Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

MAS pomáhá rozvíjet region: investuje do škol i venkova

Už celý rok aktivně působí na Šternbersku Místní akční skupina (MAS) Šternbersko, která má možnost přerozdělovat finanční prostředky z Evropské unie. Co všechno se v roce 2018 stihlo, které oblasti MAS podpořila a co se chystá v roce příštím?

„První výzvy MAS jsme vyhlásili na podzim roku 2017. Od té doby jich bylo jedenáct a díky nim byla podpořena celá řada oblastí, například školství či bezpečnost v dopravě,“ vyjmenoval ředitel MAS Šternbersko Ondřej Večeř. V oblasti školství se jednalo o rozšíření Mateřské školy Tovéř či vybudování nových dílen na základní škole v Bohuňovicích. Na zrekonstruované dílny se mohou těšit žáci a učitelé základní školy Svatoplukova ve Šternberku, venkovní učebna pak bude vybudována na šternberské základní škole Dr. Hrubého.

Další velkou oblastí, kterou se MAS Šternbersko zabývá, je bezpečnost v dopravě. „Nové chodníky už využívají lidé v Bělkovicích-Lašťanech, stavební práce vrcholí v Huzové, a v příštím roce, po vybudování kanalizace, vznikne nový chodník také v Domašově u Šternberka,“ prozradil Večeř.

V rámci Programu rozvoje venkova podpořila MAS Šternbersko více než 20 projektů na rozvoj zemědělského i nezemědělského podnikání. Podnikatelé tak měli možnost nakoupit techniku pro svoji práci: traktory, kombajny, vybavení pekárny, zázemí pro ustájení dobytka či užitkové automobily.

MAS však nezapomíná ani na rodiny s dětmi. V rámci prorodinných opatření se zapojila do organizace celé řady příměstských táborů. Nově je také schválen projekt, který obcím umožní opakovaně zaměstnávat osvědčené pracovníky, ať už v administrativě nebo třeba při údržbě obce. MAS rovněž realizovala projekt na restaurování souboru kachlových kamen na Státním hradě Šternberk.

Co všechno čeká Místní akční skupinu Šternbersko v nejbližším období? „Minulý měsíc byla vyhlášena výzva Bezpečnost v dopravě II. Podle předběžného zájmu předpokládáme, že své projekty předloží šest obcí: k nejvážnějším zájemcům patří kromě samotného Šternberka také Dolany, Mutkov, Štarnov, Hnojice či Hraničné Petrovice. Tam všude se budou moci obyvatelé těšit na nové chodníky podél cest druhých a třetích tříd,“ přiblížil Večeř.

Chystá se také vyhlášení výzvy na podporu projektů sociální infrastruktury, díky které se zlepší zázemí pro poskytování sociálních služeb. „Tato výzva bude vyhlášena ještě do konce roku 2018. Na začátku příštího roku pak bude vyhlášena výzva na podporu školské infrastruktury,“ prozradila plány na nejbližší měsíce Kateřina Černá, projektová manažerka MAS Šternbersko. „Na únor chystáme celou řadu výzev zaměřených na oblast životního prostředí, ať už se bude jednat o revitalizaci sídelní zeleně, protierozní opatření nebo budování biocenter,“ doplnila Černá.

MAS však funguje nejen jako administrátor evropských dotací, ale zpracovává také žádosti o dotace jednotlivých obcí či neziskových organizací, které na Šternbersku působí. „Díky námi předloženým projektům do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje byly podpořeny například projekty vybudování místní komunikace k bytovkám v Tovéři, točny pro autobusy v Lužicích, střechy zázemí pro hasiče v Čelechovicích či žulový chodník včetně mobiliáře na návsi ve Štarnově,“ vyjmenoval Večeř.

„Díky patří nejen MAS Šternbersko za kvalitní zpracování žádosti, ale především Olomouckému kraji, protože díky Programu obnovy venkova můžeme žádat o administrativně jednoduché dotace, které mohou menší obce využívat pro celou řadu oblastí,“ řekl starosta Štarnova Stanislav Nykl.

Úspěšná byla MAS i s projektem rekonstrukce multifunkčního hřiště v Hraničných Petrovicích, kde v současnosti finišují stavební práce. „Jsem moc rád, že z nevzhledných a zanedbaných tenisových kurtů vyroste moderní sportoviště, které bude sloužit nejen našim občanům, ale i lidem z okolí,“ nechal se slyšet starosta Hraničných Petrovic Drahomír Havlík.

MAS také letos v září předkládala na Ministerstvo pro místní rozvoj projekt zaměřený na regeneraci části sídliště Nádražní ve Šternberku. „Toto je pro nás srdeční záležitost, moc bychom si přáli, aby měl tento projekt úspěch. Těšilo by nás, kdybychom takto alespoň částečně mohli splatit vstřícný přístup a obrovskou podporu ze strany města Šternberka, které si velmi vážíme,“ řekl Večeř. Doplnil, že kromě administrace evropských dotací či zpracovávání projektových žádostí si

MAS Šternbersko klade za cíl fungovat jako jakýsi „motor“, „akcelerátor“: co nejvíce podněcovat aktivitu a zvyšovat informovanost na celém území tak, aby se region úspěšně rozvíjel stejně jako dosud, nebo ještě lépe. „Projektů, které v nejbližší budoucnosti připravujeme, je celá řada. Věřím, že rok 2019 bude z tohoto pohledu minimálně stejně úspěšný jako ten letošní,“ ujistil ředitel MAS Šternbersko Ondřej Večeř.

mas sternbersko logo COPY

rozsirena budova MS Tover stavba tocny pro autobusy Luzice vizualizace venkovni ucebny ZS Dr. Hrubeho Sternberk

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže