Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Dokončení revitalizace vodní nádrže ve Šternberku-Lhotě

Město Šternberk na konci října letošního roku dokončilo celkovou revitalizaci tzv. Dolního rybníku ve Lhotě. Jedná se o umělou vodní nádrž, která je z historického pohledu původní součástí vodního systému Lhoty, který tvořily tři rybníky vzájemně propojené přivaděčem v podobě otevřeného příkopu. Zachovány jsou do současné doby pouze dva – Horní rybník je ve vlastnictví společnosti České dráhy, a. s.,  Dolní rybník ve vlastnictví města, Návesní rybník již zanikl. Do Dolního rybníku byla po dlouho dobu zaústěna obecní kanalizace.

V rámci provedené revitalizace Dolního rybníku byla provedena rekonstrukce vtokového a výpustného objektu, zpevnění břehů a odbahnění nádrže. Na jaře 2019 bude prostranství kolem nádrže doplněno o výsadbu dalších stromů. Celkové náklady na revitalizaci nádrže činily 2.957.855 korun (včetně DPH), nejvyšší položkou ve výši 1.817.484 korun byly náklady na likvidaci sedimentů, které byly v minulosti vysoce kontaminovány znečištěním z odpadních vod, které byly do doby vybudování splaškové kanalizace ve Lhotě (v roce 2007) do této nádrže vypouštěny. V současné době je do nádrže zaústěna pouze dešťová kanalizace ze Lhoty, která je jediným zdrojem vody pro tuto vodní nádrž.

Projekt s názvem Odbahnění a rekonstrukce Dolního rybníka v k. ú. Lhota u Šternberka, reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002551 byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

2 Lhota 460

Logo EU 002 copy copy

OPZP CMYK H 2radky 002 copy

1 Lhota 2 Lhota 3 Lhota 5 Lhota 4 Lhota copy 6 Lhota 7 Lhota původní stav web

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže