Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Přihlaste se na první šternberský ½ maraton, poběží se v neděli 29. září. Organizátorem akce je Sportovní klub SKI-OB Šternberk, start bude ve Lhotě u hostince, běžet můžete v kategoriích ½ maraton, běh na 10 kilometrů a dále kondiční běh na 1,5 kilometru. Veškeré informace k závodu a přihlášky najdete zde:

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5382

Doporučujeme: Šternberský ½ maraton ve šternberských dresech! Kolik pak se jich na startu sejde? Trička jsou k zakoupení v Informačním centru Šternberk.

behani

pulmaraton pulmaraton.jpgproozice

 

V září zahájíme regeneraci sídliště v Nádražní ulici, první etapa vypukne vytyčením sítí, geodetickým zaměřením a dalšími přípravnými pracemi ve druhém zářijovém týdnu. Se stavbou bude spojena také úplná uzavírka celé lokality od 19. září, první etapa prací bude ukončena v prosinci letošního roku a úpravy sídliště pak budou pokračovat druhou etapou v jarních měsících roku 2020. Po dobu uzavírky doporučujeme k parkování lokalitu bývalého autobusového nádraží.

Sídliště dozná významných změn v dopravní obslužnosti, budou vybudovány nové komunikace, chodníky, celkem 122 parkovacích stání, místa pro kontejnery, upraveny budou vjezdy do garáží, sjezdy na navazující pozemky, navržen je také chodníkový přejezd a úprava křižovatek. Revitalizace se výrazně dotkne také veřejné zeleně, četné stávající dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, např. bahenními duby s krásně tvarovanými a barevnými listy, volně rostoucími a půdopokryvnými keři. Dojde i k úpravám travnatých ploch a doplnění sídliště o nové lavičky a odpadkové koše.

Město Šternberk se dlouhodobě potýká s dožívající technickou i dopravní infrastrukturou na sídlištích, obyvatelé sídlišť poukazují na nedostatečné parkovací kapacity, nevyhovující veřejnou zeleň, s měnící se věkovou strukturou obyvatel se objevují další požadavky, které by mohly zlepšit kvalitu života v těchto částech města.

Projekt na regeneraci sídliště projednalo Zastupitelstvo města Šternberka na svém zasedání 25. července 2018 a zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci do výzvy Státního fondu rozvoje bydlení v rámci programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích. Jednalo se o první výzvu v rámci tohoto programu, kterou Státní fond rozvoje bydlení vyhlásil. Město Šternberk získalo na regeneraci sídliště v Nádražní ulici dotaci ve výši 4,8 milionů korun, projekt nese název „Regenerace sídliště Nádražní – I. etapa“, zpracovatelem této úspěšné žádosti byla MAS Šternbersko o. p. s. 

Náklady na regeneraci sídliště jsou ve výši 13 288 429 korun, zhotovitelem je firma STRABAG a. s. Praha. Kontakt: stavbyvedoucí Jan Rudorfer, 606 619 427.

nadrazni 460 copy copy copy

617233 top foto1 otekm

1 nadrazni copy 2 nadrazni copy schema

 

Jako každý rok, i letos byli žáci šternberského gymnázia 2. září vytrženi z prázdninového nicnedělání, kdy se zúčastnili slavnostního zahájení školního roku, a to ve školní sportovní hale Ecce Homo. Studenty i zaměstnance přivítala ředitelka Tamara Kaňáková krátkým povzbudivým proslovem. Poté byli představeni noví pedagogové (resp. pedagožky) a všem se na oplátku představili žáci nových prvních ročníků, kteří se posléze zúčastnili tradičních seznamovacích kurzů.

O průběhu a atmosféře „seznamováků“ nejlépe vypověděli samotní žáci: „Zahráli jsme si různé seznamovací hry, logické hry, kde nemohla chybět týmová spolupráce nás všech, vyzkoušeli jsme bungee trampolínu, lezeckou stěnu a opravdu adrenalinovým zážitkem byla vysoká lana, kam si troufli jen ti nejodvážnější. Na závěr jsme si malinko vyřizovali účty v lese při hře airsoft. Je super, že jsme mohli nový školní rok na nové škole začít takhle a ne hned ve školních lavicích. Tyto tři dny jsme si užili a už teď se moc těšíme na další společné akce třídy.“

Studenti gymnázia si nenechali ujít návštěvu legiovlaku, který ve Šternberku zastavil hned v prvním zářijovém týdnu. Legiovlak je projekt Československé obce legionářské, kdy se podařilo vybudovat kopii vlaku = ešalonu z let 1918 - 1920, se kterým se českoslovenští legionáři přesouvali přes Rusko po Transsibiřské magistrále. Pod vedením legionářů v dobových stejnokrojích si žáci prohlédli několik vagonů, které měli legionáři, prošli vagony s polní poštou, těpluškou pro ubytování, zdravotním, velitelským, krejčovským, prodejním, kovářským a samozřejmě obrněným. Ve vagonech se mohli setkat s věrnou rekonstrukcí vybavení, vše poutavým a vysoce odborným výkladem objasnili průvodci v dobových uniformách. Tak jsou snad žáci historii zase o něco blíž, jako se historie v tomto případě přiblížila jim.

Ať je letošní školní rok pro všechny úspěšný minimálně stejně jako ten předchozí!

seznamovák 1.A 2 60

zahajeni seznamovak seznamovak 4 seznamovak 1 

web 1 legiovlak 1 2 legiovlak 2

 

V současné době probíhá rekonstrukce silnice II/447 Šternberk - Strukov jejímž investorem je Olomoucký kraj a zhotovitelem společnost EUROVIA CS, a. s.  Ve Šternberku budou práce probíhat za uzavírky komunikace ulice Dlouhé v následujících termínech a rozsahu:

A/ Částečná uzavírka od křižovatky se silnicí II/444 (odbočka na Uničov) po křižovatku s ulicí Závodní od 2. září do 22. září a od 30. září do 30. listopadu 2019

  • po celé toto období bude umožněn vjezd dopravní obsluhy do ulic Litovelské, Závodní, Lužické, U Hřbitova ve směru do Šternberka i do Lužic
  • nutná zvýšená opatrnost při průjezdu stavbou, pohyb po průběžně prováděných konstrukčních vrstvách vozovky, provoz stavební techniky

B/ Úplná uzavírka křižovatky se silnicí II/444 (odbočka na Uničov) po ulici Závodní od 23. září do 29. září 2019

  • objízdná trasa ve směru na Uničov vedena přes ulici Rýmařovskou a obec Babice
  • vjezd dopravní obsluhy do ulic Závodní, Lužické, U Hřbitova umožněn ve směru od Lužic
  • dle informací zhotovitele stavby bude umožněn vjezd do ulice Litovelské od Lužic až do středy 25. září s tím, že při vjezdu je nutné dbát pokynů zhotovitele stavby,
  • úplné vyloučení vjezdu do Litovelské od čtvrtka 26. září do neděle 29. září 

V souvislosti s výše uvedenou informací zveřejňujeme dále informaci  KIDSOK (Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje) o výlukových jízdních řádech linek 890313, 890364 a 891364 s odloženou platností, které vzejdou v platnost od 16. září 2019. Příslušné výlukové jízdní řády přikládáme v příloze. 

znacka copy copy copy

pdfUzavírka Strukov - Šternberk pdfL890313_190916_236664 pdfL890364_190916_236982 pdf L891364_190916_236665

 

Bezkonkurenční jízdní dobu vlaků mezi Uničovem a Olomoucí přinese investiční akce, kterou v pátek 6. září 2019 ve Šternberku slavnostně zahájila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Umožní to elektrizace téměř 30 kilometrů dlouhého úseku spojená se zvýšením traťové rychlosti až na160 km/h. Dokončení stavby s celkovými náklady téměř 4,8 miliardy korun se předpokládá v roce 2022.

„Výsledkem prací bude podstatné zvýšení traťové rychlosti. Půjde o vůbec první regionální dráhu, na které se bude jezdit maximální možnou rychlostí 160 km/h. Jízdní doba osobních vlaků mezi Olomoucí a Uničovem se tak zkrátí ze současných 40 na 26, respektive 28 minut. Ve špičkách pracovních dnů je doplní spěšné vlaky, které zvládnou cestu mezi oběma stanicemi dokonce za 17 minut,“ zmiňuje přínosy stavby generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Jak dodává, do konce roku 2022 by mohla být dokončena i elektrizace navazujících úseků do Šumperku. V rámci požadavku na zvýšení traťové rychlosti je navržena celková rekonstrukce železničního svršku a spodku.

Práce budou dále zahrnovat výstavbu trakčních stožárů a trolejového vedení pro stejnosměrnou napájecí soustavu. Ta bude současně připravena na budoucí přechod na střídavou trakci. Ve všech stanicích a zastávkách vzniknou nová nástupiště s výškou hrany 550 mm nad kolejí, která umožní pohodlný nástup do nízkopodlažních elektrických souprav. Zatímco ve stanicích a na zastávce v Uničově budou mít délku 110 m, na ostatních nádražích budou dlouhá 90 m. Přístup na nově vzniklá poloostrovní nástupiště v Bohuňovicích, Šternberku a Uničově bude po centrálním přechodu. Ve stanici Újezd u Uničova se cestující dostanou na vnější nástupiště u koleje číslo 3 po přilehlém přejezdu zabezpečeném světelnou a zvukovou signalizací. Ten bude stejně jako všechna ostatní úrovňová křížení vybaven závorami.

Všechna nádraží budou bezbariérová, v rámci úprav se dále počítá se zřízením přístřešků pro cestující, s novým orientačním a informačním systémem a osvětlením stanic a přístupových cest. Nástupiště a centrální přechody budou monitorovány kamerovým systémem, stejně jako vybrané frekventované přejezdy.

Pro uložení technologických zařízení se plánuje výstavba nových objektů, popřípadě rekonstrukce těch stávajících. To platí například pro stanice Bohuňovice a Šternberk, kde je navržena úprava stávajících výpravních budov pro umístění sdělovací a zabezpečovací techniky. Kromě toho dojde s ohledem na omezené dispoziční možnosti stanic v nezbytně nutné míře k demolicím stávajících pozemních objektů.

V Uničově se tak vytvoří prostor pro umístění potřebných technologií a základnové stanice BTS pro chystané šíření signálu GSM-R, sklad v Bohuňovicích bude muset ustoupit kvůli kolizi s novým kolejovým řešením ve stanici.

„První nepřetržité výluky začaly v srpnu v úseku mezi Uničovem a Šternberkem. Důvodem jsou práce nejen v samotné uničovské stanici, ale také na navazujícím úseku k tamní zastávce. Současně bude upraven nedaleký železniční přejezd a následně dojde ke zprovoznění vlečky společnosti UNEX. Práce v samotné stanici Uničov budou zahrnovat položení nových kolejí a výhybek a vybudování přiléhajících nástupišť,“ upřesňuje ředitel stavby za společnost SubterraTomáš Kotek.

Od jara příštího roku se práce přesunou blíže ke krajské metropoli, což si vyžádá další přerušení provozu. Nejprve to bude od února do května v úseku Bohuňovice – Olomouc, následně až do poloviny prosince v úseku Šternberk – Olomouc. Ve stanici Šternberk mezitím dojde ke zřízení provizorních nástupišť, zcela nové nástupiště vznikne v zastávce Hlušovice. Pohodlný nástup do vlaků získají v následujících měsících také cestující v Bohuňovicích a ve Štarnově.

V roce 2021 pak dojde na výluky mezi Uničovem a Šternberkem. Během nich budou vybudovány moderní nástupní prostory také na zastávkách v Babicích, Mladějovicích a Uničově a ve zbývajících stanicích.

Zhotovitelem investiční akce s názvem Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomoucje společnost UNIOLO RAIL. Jejím správcem je Subterra, společníky pak OHL ŽS, EUROVIA CS a Elektrizace železnic Praha. Celkové investiční náklady akce činí 4 753 434 614 Kč bez DPH. Projekt byl navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 1 541 574 511 Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. 

elektrizace zahajeni

DSC 0368 002 web DSC 0371 002 EDxblWxWkAAVO9W 002 EDxblWyX4AAtOg 002 copy

 
Strana 2 z 251

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže