Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Zeleň u smuteční síně na hřbitově získala novou podobu

Dovolujeme si informovat občany a návštěvníky hřbitova ve Šternberku, že byly dokončeny sadovnické úpravy v předprostoru smuteční síně i jejích bočních partiích. Tyto práce navázaly na celkovou přestavbu zpevněných ploch před smuteční síní, která byla realizována v loňském roce. Jednalo se o komplexní řešení nové úpravy zeleně dle zpracovaného projektu Ing. arch. Davida Cvilinka, která nahradila již letitou a dožilou zeleň původní. Při přípravě projektu s městem spolupracovali pedagogové a učni ze Střední odborné školy lesnické a strojírenské ze Šternberka.

V rámci přípravy akce došlo k odstranění nevyhovující zeleně z hlediska jejího zdravotního stavu i kompozičního uspořádání. Následná obnova vegetačních prvků představuje finální krok k celkově novému pojetí prostoru před smuteční síní, který se začal přetvářet od roku 2016.

Projekt realizovaných sadovnických úprav, který ještě více vynikne po období vegetačního klidu, byl navržen tak, aby zpřehlednil, prosvětlil a zároveň oživil zájmový prostor v kontextu vnímání celého areálu hřbitova. Tomuto pojetí odpovídá nově provedená liniová i solitérní výsadba zeleně s kultivací travnatých i zpevněných ploch.

Sadovnické práce byly provedeny na základě uzavřené smlouvy o dílo firmou pana Petra Kohoutka z Dolního Žlebu za cenu 183.000 korun bez DPH.

Děkujeme návštěvníkům hřbitova, že v období realizace prací dbali zvýšené opatrnosti a tolerovali drobná omezení v přístupu ke smuteční síni i v jejím bezprostředním okolí.

hrbitov 460 copy

1 stav před copy 2 stav před 3 stav před copy 4 stav před hrbitov 5 stav před 1 hrbitov 2 hrbitov 3 hrbitov 4 hrbitov 5 hrbitov 6 hrbitov 7 hrbitov 8 hrbitov 9 hrbitov 10 hrbitov

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže