Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

V ulicích Jiráskově, Dvořákově a Anenské a před obchody u „Lidovky“ se už můžeme procházet po opravených chodnících. Všechny mají novou zámkovou dlažbu, v některých úsecích byly osazeny nové obrubníky. Parametry chodníků zůstaly vesměs zachovány, k větším změnám došlo v prostoru    před obchody u „Lidovky“, kde zmizela původní nevzhledná cihlová lavice a schodiště směrem k Hotelovému domu bylo nahrazeno bezbariérovou chodníkovou plochou. Součástí úprav jsou také terénní úpravy přilehlých zelených ploch.

Na základě výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo byly stavební práce realizovány společností STAVEBNÍ MECHANIZACE LHOTSKÝ s. r. o. ze Šternberka za 1.061.494 s DPH.

1 460

2 copy copy 3 copy copy 4 copy 5 copy copy 5 copy copy copy 6 copy 7 copy 8 copy 10 copy 11 po 12 copy 13 copy 14 copy 16 copy 17 copy 18 copy 21

 

Město Šternberk vyhlašuje výzvu pro podání návrhů  na ocenění sportovců a trenérů pro rok 2019. Návrhy na ocenění lze podávat pouze na předepsaném formuláři, který lze vyzvednout na oddělení personalistiky, školství a kultury MěÚ Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk nebo si lze formuláře stáhnout z těchto stránek. Informace na telefonu 585 086 227, 585 086 570.

Návrhy budou přijímány do 5. září 2019 na podatelně Městského úřadu Šternberk nebo poštou na adrese Městský úřad Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk v zalepené obálce výrazně označené „SPORTOVEC – TRENÉR“.

Kategorie pro posuzování nominací za činnost v období roku 2019

1. Nejlepší mládežnický kolektiv

- věk do 19 let

- sídlo oddílu/družstva ve Šternberku

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

2. Nejlepší kolektiv dospělých

- věk nad 19 let

- sídlo oddílu/družstva ve Šternberku

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

3. Nejlepší trenér

- do návrhu na ocenění budou zařazeni pouze trenéři družstva, oddílu, klubu

sesídlem ve Šternberku nevykonávající tuto činnost jako hlavní pracovní poměr

4. Nejlepší mládežnický sportovec

- dvě kategorie: sportovci do 14 let včetně a sportovci od 15 do 19 let včetně

- soutěží za šternberský oddíl, družstvo, klub

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

5. Nejlepší sportovec Šternberka

- věková kategorie od 19 let

- soutěží za šternberský oddíl, družstvo, klub

- nejlepší dosažené výsledky nadregionálního charakteru

 UPOZORNĚNÍ: každý oddíl může nominovat maximálně 3 jednotlivce a 1 družstvo v příslušné kategorii!

sportovec 460

sportovec plakat

zipFormuláře pro nominace

 

 

 

Dovolujeme si touto cestou požádat návštěvníky městského hřbitova ve Šternberku i hřbitovů v místních částech města, aby respektovali přísný zákaz zapalování svíček v období nadprůměrně vysokých teplot z důvodu velkého nebezpečí vzniku požáru. Děkujeme za dodržování tohoto opatření.

Na městském hřbitově jsou rozmístěny informativní tabule o tomto zákazu a dále bylo zajištěno, aby správce hřbitova toto mimořádné opatření důsledně kontroloval. Jen díky všímavosti pracovníků na hřbitově bylo v minulých dnech zabráněno vzniku dvou požárů.

hrbitov 1 copy

hrbitov 

 

Město Šternberk v souvislosti s přípravou nové koncepce městského kamerového systému uskutečnilo mezi veřejností anketu na téma, do kterých lokalit umístit městský kamerový systém. Anketa byla zveřejněna od 3. do 30. dubna 2019 na webu města, do hlasování se zapojilo celkem 233 respondentů.

Jako nejpotřebnější se dle názoru veřejnosti jeví umístění kamer v ulici Olomoucké (park, kostelík, hřiště), okolo vlakového nádraží, v ulici Jiráskově a lokalitách, kde jsou v provozu diskotéky a restaurace. Dále respondenti navrhovali umístit kamery i v okolí sportovní haly Ecce Homo, na Zelené budce, u některých prodejen potravin, garáží, stanovišť s kontejnery nebo parkovištích. V anketě se objevily i názory, že kamery by neměly být ve městě vůbec. Přehled s hlasováním najdete v příloze.   

Šternberk má v plánu modernizaci a rozšíření počtu kamerových bodů do vybraných lokalit, a to v zájmu zajištění bezpečnosti občanů. Výsledky ankety jsou aktuálně předmětem jednání komise prevence kriminality a dalších orgánů města.   

Děkujeme všem občanům za zapojení se do hlasování a projevené názory.

 kamery

Ilustrační foto, zdroj: internet.

pdfAnketa kamery - vyhodnocení

 

Každý příběh má svého hrdinu. Základní škola Dr. Hrubého ve Šternberku jednoho takového hrdinu má - vlastně hrdinku. Drobná dívenka Natálka Koleňáková měla ještě nedávno krásné dlouhé vlasy. Jednoho dne ráno však přišla do třídy s novým účesem.

Vlasy měla výrazně kratší, pod brýlemi se na nás jen usmívala svýma velikýma tmavýma očima. Nikoho by opravdu nenapadlo, co je příčinou této nečekané změny. Natálka si nechala své vlasy ostříhat a věnovala je na výrobu paruky pro nemocnou holčičku, která následkem vážné nemoci o své vlasy přišla.

Sama Natálka měla před časem se svými vlásky vlivem zdravotních problémů trápení. Od té doby si vlasy pečlivě pěstovala. Až dorostly do požadované délky, udělala to, co si předsevzala.  Je to úžasný a zároveň velmi emotivní čin. Zejména proto, že Natálka je malá školačka a dokáže myslet také na ostatní děti.

Je to dívenka s velkým srdcem, která dala s grácií svůj pramen vlasů neznámé holčičce, aby ta se mohla zase začít usmívat. Za to si zaslouží opravdu velkou pochvalu, poděkování a především obdiv.

foto hlavackova.jpg 460

foto hlavackova

Text a foto:
ZŠ Dr. Hrubého Šternberk

 
Strana 3 z 248

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže