Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Státní hrad ve Šternberku přivítal v neděli 23. září 2012 návštěvníky již VI. Benefičního koncertu Charity Šternberk. Cílem pracovníků Charity Šternberk bylo získat finanční prostředky na podporu poskytovaných služeb od sponzorů, kterých bylo rovných 40. Hlavním sponzorem se stala nová firma EXCALIBUR ARMY s.r.o. Praha-pobočka Šternberk, jejíž zástupce převzal z rukou Aleny Charouzové dárky vyrobené klienty a dobrovolníky. Nechyběla video -prezentace posledního roku činnosti charity a ředitelka Pavlína Vyvozilová vyznamenala nejlepší pracovnice. Cenu Charity převzala vedoucí Charitní pečovatelské služby paní Bronislava Hračovová a vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko paní Jana Smyčková. Kytičky předal starosta města Šternberka Stanislav Orság a poděkoval pracovníkům Charity Šternberk za práci a za naplňování poslání organizace. Vyvrcholením pro zaplněnou hodovní síň byla hudební vystoupení. Nejdříve zazpívala Tamara Margholdová a Šárka Drobňáková a poté pod jejich vedením „malé slečny" ze ZUŠ ve Šternberku. Hlavními protagonisty programu byli sólisté opery a operety Moravského divadla Olomouc Lea Vítková a Jiří Přibyl v pásmu známých operetních a muzikálových melodií s klavírním doprovodem Milady Jedličkové. Byl to nádherný zážitek, který nelze popsat slovy, ten se musí osobně prožít. Celkový výnos činí 152 000 korun. Všichni účastníci benefičního koncertu byli pozváni k drobnému občerstvení a vzájemnému poznávání. Přípitek pronesl kněz šternberské farnosti P. Antonín Pechal.

Závěrem použiji citát, který byl součástí již zmíněné prezentace: „Nejkrásnější odměnou je pro nás úsměv spokojeného klienta. Stačí jen nemyslet na sebe, ale na dobro druhých".

Bc. Pavlína Vyvozilová, ředitelka Charity Šternberk

460_copy_copy_copy_copy_copy

 

 
Akáty v nádobách u spořitelny na Bezručově ulici budou v nejbližších dnech odstraněny, projdou ozdravnou kúrou a na jaře se do lokality opět vrátí. Rozhodli o tom pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu, kteří při pravidelné kontrole stavu dřevin ve Šternberku zaznamenali rapidní zhoršení stavu stromů v mobilních nádobách na této ulici. Tři akáty během několika dnů výrazně proschly a podle jejich stavu je podezření, že byly otráveny škodlivou látkou.

460_copy_copy

Stromy v nádobách budou odvezeny a založeny do kvalitní zeminy a přihnojeny, aby do jara zregenerovaly. V nádobách, do kterých budou na jaře znovu vysazeny, bude vyměněn substrát obohacený o živiny.

Stromy v nádobách obecně trpí více než tradičně vysazené stromy - jsou dlouhodobě vystaveny letním teplotám v ulicích, zimnímu promrzání nádob i prašnosti.

Výsadba do nádob byla na ulici Bezručova realizována z důvodu velkého zahuštění inženýrských sítí, které neumožnilo na tomto místě provést standardní výsadbu do terénu a toto byla jediná možnost, jak zeleň do lokality umístit.

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy 2_copy_copy_copy_copy 3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy 4_copy_copy_copy_copy_copy

 
Český statistický úřad informuje o nové úpravě na úseku dokladů o právní subjektivitě, která platí od 1. října 2012. Prokazování existence (právní subjektivity) přebírá výhradně registr osob, údaje z tohoto registru jsou dostupné prostřednictvím CzechPOINT, datových schránek nebo agendových informačních systémů orgánů veřejné moci. Více informací najdete v přiloženém dopise.

Výpisy z registru ekonomických subjektů - informace

s
 

Na základě stížností a připomínek občanů k narůstajícím problémům občanského soužití s romskou komunitou, zejména v lokalitách Olomoucká a Bezručova, proběhlo v úterý 25. září 2012 v kanceláři starosty jednání, na kterém bylo diskutováno o návrzích řešení, která by měla přispět k celkovému zklidnění situace ve Šternberku. Jednání vedl starosta Stanislav Orság. Setkání se dále zúčastnili místostarosta Michal Oborný, členové rady města, velitel městské policie, zástupci odboru sociálních věcí a školství a kultury městského úřadu, předseda Společenství Romů na Moravě - pobočky ve Šternberku Vilém Král, Daniel Topinka ze společnosti SocioFactor (zajišťuje evaluaci projektu Olomouckého kraje na zajištění integrace romských komunit) a krajská koordinátorka pro národnostní menšiny a romské záležitosti Renáta Köttnerová.

„Vedení města intenzivně vnímá podněty obyvatel k romské otázce a dlouhodobě řeší, jak komunikovat s občany a předcházet problémům občanského soužití mezi majoritou a minoritou", uvedl starosta Stanislav Orság při zahájení diskuse.

Daniel Topinka shrnul výsledky sociologického šetření, které proběhlo letos v letních měsících ve Šternberku přímo v romských rodinách a týkalo se vyřešení konfliktů mezi šternberskou romskou komunitou, a uvedl, že Romové cítí situaci stejně negativně jako další občané města, ale sami nevidí východisko z aktuální situace, mají však snahu třecí plochy a konflikty co nejvíce zmírnit.

Starosta vyjmenoval četné aktivity, které město realizovalo nebo stále probíhají, a které mají pomoci romské komunitě k začlenění se do společnosti. V minulosti již proběhla mnohá jednání a diskuse se zástupci romské komunity ve Šternberku, kterých se účastnili nejen zástupci Společenství Romů na Moravě, zástupci romských rodin, ale také neziskové organizace, městská i státní policie a další subjekty. Na základní škole na náměstí Svobody pracuje s dětmi romská asistentka a její činnost je velmi dobře hodnocena jak ze strany rodičů i ředitelství školy, město zaměstnává občany na veřejně prospěšných pracích a veřejné službě, realizuje program prevence kriminality, podporuje projekty a organizace, které se zaměřují na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a volnočasové aktivity. V tomto roce Město Šternberk požádalo o vstup do Agentury pro sociální začleňování, která obcím nabízí dlouhodobou spolupráci v řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách na území obce.

Krajská koordinátorka doporučila zaktivizovat občanská sdružení se zaměřením na sociální projekty, přimět ke spolupráci pediatry, posílit pozici romské asistentky ve škole a zapojit se do projektů zaměřených na interetnické konflikty.

„Při řešení občanských konfliktů a pro uklidnění situace považujeme za prioritu úzkou spolupráci se školami, policií, úřadem práce, neziskovými organizacemi a samotnou romskou komunitou", řekl závěrem starosta Stanislav Orság.

V úterý 25. září 2012 se po setkání u starosty sešla také komise sociálně - právní ochrany dětí, která na svém zasedání také řešila romskou problematiku. Jednání se účastnili členové komise (zástupci Městské policie Šternberk, Policie ČR, pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí) a pozvaní hosté, kterými byli zástupci neziskových organizací Charita Šternberk, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Ecce Homo a.s. a krajská koordinátorka Renáta Köttnerová. Projednány byly konkrétní případy sociálně - právní ochrany dětí. Komisi pro sociálně - právní ochranu dětí zřizuje starosta obce jako zvláštní orgán obce. Komise koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

 

460

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy 2_copy_copy_copy
3_copy_copy_copy_copy_copy_copy 4_copy_copy_copy_copy

 

Na základní škole na ulici Dr. Hrubého otevřeli v letošním školním roce kroužek Snag Golfu. Kroužek je určen pro žáky 1. až 4. tříd a bude probíhat od 27. září pod vedením vyškolených pedagogů Mgr. Hany Žaludové a Mgr. Kamily Mikolecké v prostorách školní tělocvičny každý čtvrtek od 14,30 do 15,30 hodin.

Kroužek je zcela zdarma včetně vybavení. Během školního roku jsou v plánu tři výjezdy na golfové hřiště Dolany - Véska s doprovodným nejen sportovním, ale i společenským programem. Během školního roku budeme pořádat školní i meziškolní turnaje. V ČR je vybráno pouze osm pilotních škol, kde se Snag Golf bude vyučovat a máme tu čest být mezi nimi!

Co je SNAG a jaký má cíl

Jde o výukový program, který hravou formou přibližuje základy golfové hry široké veřejnosti, zvláště pak dětem. SNAG je soubor sportovních a výukových pomůcek, který umožňuje hrát golf bez ohledu na roční období, prostor, počasí, věk hráče, bez nutnosti využívání oficiálních ploch golfových hřišť. SNAG je využitelný všude tam, kde jsou děti a lidé, kteří se chtějí věnovat sportu a hře.

Využití SNAGu a jeho výhody

SNAG je možné využít hlavně na základních školách při výuce tělocviku a jiných sportovních aktivitách, ve školních družinách, volnočasových kroužcích, v mateřských školách, v dětských centrech, na dětských táborech, v rekreačních střediscích, v hotelových animačních programech, ve fyzioterapeutických centrech. SNAG lze využít jako doprovodný program při sportovních akcích všeho druhu i jako alternativní způsob výuky menších dětí a začátečníků přímo na golfových hřištích.

 

SNAG lze provozovat jak v interiéru - v tělocvičnách, ve sportovních halách, výukových místnostech, v domácím prostředí, tak i v exteriéru - na louce, na školním hřišti, dětském hřišti, v parku, na zahradě, i na dvorku.

SNAG je vhodný pro děti od 4 let i pro dospělé - jejich rodiče, učitele, odborné pracovníky, fyzioterapeuty, pro všechny aktivní lidi.

Ukázky hodin SNAGu:
http://www.youtube.com/watch?v=opyP111YYyU
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=GnEmH6Vauhk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=pykhFE-xWpQ&NR=1&feature=endscreen


z_dr._hrubho

 

 
Strana 239 z 250

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže