Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Smíšená stezka ul. Olomoucká – I. a II. etapa

Projekty „Smíšená stezka ul. Olomoucká“ – I. a II. etapa je jedním z dalších významných investičních záměrů města plánovaných na období 2018-2020.

eu logo460

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a také zajištění dopravní dostupnosti do zaměstnání, škol a za službami. Tohoto cíle bude dosaženo obnovou přilehlého chodníku podél silnice I/46 (Olomoucká). Obnova spočívá v přestavbě chodníku podél silnice na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty. Realizací projektu dojde k rozšíření sítě cyklostezek ve Šternberku a vytvoření podmínek pro mobilitu, zejména pro každodenní dojížďku do zaměstnání. Provedené úpravy povedou ke zvýšení bezpečnosti a umožní bezbariérové užívání obnovené stezky osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Bezpečnost cyklistů a chodců bude posílena rovněž novým veřejným osvětlením, které bude při menších energetických nárocích poskytovat kvalitnější osvětlení komunikačního prostoru.

Celý projekt je členěn na 2 etapy. I. etapa řeší vybudování smíšené stezky pro chodce a cyklisty v úseku od okružní křižovatky ul. Olomoucká, Jívavská, Nádražní po Věžní ulici, II. etapa následně od křižovatky ul. Olomoucká a Věžní, po dopravní napojení rozvojové lokality (podnikatelské zóny a obchodního centra Kaufland) a sjezd do ul. Průmyslová. Součástí projektu II. etapy je vybudování obousměrné autobusové zastávky a přechodu pro chodce se středovým ochranným dělícím ostrůvkem v blízkosti areálů Psychiatrické léčebny Šternberk a firmy EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. Na obě etapy je již vydané pravomocné stavební povolení.

Obě etapy projektu budou předmětem žádosti o dotaci ve 13. vyhlášené výzvě z Integrovaného regionálního operačního programu, přes zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace „Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury – II.“. Žádosti o dotaci se předkládají do 31. 3. 2019. Předpoklad realizace projektu je stanoven na roky 2019 a 2020.

https://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/19_/19914/13_vyzva.cs.pdf

O průběhu projektu budeme občany průběžně informovat.

eu logo200

Mapa:

mapa stezka olomoucka 1etapa

 

 

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže