Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

V úterý 21. května 2019 se konal v Kulturním domě ve Šternberku závěrečný seminář virtuální univerzity třetího věku (Virtuální U3V), která je jako jedna z forem celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. 

Studenty ve Šternberku přivítali starosta Stanislav Orság a místostarostové Jiří Kraus a Libor Šamšula společně s ředitelkou Městských kulturních zařízení Marií Velkou.  

Šternberské konzultační středisko, které realizuje studium již od roku 2011 v prostorách Expozice času, přivítalo více než tři sta úspěšných absolventů zimního a letního semestru letošního školního roku ze 26 měst z celé Moravy (od Břeclavi a Hodonína po Krnov a Hanušovice) a z východních Čech.  Dopolední slavnostní ceremoniál byl v režii ČZU Praha, odpoledne si účastníci akce prohlédli Expozici času, Šternberský klášter a historickou památkovou zónu města.  Ke spokojenosti všech přispělo krásné jarní slunečné počasí. Naši studenti jsou důkazem, že studium zajímavých oborů přináší radost a potěšení v každém věku.

A jaké kurzy již studenti ve Šternberku studovali? Např. astronomii, čínskou medicínu, lidské zdraví, kouzelnou geometrii, etiku jako východisko z krize společnosti, život a dílo Michelangela Buonarroti, barokní architekturu v Čechách, vývoj informačních technologií, genealogii, české dějiny a mnoho dalších.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.

univetita 460

0001 IMGL0849 0002 IMGL0850 copy 0003 IMGL0856 0006 IMGL0873 0016 IMGL0956 0028 IMGL1018 0032 IMGL1037 0039 IMGL1056

 

Šternberský starosta Stanislav Orság, místostarostové Jiří Kraus a Libor Šamšula postupně navštívili místní části Šternberka, kterými jsou Dalov, Těšíkov, Krakořice a Chabičov, a diskutovali s obyvateli o záležitostech, které občany těchto místních částí tíží či o podnětech, které by pomohly zlepšit životní podmínky občanů v těchto lokalitách. Mimo místní části proběhla setkání také ve Lhotě a Dolním Žlebu.  

Setkání s občany se zúčastnili také radní Leo Czabe a vedoucí odboru investic a veřejných zakázek Miroslava Šestáková, vedoucí odboru vnitřních věcí Martina Horáková, vedoucí odboru životního prostředí Jarmila Fréharová a další.  

Každá místní část řeší jiné problémy a má různé požadavky, nejčastěji ale obyvatele trápí stav komunikací, odpady, vybavení dětských hřišť, bezpečnost a například v Chabičově aktuálně připravovaná výstavba kanalizace.

Setkání s občany místních částí bude probíhat za účasti vedení města minimálně jednou ročně, podle aktuálních potřeb i častěji. Občané mohou dále komunikovat se zástupci města prostřednictvím osadních výborů.

Děkujeme všem občanům místních částí, kteří se setkání zúčastnili, za jejich podněty a aktivní spolupráci.

1 mistni svatlov

 

 

Upozorňujeme veřejnost na uzavírky ulic Příkopy a Pekařské a částečné uzavírky části ulice Obloukové ve Šternberku od 6. května do 20. června 2019. V uvedených lokalitách bude probíhat rekonstrukce plynovodu, akci bude realizovat PLYNOMONT spol. s r.o. z Olomouce.

Úplná uzavírka místních komunikací je povolena takto:

úplná uzavírka ulice Příkopy od 6. května do 27. května 2019
úplná uzavírka ulice Pekařské od 28. května do 20. června 2019
částečná uzavírka ulice Obloukové od 28. května do 7. června 2019

Uzavírka bude vyznačena přechodným dopravním značením, vozidlům záchranné služby a hasičského záchranného sboru bude v případě potřeby umožněn průjezd, dále bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem. V rámci úplných uzavírek Příkop a Pekařské se nařizuje objížďka po přilehlých místních komunikacích. Po rekonstrukci plynovodu proběhne realizace inženýrských sítí, termíny budou upřesněny.

uravirka prikopy

pdfPrikopy uzavirka

 

Nejlepší obce v Olomouckém kraji získaly odměny za třídění starého elektra. Vysloužilá elektrozařízení v Olomouckém kraji nejlépe třídí obyvatelé Šternberka, Velké Kraše, Medlova, Uničova, Mostkovic, Nového Malína a Brodku u Přerova. Jedná se o vítěze jednotlivých kategorií v soutěžích O keramické sluchátko a O Elektrooskara, které každoročně oceňují obce regionuve třídění elektroodpadu.

Slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží proběhlo ve čtvrtek 16. května v prostorách vojenské pevnosti v Křelově-Břuchotíně na Olomoucku. Šternberk v kategorii obcí s rozšířenou působností obhájil loňské prvenství, na jednoho obyvatele připadlo 4,8 kg elektroodpadu. 

V soutěži O keramické sluchátko, kterou vyhlašuje nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Olomouckým krajem už pojedenácté v historii, je hodnocena výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo mobilní telefony. Těch lidé v kraji za rok 2018 vytřídili, podobně jako v předchozím roce 1 049 tun, což činí v průměru 1,66 kg na obyvatele.

oceneni 2 460

2019 OLK 1 002 diplom 1 oceneni 1

pdfTisková zpráva keramické sluchátko

www.jaksetociodpady.cz 

 

Společnost ČEZ Distribuce, a. s. tímto oznamuje plánované přerušení dodávek elektřiny ve Šternberku v termínu od 14. do 29. května 2019 v těchto lokalitách:

14.05.2019 (07:30 - 17:30) - Šternberk - Těšíkov
(9004, 9007, 9009, 9010, 9013, 9015, 9018, 9022, 9024, 9026/634, 9027, 9029, 9031, 9033, 9036, 9038, 9039, 9041, 9043, 9046, 9063/631, E26, E618, E659, parc.č. 176, U Zory-Chaty 626)


16.05.2019 (07:30 - 17:30) - Šternberk - Těšíkov
(9004, 9007, 9009, 9010 , 9013 , 9015 , 9018 , 9022 , 9024 , 9026/634 , 9027 , 9029 , 9031 , 9033 , 9036 , 9038 , 9039 , 9041 , 9043 , 9046 , 9063/631 , E26 , E618 , E659 , parc.č. 176, U Zory-Chaty 626)


23.05.2019 (07:30 - 16:30) - Na Vyhlídce
2109/18 , 2110/20 , 2122/21 , 2122/22 , 2123/22 , 2124/23 , 2125/24 , 2126/25 , 2127/26 , 2128/27 , 2204/17 , 2207/11 , 2219/28 , 2320/29 , 2321/30 , 2362/32 , 2413/34 , 2493/31 , parc.č. 5962/1 , parc.č. P.1266

29.05.2019 (07:30 - 18:30)  těchto lokalitách 

Balcárkova 2325/12 
Janáčkova 301/3 
Komenského 44/A, 44/B (mateřská škola a jídelna)
Nová 184/2 , 238/1 , 239/3 , 240/5 , 241/7 , 249/9 , 250/11 , 258/12 , 267/4 , 268/6 , 269/8 , 270/10
Uničovská 1741/38 , 1772/29 , 1773/29a , 248/35 , 278/33 , 337/40 , 431/41 , 434/39 , 442/37

Upozorňujeme veřejnost, že přerušení dodávky elektřiny 29.05.2019 se týká také Školní jídelny Šternberk a Mateřské školy Komenského, rodiče budou upozorněni prostřednictvím obou zařízení na stanovený náhradní program z důvodu výše uvedené situace.    

Odkaz: https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedené informace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz  v záložce Odstávky, na úřední desce městského úřadu a jsou také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

foto mesto talpová

 
Strana 6 z 248

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže