• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Na jaké plesy se můžete těšit v letošní sezóně?

  Na jaké plesy se můžete těšit v letošní sezóně?

 • Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

  Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Vědomostní soutěž „Tři klíče k poznání měst“, zapojte se!

  Vědomostní soutěž „Tři klíče k poznání měst“, zapojte se!

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Žádosti o dotace na památky přijímáme do konce února

Informujeme vlastníky kulturních památek, které se nachází mimo městské památkové rezervace, městské památkové zóny a ochranná pásma, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018.

ZMĚNY V ROCE 2018 JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Minimální podíl vlastníka je 20%
 • Program je administrován v jednom kole, termín příjmu žádostí je do 28.02.2018

 Další informace:

Z programu lze získat příspěvek v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. oprava kolejových vozidel apod.).

Realizace obnovy musí být zahájena a ukončena v roce 2018.

Administrátorem programu pro území obce s rozšířenou působností Šternberk (dále jen ORP Šternberk) je Městský úřad Šternberk, odbor školství a kultury, který rovněž poskytne potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k obnově kulturních památek a k postupu při zpracování žádosti podávané do programu (kontakt: Mgr. Zuzana Vyjídáková, tel.:  585086301).  

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

pamatka 460

 Aktuální Informace a formulář žádosti zde:

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
https://www.sternberk.eu/projekty-a-dotace/dotace-z-programu-podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-orp.html

pamatka normal

 pdf Výzva pro vlastníky kulturních památek

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

únor 2018
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže