Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

V pondělí 9. září začne dlouho avizovaná první etapa rekonstrukce průtahu ulicí Věžní (II/444 ) ve Šternberku. Investorem akce je Olomoucký kraj, akci bude realizovat na základě výběrového řízení společnost PORR a. s. a COLAS CZ, a. s. Praha.  

Z důvodu rekonstrukce bude ulice Věžní úplně uzavřena v úseku od křižovatky s Olomouckou po křižovatku se silnicí na Nádražní od pondělí 9. září do 19. prosince 2019.

Uzavírka bude vyznačena přechodným dopravním značením dle stanovení odboru dopravy a silničního hospodářství ve Šternberku, uzavírka bude řešena tak, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem, vjezd vozidel záchranné služby a hasičů bude umožněn vždy.

Po dobu uzavírky bude zrušena autobusová zastávka na Olomoucké u Veloxu.  Zhotovitel stavby zajistí průchod chodců podél ulice Věžní v úseku od asfaltového chodníku od přejezdu přes železniční trať po asfaltový chodník směrem k nádraží.  

Objížďka je pro veškerá vozidla vedena po Nádražní (sil. II/44426), Olomoucké (I/46) a zpět.

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu je obousměrně vedena následovně:

Po předmětném úseku silnice II/444 jsou provozovány linky veřejné linkové dopravy 850129, 891923, 950154, 890845 dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., 890330, 890331, 890921, 890923 dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o., 853913, 854914, 854921 dopravcem Transdev Morava s. r. o., 902923 dopravcem ČSAD Vsetín a. s., 720281 dopravcem Tourbus, a. s.

Linky 890921, 890923, 891923, 890330, 890331, 950154 jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Linky 853913, 854914, 854921, 902923 jsou součástí mezikrajské smlouvy o spolupráci ve veřejné linkové dopravě s Moravskoslezským krajem.

Po dobu úplné uzavírky silnice budou linky provozovány po objízdné trase. Ta povede ve Šternberku po silnici I/46 (Olomoucká), na okružní křižovatku, dále po silnici III/44426 (Nádražní) a na zastávku na autobusovém nádraží, objízdná trasa je obousměrná. 

V rámci I. etapy stavby bude město Šternberk v uvedeném úseku realizovat nové komunikace pro pěší a smíšené komunikace pro pěší a cyklisty. Dále vybuduje rampu pro pěší, která bude spojovat nově vybudované komunikace na ulici Věžní s přednádražním prostorem. Součástí bude také nové veřejné osvětlení. Rozpočet na tyto úpravy je 25.855.730 korun včetně DPH, a to za realizaci I. etapy, která bude provedena letos, ale také II. etapy, která bude vybudována příští rok, a to v úseku od křižovatky Věžní a Nádražní po nadjezd nad železnicí ulice Uničovské. 

vezni 460

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/ve-sternberku-zacala-oprava-vytizeneho-prutahu-podivejte-se-20190910.html

pdfUzavírka Věžní

1 vezni 2 vezni 3 vezni 5 vezni 4 vezni 6 vezni

 

              

 

Město Šternberk přijímá strážníky do týmu Městské policie Šternberk. Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně na adresu Město Šternberk, k rukám 2. místostarosty, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk. Obálku označte „Neotvírat - strážník MP“. Bližší informace obdržíte na služebně Městské policie Šternberk nebo na telefonních číslech 585 086 202, 585 086 203, 585 086 276.

Požadavky: (dle ustanovení § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů)

• ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• věk minimálně 18 let
• bezúhonnost, spolehlivost
• zdravotní způsobilost
• schopnost řešit konfliktní situace
• znalost práce na PC
• řidičské oprávnění sk. B
• aktivní znalost cizího jazyka výhodou (němčina, angličtina)
• absolvování psychotestů s doporučujícím závěrem pro požadované pracovní místo
• absolvování testu fyzické způsobilosti a testu duševní způsobilosti k výkonu práce strážníka obecní policie
• absolvování motivačního pohovoru se členy výběrové komise
• platné Osvědčení strážníka výhodou

Město Šternberk dále poskytuje novým strážníkům náborový příspěvek ve výši 60.000 korun, který je strážníkovi MP vyplácen po ukončení specializačního kurzu a získání Osvědčení strážníka.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
    • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíců
    • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

střelecká soutěž

 

Vážení spoluobčané, v letošním roce si připomínáme 30. výročí sametové revoluce. Výstavy, besedy, koncerty i představení nové knihy, to vše proběhne v rámci Sametového týdne ve Šternberku ve dnech 12.-17. listopadu.

Máte-li ve svých archivech fotografie k událostem roku 1989 ze Šternberka, podělte se o ně s ostatními. Fotografie, dobový tisk či jiné dokumenty můžete přinést na radnici, oddělení personalistiky, školství a kultury, Horní náměstí 16. Poskytnuté materiály pak budou součástí připravované výstavy v Kulturním domě.  

Listopadové události roku 1989 zcela otočily kormidlo dějin také v našem městě. Pád komunistického totalitního režimu stál na počátku hlubokých přeměn celé společnosti ve všech oblastech jejího života. Dramatické události podzimu roku 1989 našly poměrně brzy živý ohlas také mezi obyvateli Šternberka.

Již 21. listopadu se sešli studenti zdejšího gymnázia na diskusním shromáždění v tělocvičně školy a 24. listopadu byl ustaven stávkový výbor ve šternberské Chronotechně. V pondělí 27. listopadu se tisíce občanů účastnily generální stávky spojené s manifestačním shromážděním na Hlavním náměstí. V podnicích, úřadech, školách a dalších institucích vznikala občanská fóra, v úterý 5. prosince byla ustavena koordinační skupina Občanského fóra (OF) ve Šternberku.

Další masové shromáždění občanů na Hlavním náměstí 21.12.1989 podpořilo volbu Václava Havla prezidentem republiky. Téhož dne vystoupila koordinační skupina OF s návrhem na rekonstrukci rady městského národního výboru, která se uskutečnila v únoru následujícího roku. Kooptací poslanců z řad OF a dalších stran a organizací bylo zlomeno vedoucí postavení komunistické strany ve vedení města. První svobodné volby do Federálního shromáždění a České národní rady v červnu 1990 skončilo drtivým vítězstvím kandidátů Občanského fóra. Z následujících podzimních komunálních voleb vzešlo po více než půlstoletí první svobodně zvolené zastupitelstvo města.

listopad 460

Foto: Státní okresní archiv Olomouc 

listopad

 

Více než 43 milionů korun bude v letošním roce investováno do infrastruktury škol a školských zařízení ve Šternberku. Stavební ruch panuje i o prázdninách, a to ve všech základních školách, domě dětí a mládeže, školní jídelně i v mateřských školách.

V základních školách finišuje rekonstrukce odborných učeben a tříd pro výuku počítačové gramotnosti, cizích jazyků, přírodovědných předmětů a řemeslných oborů. Město Šternberk získalo na projekt s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk“ dotaci 24 milionů korun z programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Projekt je zaměřen na rekonstrukci 10 odborných učeben a vybavení dalších 3 učeben ICT ve všech třech šternberských základních školách. Modernizované prostory budou vybaveny novým nábytkem, ICT technikou, učebními a didaktickými pomůckami, budou provedeny související stavební úpravy v učebnách a bude zajištěna bezbariérovost. V rámci projektu je zajištěna vnitřní konektivita škol, cílem je bezproblémové a efektivní využití digitálních technologií při výuce, využití moderních výukových metod při vyučování, zajištění bezpečnosti při užívání internetového připojení. Celý projekt bude hotový do konce letních prázdnin.

V základních školách byly již letos opraveny kotelny, do kterých bylo investováno 3 200 tisíc korun, v domě dětí probíhá modernizace učeben za téměř 5 milionů korun a oprava slaboproudých zařízení za půl milionu korun.

Ve dvoře základní školy Dr. Hrubého vyrostla přírodovědná učebna za více než 2 300 tisíc korun a na podzim proběhne ještě oprava povrchu běžecké dráhy na hřišti školy.

Hned několik stavebních akcí probíhá také v základní škole na Svatoplukově ulici, mimo modernizace učeben a dílen se rekonstruuje venkovní schodiště a také byl zdemolován již nevyhovující skleník se zázemím.    

Školní jídelna Šternberk získala letos nové technologie do školní kuchyně v ulici Komenského za 1 750 tisíc korun, v mateřské škole Komenského je v plánu výměna jídelních výtahů a na Světlově probíhají opravy hracích prvků v zahradě školy.   

Na rok 2020 jsou v přípravě další velké investice, např. rekonstrukce tělocvičny ZŠ nám. Svobody a ZŠ Dr. Hrubého, sanace vlhkosti v suterénech základních škol nebo rekonstrukce mateřské školy v ulici Obloukové.

Akce jsou financovány z těchto projektů: 

„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003826

„Externí přírodovědná učebna“, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008259  - realizováno v ZŠ Dr. Hrubého 

„Modernizace dílen ZŠ Svatoplukova, Šternberk", registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008290

„Rekonstrukce učeben v DDM Šternberk“ registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0009741

Dr. Hrubého venkovní přírodovědná učebna

logo skoly

 Dr. Hrubého cvičná kuchyňka před dokončením Dr. Hrubého jazyková učebna Dr. Hrubého učebna ICT Dr. Hrubého venkovní přírodovědná učebna copy Dr.Hrubého venkovní přírodovědná učebna kotelna Dr. Hrubého nová kotelna Dr. Hrubého původní stav kotelna nám. Svobody nová kotelna nám. Svobody původní stav kotelna Sadová nová kotelna Sadová původní stav n.Svobody přírodovědná učebna n.Svobody stavební úpravy n.Svobody učebna PC skleník učebna skleník po demolici  skleník Svatoplukova Svatoplukova učebna přírodních věd copy 20190806 090338 resized 002 20171031 101151

Odkaz na další článek

 
Správa železniční dopravní cesty vyhlásila na trati číslo 290 Olomouc – Šumperk ve dnech od srpna do 13. prosince 2019 nepřetržitou výluku traťové koleje v úseku Šternberk - Uničov. V příloze najdete výlukové  jízdní řády platné od 2. září 2019. Důvodem dlouhodobé výluky je elektrizace a zkapacitnění trati. Další dlouhodobé výluky budou následovat i v roce 2020 a 2021 dle jednotlivých etap a postupu stavebních prací. Dopravce České dráhy, a.s. proto musí po dobu výluky výše uvedené vlaky ve vyloučeném úseku nahradit náhradní autobusovou dopravou. S ohledem na delší jízdní doby po silničních komunikacích bude náhradní autobusová doprava organizována dle výlukového jízdního řádu. 

Dopravce upozorňuje, že vlaky Os 3636, Os 3645, Os 3647, Os 3685 a Sp 1428 jsou vedeny v jiné časové poloze oproti pravidelnému jízdnímu řádu (ve výlukovém jízdním řádu modře).

Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:

Šternberk – před nádražní budovou

Babice u Šternberka – v obci, na autobusové zastávce „Babice, čekárna“

Mladějovice – u přejezdu na konci nástupiště

Újezd u Uničova – na autobusové zastávce „Újezd, žel.st.“ (točna na konci nástupiště)

Uničov zastávka – na autobusové zastávce „Uničov, UNEX“

Uničov – vedle nádražní budovy a vybrané spoje i na autobusovém nádraží

Upozornění pro cestující:

Nástup cestujících do autobusů náhradní dopravy je umožněn pouze předními dveřmi.

Ve vybraných autobusových spojích náhradní dopravy budou cestující z neobsazených zastávek (Babice u Šternberka, Mladějovice a Uničov zastávka) odbaveni u řidiče ND jízdním dokladem dle zvláštního ceníku 2 G tarifu TR 10.

S ohledem na počet autobusů náhradní dopravy je nutno u skupinových přeprav cestujících (školní výlety, turistické akce apod.) nahlásit požadavek na přepravu. Požadavek je nutno uplatnit minimálně 72 hodin před plánovaným odjezdem, a to buď telefonicky, nebo e-mailem na Kontaktním centru Českých drah, a. s. – tel.: 221 111 122, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na tomto pracovišti Vám rovněž poskytnou bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky.

Přeprava jízdních kol je u vybraných spojů (dle výlukového jízdního řádu) zajištěna nákladním automobilem (nakládku a vykládku zavazadla si cestující zajišťuje sám). Výlukový jízdní řád je v příloze. 

vyluka 460

 pdfVýlukový jízdní řád Šternberk - Uničov od 2. září 2019 

 

 
Strana 3 z 251

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže