Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Senior bez nehod, projekt na zvýšení bezpečnosti v dopravě

Za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů probíhá osvětový neziskový projekt s názvem Senior bez nehod, jehož cílovou skupinou budou lidé starší 65 let. Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %! Očekává se, že v roce 2030 bude až 24 % populace starší 65 let.

Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 16 x vyšší!

Hlavní cíle projektu:

Snížení nehodovosti seniorů a rozšíření povědomí o této problematice.
Seznámení se specifiky chování seniorů v provozu a doporučení opatření, jež přispějí ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích.
Představení potenciálu moderních asistenčních systémů motorových vozidel.
Připomenutí pravidel silničního provozu pro řidiče, cyklisty a chodce.
Upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku účastníka silničního provozu.
Informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových faktorech.

Po celé České republice se uskuteční 300 edukativních přednášek formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů.

sinori

pdfZpravodaj senioři

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže