Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Stavební boom, co se oprav chodníků a komunikací týká, pokračuje i o prázdninách. V současné době probíhají a do konce srpna potrvají opravy chodníků Na Větrníku, Dukelské, Smetanově a Mánesově ulici, kde dojde k výměně stávajících obrubníků, chodníky dostanou nový povrch z betonové zámkové dlažby, parametry chodníků zůstanou zachovány jako doposud.  Na základě výběrového řízení stavební práce realizuje společnost PRESBETON Nova s. r. o. z Olomouce za 1.827.856 korun.

Nejpozději do konce srpna budou i chodníky v Olomoucké ulici zářit novotou.

V květnu byly dokončeny stavební úpravy chodníků v ulicích Poděbradova, Husova, gen. Eliáše, Lidická a Blahoslavova. Opravy provedla firma PRESBETON Nova s. r. o. za 2.052.000 korun. Dokončeny byly i opravy chodníku na Svatoplukově ulici, kde byl nevzhledný asfaltový chodník nahrazen novým z betonové zámkové dlažby, současně byla upravena také nástupní plocha  před kapličkou. Tuto zakázku realizovala firma KOMUNIKACE.CZ  s. r. o. z  Brna za 319.694 korun.

Další spravenou lokalitou je Zahradní, v části ulice byla opravena vozovka předlážděním stávající kamenné dlažby a původní betonové obrubníky byly nahrazeny novými kamennými. Na Zahradní bylo také vyřešeno nové odvodnění, a to osazením odvodňovacích žlabů. Zakázku realizovala firma SATES MORAVA spol. s r. o. z Valašské Meziříčí za 732.071 korun.

zahr 460 1

Blahoslavova 1 1 Blahoslavova 1 2 Eliáše 1 1 Eliáše 1 2 Husova 1 Husova 2 Lidická 1 1 Lidická 1 2 copy zahr 1  zahr 4 po zahr 2 7 svatoplukova před 8 svatoplukova před 9 svatoplukova před 10 svatoplukova před 1 svatoplukova 2 svatoplukova po 3 svatoplukova po 4 svatoplukova po 6 svatoplukova po dukel 1 dukel 2 dukel 4

 

Nejpozději do konce srpna budou i chodníky v Olomoucké ulici zářit novotou. Původní povrchy z betonové dlažby a kamenných kostek budou nahrazeny novou betonovou zámkovou dlažbou, součástí akce je také výměna a úprava stávajících obrubníků. Parametry chodníků zůstanou zachovány jako doposud.

Tuto zakázku ve výběrovém řízení získala firma KOMUNIKACE.CZ  s. r. o. z Brna, cena zakázky je 858.796 Kč s DPH. Rozsah oprav najdete v příloze.

olomoucka 460

1 olomoucka 2 olomoucka 3 olomoucka 4 olomoucka 5 olomoicka

pdfrozsah úprav

 

V ulicích Jiráskově, Dvořákově a Anenské a před obchody u „Lidovky“ se už můžeme procházet po opravených chodnících. Všechny mají novou zámkovou dlažbu, v některých úsecích byly osazeny nové obrubníky. Parametry chodníků zůstaly vesměs zachovány, k větším změnám došlo v prostoru    před obchody u „Lidovky“, kde zmizela původní nevzhledná cihlová lavice a schodiště směrem k Hotelovému domu bylo nahrazeno bezbariérovou chodníkovou plochou. Součástí úprav jsou také terénní úpravy přilehlých zelených ploch.

Na základě výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo byly stavební práce realizovány společností STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s. r. o. ze Šternberka za 1.061.494 s DPH.

1 460

2 copy copy 3 copy copy 4 copy 5 copy copy 5 copy copy copy 6 copy 7 copy 8 copy 10 copy 11 po 12 copy 13 copy 14 copy 16 copy 17 copy 18 copy 21

 

Dovolujeme si touto cestou požádat návštěvníky městského hřbitova ve Šternberku i hřbitovů v místních částech města, aby respektovali přísný zákaz zapalování svíček v období nadprůměrně vysokých teplot z důvodu velkého nebezpečí vzniku požáru. Děkujeme za dodržování tohoto opatření.

Na městském hřbitově jsou rozmístěny informativní tabule o tomto zákazu a dále bylo zajištěno, aby správce hřbitova toto mimořádné opatření důsledně kontroloval. Jen díky všímavosti pracovníků na hřbitově bylo v minulých dnech zabráněno vzniku dvou požárů.

hrbitov 1 copy

hrbitov 

 

Město Šternberk v souvislosti s přípravou nové koncepce městského kamerového systému uskutečnilo mezi veřejností anketu na téma, do kterých lokalit umístit městský kamerový systém. Anketa byla zveřejněna od 3. do 30. dubna 2019 na webu města, do hlasování se zapojilo celkem 233 respondentů.

Jako nejpotřebnější se dle názoru veřejnosti jeví umístění kamer v ulici Olomoucké (park, kostelík, hřiště), okolo vlakového nádraží, v ulici Jiráskově a lokalitách, kde jsou v provozu diskotéky a restaurace. Dále respondenti navrhovali umístit kamery i v okolí sportovní haly Ecce Homo, na Zelené budce, u některých prodejen potravin, garáží, stanovišť s kontejnery nebo parkovištích. V anketě se objevily i názory, že kamery by neměly být ve městě vůbec. Přehled s hlasováním najdete v příloze.   

Šternberk má v plánu modernizaci a rozšíření počtu kamerových bodů do vybraných lokalit, a to v zájmu zajištění bezpečnosti občanů. Výsledky ankety jsou aktuálně předmětem jednání komise prevence kriminality a dalších orgánů města.   

Děkujeme všem občanům za zapojení se do hlasování a projevené názory.

 kamery

Ilustrační foto, zdroj: internet.

pdfAnketa kamery - vyhodnocení

 
Strana 6 z 250

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže