Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku pořádá již 10. ročník ankety „Oblíbené turistické informační centrum roku 2019".

Pokud se vám naše informační centrum ve Šternberku líbí, hlasujte pro nás v soutěži o nejlepší IC v následujícím odkazu: https://www.kampocesku.cz/informacni-centrum/525/tic-sternberk-horni-nam

Hlasovat je možné až do 31. srpna 2019.

IC01 460

 

Stavební boom, co se oprav chodníků a komunikací týká, pokračuje i o prázdninách. V současné době probíhají a do konce srpna potrvají opravy chodníků Na Větrníku, Dukelské, Smetanově a Mánesově ulici, kde dojde k výměně stávajících obrubníků, chodníky dostanou nový povrch z betonové zámkové dlažby, parametry chodníků zůstanou zachovány jako doposud.  Na základě výběrového řízení stavební práce realizuje společnost PRESBETON Nova s. r. o. z Olomouce za 1.827.856 korun.

Nejpozději do konce srpna budou i chodníky v Olomoucké ulici zářit novotou.

V květnu byly dokončeny stavební úpravy chodníků v ulicích Poděbradova, Husova, gen. Eliáše, Lidická a Blahoslavova. Opravy provedla firma PRESBETON Nova s. r. o. za 2.052.000 korun. Dokončeny byly i opravy chodníku na Svatoplukově ulici, kde byl nevzhledný asfaltový chodník nahrazen novým z betonové zámkové dlažby, současně byla upravena také nástupní plocha  před kapličkou. Tuto zakázku realizovala firma KOMUNIKACE.CZ  s. r. o. z  Brna za 319.694 korun.

Další spravenou lokalitou je Zahradní, v části ulice byla opravena vozovka předlážděním stávající kamenné dlažby a původní betonové obrubníky byly nahrazeny novými kamennými. Na Zahradní bylo také vyřešeno nové odvodnění, a to osazením odvodňovacích žlabů. Zakázku realizovala firma SATES MORAVA spol. s r. o. z Valašské Meziříčí za 732.071 korun.

zahr 460 1

Blahoslavova 1 1 Blahoslavova 1 2 Eliáše 1 1 Eliáše 1 2 Husova 1 Husova 2 Lidická 1 1 Lidická 1 2 copy zahr 1  zahr 4 po zahr 2 7 svatoplukova před 8 svatoplukova před 9 svatoplukova před 10 svatoplukova před 1 svatoplukova 2 svatoplukova po 3 svatoplukova po 4 svatoplukova po 6 svatoplukova po dukel 1 dukel 2 dukel 4

 

Nejpozději do konce srpna budou i chodníky v Olomoucké ulici zářit novotou. Původní povrchy z betonové dlažby a kamenných kostek budou nahrazeny novou betonovou zámkovou dlažbou, součástí akce je také výměna a úprava stávajících obrubníků. Parametry chodníků zůstanou zachovány jako doposud.

Tuto zakázku ve výběrovém řízení získala firma KOMUNIKACE.CZ  s. r. o. z Brna, cena zakázky je 858.796 Kč s DPH. Rozsah oprav najdete v příloze.

olomoucka 460

1 olomoucka 2 olomoucka 3 olomoucka 4 olomoucka 5 olomoicka

pdfrozsah úprav

 

V ulicích Jiráskově, Dvořákově a Anenské a před obchody u „Lidovky“ se už můžeme procházet po opravených chodnících. Všechny mají novou zámkovou dlažbu, v některých úsecích byly osazeny nové obrubníky. Parametry chodníků zůstaly vesměs zachovány, k větším změnám došlo v prostoru    před obchody u „Lidovky“, kde zmizela původní nevzhledná cihlová lavice a schodiště směrem k Hotelovému domu bylo nahrazeno bezbariérovou chodníkovou plochou. Součástí úprav jsou také terénní úpravy přilehlých zelených ploch.

Na základě výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo byly stavební práce realizovány společností STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s. r. o. ze Šternberka za 1.061.494 s DPH.

1 460

2 copy copy 3 copy copy 4 copy 5 copy copy 5 copy copy copy 6 copy 7 copy 8 copy 10 copy 11 po 12 copy 13 copy 14 copy 16 copy 17 copy 18 copy 21

 

Dovolujeme si touto cestou požádat návštěvníky městského hřbitova ve Šternberku i hřbitovů v místních částech města, aby respektovali přísný zákaz zapalování svíček v období nadprůměrně vysokých teplot z důvodu velkého nebezpečí vzniku požáru. Děkujeme za dodržování tohoto opatření.

Na městském hřbitově jsou rozmístěny informativní tabule o tomto zákazu a dále bylo zajištěno, aby správce hřbitova toto mimořádné opatření důsledně kontroloval. Jen díky všímavosti pracovníků na hřbitově bylo v minulých dnech zabráněno vzniku dvou požárů.

hrbitov 1 copy

hrbitov 

 
Strana 8 z 253

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže