Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Dovolujeme si informovat občany a návštěvníky místních částí Šternberka, že v těchto dnech byla dokončena instalace nových turistických odpočívadel. Nejen cykloturisté či pěší tak budou moci turistická odpočívadla využít již v období začínajících prázdnin a dovolených v lokalitě rybníka v Dolním Žlebu, kde bylo těchto prvků umístěno nejvíce, ale rovněž v Dalově u jezírka nebo u nedávno zrevitalizovaného rybníka v místní části Lhota.

Celkově bylo zhotoveno šest turistických odpočívadel (tři zastřešená odpočívadla se stojany pro umístění kol a tři turistické lavice), které byly následně rozmístěny do předem vybraných lokalit. Celkové náklady na terénní úpravy, výrobu a instalaci turistických odpočívadel dosáhly 75.000 korun. Pro výrobu mobiliáře bylo použito dřevo z městských lesů těženého v rámci kalamitního kůrovcového kácení.

Při přípravě záměru zatraktivnění místních částí nejen pro turisty město oslovilo ředitele místní Střední odborné školy lesnické a strojírenské Šternberk Pavla Andryse, který společně s pedagogy odborného výcviku a učni připravili návrhy na vzhled a materiálové řešení turistických odpočívadel. Šternberské učiliště následně turistická odpočívadla vyrobilo a rozmístilo do několika místních částí.

Místostarosta Libor Šamšula společně se zástupci odboru správy majetku města a životního prostředí při převzetí nového mobiliáře poděkovali učilišti za velmi vstřícnou a ochotnou spolupráci v této věci.

Věříme, že nově umístěná turistická odpočívadla ještě více umocní občanům a turistům vnímání přírodních krás místních částí Šternberka a zpříjemní celkový dojem z jejich pobytu. 

 odpocivadlo

20190520 123515 resized 20190520 123531 resized 20190520 123854 resized 20190625 080100 resized 20190625 080151 resized 20190625 080357 resized 20190625 080433 resized 20190625 080936 resized 20190625 082110 resized 20190625 082133 resized 20190625 083520 resized

 

S novou iniciativou, jak podpořit čtenářství a zároveň oživit veřejný prostor naproti Kulturnímu domu v Masarykově ulici, přišla Městská kulturní zařízení Šternberk jakožto provozovatel městské knihovny.

Pouliční knihovnu, knihobudku, najdete v aleji přímo naproti Kulturnímu domu a sloužit svému účelu bude od pátku 28. června. Přijďte v tento den mezi půl devátou a půl jedenáctou na dopolední kafíčko s knihou! Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, nechcete si ji nechat ve své knihovně, ale je Vám líto ji vyhodit? Přineste ji do knihobudky a vyměňte za jinou. Nebo ji tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný.

Co je to knihobudka? Knihobudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. KnihoBudka je neziskový projekt, který vznikl v létě 2013 za podpory programu společnosti Telefónica O2 „Think Big“. Cílem bylo proměnit sedm již k původnímu účelu nepoužívaných a vysloužilých telefonních budek na malé bezplatné veřejné knihovny, které byly umístěny do veřejného prostoru původně v Praze a okolí. Knihy se tak měly stát dostupnějšími a více se přiblížit lidem, potenciálním čtenářům. Postupně se celý projekt rozrůstal a v současné době je na území ČR v rámci tohoto projektu instalováno téměř čtyřicet pouličních knihoven.

Jak používat knihobudku?

• Použití je zdarma

• Není potřeba žádná registrace nebo evidence

• Knihu si můžete půjčit, věnovat, vzít nebo vyměnit v knihobudce za jinou

foto Antonin Gerza.jpg 1 460

foto Antonin Gerza foto Antonin Gerza.jpg 1 foto Antonin Gerza.jpg 2 Knihobudka.pdf 002

Foto: Antonín Gerža 

 

Vážení spoluobčané, teplé a slunné počasí mnozí z vás tráví venku a věnují se údržbě svých zahrad a pozemků. Dovolujeme si proto připomenout platnost vyhlášky o veřejném pořádku, která mimo jiné upravuje i regulaci hlučných činností. Vyhláška č. 1/2011 platí již od roku 2011 na celém území města (včetně místních částí).

Vyhláška stanovuje povinnost zdržet se o sobotách v době od 20:00 hodin do 8:00 hodin následujícího dne a o nedělích a svátcích od 12:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

Děkujeme Vám, že respektujete stanovenou dobu klidu a dopřejete nezbytný odpočinek sobě i ostatním.

radnice 460

 

Z důvodu postupu stavebních prací na uzavírce a přechodu na III. etapu v termínu od 17. června 2019 do 1. září 2019  bude pro autobusy uzavřena silnice II/447 v Žerotíně – průtah obcí včetně silnice od Žerotína do Hnojic. Silnice II/447 mezi Žerotínem a Hnojicemi nebude pro autobusy průjezdná. V Hnojicích – průtah obcí včetně silnice od Hnojic po křižovatku Lužice/ Stádlo.

Započnou stavební práce v úseku silnice II/447 od křižovatky na Stádlo – Lužice (průtah obcí) – Šternberk, kde autobusové linky budou mít umožněný průjezd po volné polovině vozovky. Ve III. etapě po dobu uzavírky budou na linkách 890313, 890364 a 891364 v platnosti nové výlukové jízdní řády platné od 17. června 2019!

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Linka 890313 Litovel – Pňovice – Šternberk (ARRIVA Morava a.s.): bude obousměrně vedena ze Strukova po silnici II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613 Liboš, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice a dále ve stávající trase.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). 

Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání.

Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

Linka 890329 Šternberk – Štěpánov, Moravská Huzová, Benátky (VOJTILA TRANS s.r.o.): bude vedena ve stávající trase dle původního jízdního řádu.

Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání.

Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

Linky 890364 Uničov – Štěpánov – Olomouc (VOJTILA TRANS s.r.o.) a 891364 Uničov – Štěpánov – Olomouc (ARRIVA Morava a.s.): budou obousměrně vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613 Liboš, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávajících trasách.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice).

znacka copy copy copy

Zdroj: www.kidsok.cz 

 

Ve středu 12. června byl veřejnosti slavnostně  zpřístupněn zrekonstruovaný altán v parku. Akci zahájil starosta města Šternberka pan Stanislav Orság, vystoupila specialistka na památky paní Martina Mertová, která seznámila návštěvníky s historií tohoto objektu a pan Pavel Martinka, který se podílel na celkové rekonstrukci objektu.  

V rámci kulturního programu vystoupilo flétnové trio Základní umělecké školy ve Šternberku ve složení Karolína Neumannová, Markéta Dojčárová a pan učitel Jiří Fischer. Po vystoupení následovala komentovaná prohlídka altánu.

Opravu altánu realizovaly místní firmy: masparti, s. r. o. (projektová dokumentace, dozor), Světnický, s. r. o. (statické zajištění objektu), Karel Zelinka (stavební práce), Ondrej Barna (restaurátorské práce), Krejčí Building 4 you, s. r. o. (opravy klempířských prvků).

Investorem opravy bylo město Šternberk, celkové náklady rekonstrukce činí částku převyšující 1.500.000 Kč zaplacenou z rozpočtu města.


altan 460 copy

 Foto: DS Foto David Sedlák

0001 IMGL8974 0005 IMGL8777 0007 IMGL8792 copy 0010 IMGL8802 0011 IMGL8816 0014 IMGL8828 0019 IMGL8872 0024 IMGL8924 0025 IMGL8932 0026 IMGL8942 0030 IMGL8962

 
Strana 4 z 248

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže