Hnojicích obsluhována bez náhrady.

4. etapa

Linka 890313 bude vedena z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po II/447 do zastávky Hnojice,nám., dále po objízdné trase. Ta povede v Hnojicích s odbočením na III/44613 Liboš, III/44615 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice a dále dle licence.

Zastávky Žerotín,u kaple a Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách.

Linka 890329 bude vedena ve stávající trase. Zastávky budou obslouženy dle platného JŘ.

Linky 890364, 891364 budou vedeny z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po II/447 do zastávky Hnojice,nám., dále po objízdné trase. Ta povede v Hnojicích s odbočením na III/44613 Liboš, III/44615 Moravská Huzová, III/4476, II/447 Lužice, kde se autobusy otočí v prostoru nové zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží. Zpět po II/447 na křižovatku a po III/4476 směr Stádlo, dále licencí. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Žerotín,u kaple a Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách.

4A. etapa (uzavírka při této etapě ovlivní vedení autobusových linek i po silnici II/444 do / ze Šternberku, viz níže)

Linka 890313 bude vedena z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po II/447 do zastávky Hnojice,nám., dále po objízdné trase. Ta povede v Hnojicích s odbočením na III/44613 Liboš, III/44615 Moravská Huzová, III/4476, zpět na III/44615 a po III/4468 Štarnov, III/4468,  I/46, Šternberk, II/444. Dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Žerotín,u kaple a Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách. Zastávky Lužice,nám., Šternberk,hřbitov, Šternberk,Dlouhá, Šternberk,u nadjezdu nebudou obsluhovány bez náhrady.

Linka 890329 bude vedena z Moravské Huzové po III/4476 s odbočením na III/44615, III/4468 Štarnov, III/4468, I/46 Šternberk, II/444. Dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo, Lužice,nám., Šternberk,hřbitov, Šternberk,Dlouhá, Šternberk,u nadjezdu nebudou obsluhovány.   

Linky 890364, 891364 budou vedeny z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po II/447 do zastávky Hnojice,nám., dále po objízdné trase. Ta povede v Hnojicích s odbočením na III/44613 Liboš, III/44615 Moravská Huzová, III/4476 na zastávku Štěpánov,Mor.Huzová, po otočení na MK pojedou zpět po III/4476, III/44615 směr Štěpánov a dále po trase dle licencí. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Žerotín,u kaple a Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách. Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo; Lužice,rozc.; Lužice,statek nebudou obsluhovány bez náhrady.

Spoje č. 1 a 3 linky 890324 budou vedeny po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Babice,čekárna po III/44424, MK (otočení okolo místního kostela), zpět po III/44424, III/4451, II/445 Šternberk, II/444, dále dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Babice,spín.st. a Šternberk,Dlouhá nebudou obsluhovány bez náhrady.

Linka 890331 (spoje č. 7, 35, 53, 4, 30, 54) bude vedena ze zastávky Šternberk,aut.st. do náhradní zastávky (za zastávku Šternberk,Dlouhá) na II/444 ul. Věžní (umístěné před dům č.p. 12). Dále povede po II/445 (Uničovská) na okružní křižovatku s III/44429. Zpět po II/445 (Uničovská), dále po trase dle licence. V opačném směru (Šternberk,aut.st.) bude linka obsluhovat stávající zastávku Šternberk,u nadjezdu. Zastávka Šternberk,Dlouhá nebude obsluhována, ale bude nahrazena v ul. Věžní, jak je shora uvedeno.

Linka 890332 bude vedena po objízdné trase. Linka bude vedena po objízdné trase stejně jako spoje č. 1 a 3 linky 890324 tj. ze zastávky Babice,čekárna po III/44424, MK (otočení okolo místního kostela), zpět po III/44424, III/4451, II/445 Šternberk, II/444, dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Babice,spín.st. a Šternberk,Dlouhá (směr Šternberk, aut.st.) nebudou obsluhovány bez náhrady. Zastávka Šternberk,Dlouhá (směr Babice) bude přemístěna k náhradnímu označníku na II/444 ul. Věžní před dům č.p. 12.

4B. etapa

Linka 890313 bude vedena z Žerotína do Hnojic ve stávající trase po II/447 do zastávky Hnojice,nám., dále po II/447 po křižovatku před Lužicemi s odbočením na III/4476 Moravská Huzová, III/44615, III/4468, Štarnov, III/4468, I/46 Šternberk, II/444, dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Žerotín,u kaple a Hnojice,nám. budou obslouženy v původních polohách. Zastávky Lužice,nám., Šternberk,hřbitov nebudou obsluhovány bez náhrady.

Linka 890329 bude vedena z Moravské Huzové po III/4476 s odbočením na III/44615, III/4468 Štarnov, III/4468, I/46 Šternberk, II/444, dále po trase dle licence. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Štěpánov,Mor.Huzová,Stádlo, Lužice,nám., Šternberk,hřbitov nebudou obsluhovány bez náhrady.

Linka 890364, 891364 budou vedeny z Žerotína po II/447 Hnojice, II/447 až po křižovatku s III/4476 před Lužicemi, dále po III/4476 směr Stádlo a po trase dle licencí. Objízdná trasa je obousměrná.

Zastávky Žerotín,u kaple, Hnojice,nám. a Lužice,rozc. budou obslouženy v původních polohách. Zastávka Lužice,statek nebude obsluhována bez náhrady.

Přesné umístění dopravního značení označující přemístěné autobusové zastávky Žerotín,u kaple, Hnojice,nám., Šternberk,Dlouhá na ul. Věžní musí být projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.

Po dobu 1. a 2. etapy budou vydány výlukové jízdní řády, po dobu 3. a 4. etapy budou vydány upravené (dle postupu stavebních prací) výlukové jízdní řády, po dobu 1A., 3A., 4A. a 4B. etapy bude autobusová doprava vedena podle přepravních opatření.

Z důvodu komplikovanosti uzavírky jak svojí dlouhou délkou uzavřeného úseku (cca 9 km), tak i variabilitou jednotlivých etap a nasazením dvou stavebních společností může během stavby docházet k nepředvídatelným změnám ve vedení autobusové dopravy.

sternberk strukov

pdfŠternberk -Strukov, obrazová dokumentace

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže