Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Nejpozději do konce srpna budou i chodníky v Olomoucké ulici zářit novotou. Původní povrchy z betonové dlažby a kamenných kostek budou nahrazeny novou betonovou zámkovou dlažbou, součástí akce je také výměna a úprava stávajících obrubníků. Parametry chodníků zůstanou zachovány jako doposud.

Tuto zakázku ve výběrovém řízení získala firma KOMUNIKACE.CZ  s. r. o. z Brna, cena zakázky je 858.796 Kč s DPH. Rozsah oprav najdete v příloze.

olomoucka 460

1 olomoucka 2 olomoucka 3 olomoucka 4 olomoucka 5 olomoicka

pdfrozsah úprav

 

Na železniční trati mezi Uničovem a Šternberkem bude po větší část července a první dva srpnové dny výluka. V uvedených dnech budou vždy mezi 6. a 18. hodinou všechny vlaky nahrazeny autobusy.

Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Náhradní autobusová doprava je organizována dle výlukového jízdního řádu. 

Vlak Os 13722 je v pracovní dny po dobu výluky nahrazen náhradní autobusovou dopravu již před zahájením výluky.

Upozorňujeme cestující, že u vlaku Os 3685 není v železniční stanici Uničov zachován přípoj od autobusu náhradní dopravy č. 403685. Cestující, kteří z Uničova pokračující vlakem Os 3685 směr Šumperk mohou využít dřívějšího spojení Os 3639.

Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů (dle výlukového jízdního řádu) zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). Výlukový jízdní řád je v příloze. 

Zdroj: hanackyvecernik.cz

vyluka 460

pdfVýlukový jízdní řád Šternberk - Uničov

https://www.www.hanackyvecernik.cz/zpravy/kraj/vyluka-na-trati-mezi-sternberkem-a-unicovem-je-tady

 

 

 

V ulicích Jiráskově, Dvořákově a Anenské a před obchody u „Lidovky“ se už můžeme procházet po opravených chodnících. Všechny mají novou zámkovou dlažbu, v některých úsecích byly osazeny nové obrubníky. Parametry chodníků zůstaly vesměs zachovány, k větším změnám došlo v prostoru    před obchody u „Lidovky“, kde zmizela původní nevzhledná cihlová lavice a schodiště směrem k Hotelovému domu bylo nahrazeno bezbariérovou chodníkovou plochou. Součástí úprav jsou také terénní úpravy přilehlých zelených ploch.

Na základě výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo byly stavební práce realizovány společností STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s. r. o. ze Šternberka za 1.061.494 s DPH.

1 460

2 copy copy 3 copy copy 4 copy 5 copy copy 5 copy copy copy 6 copy 7 copy 8 copy 10 copy 11 po 12 copy 13 copy 14 copy 16 copy 17 copy 18 copy 21

 

Město Šternberk vyhlašuje výzvu pro podání návrhů  na ocenění sportovců a trenérů pro rok 2019. Návrhy na ocenění lze podávat pouze na předepsaném formuláři, který lze vyzvednout na oddělení personalistiky, školství a kultury MěÚ Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk nebo si lze formuláře stáhnout z těchto stránek. Informace na telefonu 585 086 227, 585 086 570.

Návrhy budou přijímány do 5. září 2019 na podatelně Městského úřadu Šternberk nebo poštou na adrese Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk v zalepené obálce výrazně označené „SPORTOVEC – TRENÉR“.

Kategorie pro posuzování nominací za činnost v období roku 2019

1. Nejlepší mládežnický kolektiv

- věk do 19 let

- sídlo oddílu/družstva ve Šternberku

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

2. Nejlepší kolektiv dospělých

- věk nad 19 let

- sídlo oddílu/družstva ve Šternberku

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

3. Nejlepší trenér

- do návrhu na ocenění budou zařazeni pouze trenéři družstva, oddílu, klubu

sesídlem ve Šternberku nevykonávající tuto činnost jako hlavní pracovní poměr

4. Nejlepší mládežnický sportovec

- dvě kategorie: sportovci do 14 let včetně a sportovci od 15 do 19 let včetně

- soutěží za šternberský oddíl, družstvo, klub

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

5. Nejlepší sportovec Šternberka

- věková kategorie od 19 let

- soutěží za šternberský oddíl, družstvo, klub

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

 UPOZORNĚNÍ: každý oddíl může nominovat maximálně 3 jednotlivce a 1 družstvo v příslušné kategorii!

sportovec 460

sportovec plakat

zipFormuláře pro nominace

 

 

 

Dovolujeme si touto cestou požádat návštěvníky městského hřbitova ve Šternberku i hřbitovů v místních částech města, aby respektovali přísný zákaz zapalování svíček v období nadprůměrně vysokých teplot z důvodu velkého nebezpečí vzniku požáru. Děkujeme za dodržování tohoto opatření.

Na městském hřbitově jsou rozmístěny informativní tabule o tomto zákazu a dále bylo zajištěno, aby správce hřbitova toto mimořádné opatření důsledně kontroloval. Jen díky všímavosti pracovníků na hřbitově bylo v minulých dnech zabráněno vzniku dvou požárů.

hrbitov 1 copy

hrbitov 

 
Strana 2 z 248

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže