Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Děkujeme za uzavření části tratě Ecce Homo na konci června pro volnočasové aktivity, uspořádali jsme sraz příznivců jízdy na longboardu  Starhill Longboarding a přivítali jsme ve Šternberku mnoho českých jezdců  i zahraničních účastníků ze Slovenska a Polska. Za možnost uzavření tratě i v budoucnu budeme rádi a uvítáme možnost  uspořádat něco podobného, např.  downhilové sjezdy na longbordu.

Text: Dalimil Vojkůvka
starhill_longboarding_23_6_2012_foto_michal_hlavacek_ternberk03
starhill_longboarding_23_6_2012_foto_honza_kovaricek_ternberkstarhill_longboarding_23_6_2012_foto_honza_kovaricek_ternberk01starhill_longboarding_23_6_2012_foto_honza_kovaricek_ternberk03starhill_longboarding_23_6_2012_foto_krsika_jakub_ternberk

 

Ve čtvrtek 28. června 2012  se v prostorách šternberského hradu konala Zahradní slavnost,  kterou pořádala Obecně prospěšná společnost rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk a Gymnázium Šternberk ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Olomouci.

Mimo prezentace práce gymnázia měla jeden hlavní cíl: podpořit vzdělání a rehabilitaci studenta 4. ročníku gymnázia, spolužáka a kamaráda Tomáše Moravíka, který měl vloni na Štědrý den vážnou dopravní nehodu a je upoután na invalidní vozík. Chtěli jsme Tomáše i jeho rodinu podpořit finanční částkou, která vzešla z dobrovolného vstupného, prodeje nápojů a sladkostí, dražby darů a prací studentů. S velkou radostí oznamujeme, že se pro Tomáše touto cestou podařilo získat 110 960 Kč !

Program slavnosti byl bohatý, vystoupily hudební skupiny z řad studentů, konal se druhý ročník soutěže Gympl má talent, zazpíval komorní sbor gymnázia, konala se dražba ve prospěch Tomáše, představila se skupina brazilského bojového tance kapuera. Na slavnosti byli odměněni nejlepší studenti a studentky za školní rok 2011/2012 a proběhlo i velmi důstojné poděkování řediteli Gymnázia Šternberk  Jiřímu Hackenwaldovi. Starosta Stanislav Orság předal řediteli u příležitosti odchodu z funkce pamětní list a finanční dar.

Velký dík patří zástupkyni ředitele Gymnázia Šternberk paní Birgit Klukové, která celou akci vymyslela a ve spolupráci se studenty a pedagogickým sborem připravila. Děkujeme všem partnerům, kteří nám pomohli slavnost uskutečnit, a samozřejmě i rodičům, prarodičům a rodinným příslušníkům našich studentů, kteří se do akce zapojili.

Text a foto: Renata Zavadilová, Gymnázium Šternberk   
the_shapes
rozlouceni_s_reditelem

 

Denní pobyt Rozkvět získal nové vybavení do dílny, a to z Nadace ČEZ, díky níž mohou   hendikepovaní uživatelé služby vytvářet drobné předměty, např. výrobky ze samotvrdnoucí hmoty, sádry, přáníčka, zdobené hedvábné šátky a kravaty, obrázky vyrobené žehličkou na enkaustiku  a přitom trénovat a rozvíjet jemnou motoriku, estetické cítění, učí se rozpoznávat barvy a tvary, zpracovávat zrakové podněty, mají možnost vyzkoušet si nové výtvarné techniky. Vyrobené předměty prezentuje Rozkvět veřejnosti na společenských a kulturních akcích, získá tak možnost zapojit se do dění ve společnosti.

Text a foto: Bc. Radka Redzinová, vedoucí DP Rozkvět

charita_1
1

 

Město Šternberk mění webové stránky, nový oficiální informační portál města je kompletně přetvořený, má novou modernější grafiku, pro veřejnost je mnohem přehlednější, jednodušší a vizuálně příjemnější. Nová podoba webu vychází z barev znaku města (zelená, modrá, žlutá) a pracuje s moderním logem a znakem města, který je využit v detailech. Struktura stránek je přehlednější, návštěvník se dostane podle tří základních kategorií k potřebným informacím. Stránky jsou rozděleny do sekcí Město Šternberk, Pro podnikatele, Turistika.

Obsah stránek je bohatší – přidány byly informace v hlavičce stránek, tzv. bleskovky, fotogalerie na spodní liště. Přehledněji byla zpracována sekce Potřebuji si vyřídit, kde jsou návody na jednotlivé životní situace a formuláře  -  tady předpokládáme do budoucna další zjednodušení pro občany, a to možnost vyplňovat elektronicky i formuláře, které nyní běžně ke stažení nejsou. Ke změně došlo i u rezervačního systému – přehlednější zadávání rezervací. Nově koncipovaný je taktéž kalendář akcí. Doplněna bude ještě virtuální prohlídka města a vybraných objektů a informační bannery v pravém sloupci webu.

Web využívá moderní technologie, které umožní aplikace QR kódu, web bude přístupný i z mobilních telefonů, ovládat jej mohou i handicapovaní. Důležitou pomůckou pro zahraniční návštěvníky je i nový překladač  Google.

Ke změně dochází po pěti letech, kdy stávající stránky byly v provozu od roku 2007 a již nutně potřebovaly změnu. Při tvorbě nových internetových stránek jsme také využili podnětů a připomínek jejich uživatelů. 

Připomínky a náměty k novému  oficiálnímu portálu města můžete zasílat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web_1_copy

 

Město Šternberk, jako vlastník místních komunikací, si dovoluje opětovně upozornit vlastníky nemovitostí na povinnost likvidace povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek. Srážková voda nesmí být vypouštěna na silnice, místní komunikace a chodníky. Takovéto nakládání se srážkovými vodami je přímo taxativně zakázáno zákonem o pozemních komunikacích.

V souvislosti  s dokončením kanalizace ve Šternberku proběhla informativní kampaň pro občany města o možnostech řešení likvidace srážkových a odpadních vod z nemovitostí. I přes opakovaná upozornění však někteří majitelé nemovitostí doposud likvidují srážkové vody nezákonným způsobem.   

Likvidace dešťových vod nemusí vždy znamenat jejich zaústění do kanalizačního systému města. V těch případech, kde je to možné, současná právní úprava upřednostňuje likvidaci dešťových vod na pozemcích vlastníka nemovitosti - akumulací s následným využitím, vsakováním nebo jejich zadržováním na pozemku, před jejich následným řízeným odvodem do vodoteče či do kanalizace.

Město Šternberk uvedené případy již zmapovalo a v případě zjištěných nedostatků se bude obracet přímo na vlastníky nemovitostí s výzvou ke sjednání nápravy. V případě, že k nápravě nedojde ze strany vlastníků příslušných nemovitostí dobrovolně, obrátí se s podnětem na příslušný silniční správní úřad ve věci sjednání nápravy úřední cestou. Upozorňujeme, že uvedený proces může vyústit v sankce vůči vlastníkovi nemovitosti, kdy za uvedený přestupek lze uložit pokutu až do výše 300 tisíc korun.

Tyto nepříznivé následky v podobě sankcí lze však uložit i vlastníkům nemovitostí, které mají svedeny srážkové vody do kanalizace, ale neprovádějí řádnou údržbu a čištění lapačů střešních splavenin (tzv. gajgrů), kdy při jejich zanesení nečistotami vytéká voda volně na komunikace.

 

Dále je nutné si uvědomit, že takovýmto nezákonným způsobem likvidace srážkových vod vznikají škody na majetku města narušením konstrukce komunikací. Především dochází k vyplavování zásypového matriálu spár dlažeb a jejich podkladních vrstev a zejména pak v zimních měsících může docházet ke vznikům nehod a úrazů na namrzlých komunikacích. Město Šternberk je povinno místní komunikace udržovat (zajišťovat jejich schůdnost a sjízdnost) a při jejich opravách a odstraňování ledu vzniklého vytékáním srážkových vod v zimních měsících vznikají zvýšené náklady na tuto údržbu. Pokud nedojde k nápravě stavu, bude Město Šternberk nuceno úhradu takovýchto zvýšených nákladů požadovat po vlastnících nemovitostí a stejně tak případné náklady na úhradu škod vzniklých úrazem či nehodou zapříčiněnou tímto nezákonným stavem.
1
2
takto_ne_1
takto_ne_copy_copy
tanto_ne_3

 

 
Strana 248 z 250

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže