Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Šternberk vymezil oblasti s výskytem nežádoucích jevů

Městský úřad Šternberk, odbor sociálních věcí vydal 21. února 2019 opatření obecné povahy – vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů na území města Šternberka, které jsou vymezeny těmito objekty: Olomoucká 18 (čp. 1280), Bezručova 9 (čp. 1155), nám. Svobody 10 (čp. 1160), Dvorská 5 (čp. 971) a Bojovníků za svobodu 7 (čp. 1262).

Uvedené lokality vykazují zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů: v bytových domech je monitorován negativní vliv na okolí v podobě neustálých obav ostatních občanů, které se projevují častými stížnostmi občanů – dotazy, stížnosti k vedení města, žádosti o sjednání nápravy k městské policii, diskuze na facebookových stránkách města Šternberka apod.; sociálně nežádoucí jevy se projevují zejména snížením atraktivity lokality z hlediska trhu s nemovitostmi, zvýšením zátěže na sociální práci sociálních pracovníků a pracovníků sociálně-právní ochrany dětí, zvýšením zátěže na systém sociálních dávek; vysokou zadlužeností sociálně vyloučených osob; odkládáním směsného odpadu do sběrných nádob na tříděný odpad nebo umisťováním odpadu vedle domovních popelnic; porušováním zákona na ochranu zvířat proti týrání, ničením veřejné zeleně, hromaděním odpadu včetně biologického ve vnitřních prostorách či dvorech domu a tím přispívání k šíření hlodavců, nevyvážením odpadních vod z jímky, významným počtem dlužníků na místním poplatku za provoz systému s nakládání s odpady; výskytem a přenosem parazitů (vši); rizikem přenosu infekčních nemocí, výskytem tuberkulózy a nedodržováním režimu pro zabránění šíření nemoci; výskytem problémů v mezilidských vztazích (zejména agresivita); negativním vlivem života v tomto prostředí na optimální vývoj a rozvoj dětí (zejména žádná příprava dětí na vyučování, absence preventivních prohlídek u pediatrů, nedostatečné nebo žádné svačiny, vysoký počet omluvených hodin, nedostatečná hygiena, nedostatečné vybavení domácnosti).

Obyvatelé si stěžují na početné skupiny osob, které se shromažďují na veřejném prostranství, jsou hlučné, vulgární a verbálně napadají kolemjdoucí. Stížnosti se velmi často týkají skupin dětí a mládeže, které vulgarismy používají v běžném slovníku, často se jedná o velmi malé děti. Skupinky velmi malých dětí se po městě pohybují bez dozoru, mnohdy vběhnou neočekávaně do silnice, kde hrozí jejich zranění.

Na tyto lokality se zaměřují pracovníci odborů Městského úřadu ve Šternberku, zejména odbor životního prostředí, odbor vnitřních věcí a odbor sociálních věcí, dále orgán sociálně-právní ochrany dětí, Městská policie Šternberk, asistenti prevence kriminality. Situaci monitorují také některé nestátní neziskové organizace a Charita Šternberk.

letecky mesto 460

Vyhláška je zveřejněna zde:

http://mesto.sternberk.cz/Gordic/Ginis/App/UDE01/Dokument.aspx?file=MEST0B1D8Z4D&pc=0&filepri=MEST0B1D8Z4D

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže