Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Novinky ve Šternberku

Informujeme tímto občany, že ve středu 9. června 2021 bylo Krajským úřadem Olomouckého kraje řízení ve věci  uzavírky silnice tř. č. I/46  a  vedení objízdné trasy po silnici tř.č. III/44423 z důvodu rekonstrukce mostu, zastaveno. Důvodem je, že zhotovitel stavby vzal žádost o uzavírku a stanovení objízdné trasy zpět. Nyní očekáváme další informace v této věci.  

Vedení města Šternberka projevilo rozhodný nesouhlas s uzavírkou a objízdnou trasou komunikace I/46 na Jívavské ulici, stanovisko města bylo podpořeno občany podpisy na petičních arších.   

Vzhledem k závažnosti situace vedení města považovalo za nutné upozornit veřejnost na významné dopravní komplikace, které mohly v následujících měsících nastat v lokalitě ulic Jívavské, Svatoplukovy, Opavské a na trati Ecce Homo.

transparent u ZŠ Svatoplukova

Související informace: 

https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/5429-nesouhlasime-s-uzavirkou-a-objizdnou-trasou-komunikace-i-46-na-jivavske-ulici.html

 
Nové logo, ať už firmy nebo města, vždy bývá zdrojem diskusí a často i názorových střetů. Také proto, že nahrazuje symbol, nad nímž už panovala všeobecná shoda, a na který si většina těch, jež reprezentoval, už zvykla. Město Šternberk používá logo města od roku 1996, tedy již 25 let.
 
V roce 2020 proběhla soutěž na vytvoření nového jednotného vizuálního stylu města včetně návrhu nového loga, celkem bylo doručeno 68 soutěžních návrhů od 23 přihlášených soutěžících. V prvním kole bylo vybráno hodnotící komisí pět nejzdařilejších návrhů, které postoupily do druhého kola. Ze soutěže však nevzešel žádný vítězný návrh, proto byl osloven k předložení návrhu přímo autor původního loga pan Ondřej Michálek.
 
Prezentace nového loga proběhla na veřejném zasedání zastupitelstva města 28. dubna 2021. Po této prezentaci bylo logo použito na facebookové stránce města, kde se rozvinula série převážně negativních ohlasů. Mnoho přispěvatelů také zaměňovalo heraldický znak města (ten zůstává bez změny) s logem, ačkoli to v průvodním textu bylo opakovaně vysvětlováno. Z tohoto důvodu bylo užívání nového loga pozastaveno a v prostorách kulturního domu byly v době od 17. do 31. května 2021 vystaveny všechny návrhy doručené v soutěži, vyhlášené v loňském roce. Součástí výstavy byla také anketa, kde se návštěvníci mohli vyjádřit k vystaveným návrhům a také k nově navrženému logu.
 
Výsledky ankety: odevzdáno bylo celkem 94 anketních lístků, z toho 66 s uvedeným kontaktem pro losování o věcnou cenu jako bonus pro návštěvníky výstavy. Tři vylosovaní budou kontaktováni k převzetí ceny.
 
Počet lístků s hlasem pouze pro stávající logo … 14 (14,9 %)
Počet lístků s hlasem pro stávající logo a s hlasy pro další loga …13 (13,8 %)
Celkový počet hlasů … 206 (bylo možné hlasovat až pro 3 návrhy).
 
Návrhy s 10 a více hlasy zveřejňujeme.
číslo návrhu   hlasy
6                    10
50                  15
55                  11
56                  15
66                  15
stávající logo 27
nové logo        5
 
Výsledek ankety dostanou na stůl 23. června 2021 radní i zastupitelé, kteří rozhodnou, co dál.

Foto logo výstava v KD Šternberk

 4 logo vystava 2 logo vystava

1 logo 6 2 logo 50 3 logo 55 4 logo 56 5 logo 66 

heraldicky znak copy logo město Šternberk Šternberk loga

 

MAS Šternbersko ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Olomouc a regionální pobočkou Svazu průmyslu a dopravy ČR zorganizovala v úterý 8. června v podvečer neformální setkání nejvýznamnějších zaměstnavatelů na Šternbersku s vedením města Šternberka. V prostorách lichtenštejnské kuchyně hradu Šternberk přítomní volně diskutovali o nejpalčivějších tématech, jako jsou dopravní obslužnost či středoškolské vzdělávání. Starosta města Stanislav Orság, společně s místostarostou Jiřím Krausem, představili hlavní rozvojové záměry města. Účastníci akce se shodli, že podobná setkávání by se měla pravidelně opakovat.

setkání zaměstnavatelů s vedením města

podnikatele 1 podnikatele

 

Až se vypravíte na procházku do Dolního Žlebu, můžete podél cesty od rybníka až k Hornímu Žlebu spatřit vzácné a chráněné motýly jasoně dymnivkové, kteří se vyskytují kolem silnice. Tento ohrožený druh motýla má rád světlé listnaté porosty s podrostem dymnivek, vyskytuje se pravděpodobně už jen v několika lokalitách na Moravě. Velmi mu škodí průmyslová hnojiva a pesticidy.

Město Šternberk podpoří ochranu těchto krásných tvorů tím, že na městských pozemcích, kde se motýl vyskytuje, např. okolo parkoviště u rybníka v Dolním Žlebu, nechá travnatý porost bez zásahu, budou posekány jen kopřivy. Kostivaly a další druhy rostlin okolo parkoviště a tůněk rybníka necháme v ostrůvcích kvést.


 jasoň dymnivkový
 bez názvu

 

Tak jsme to vyhráli! Děkujeme za Vaše hlasy, díky nim se turistický přístřešek na Světlově dočká opravy. Přístřešek by měl sloužit výletníkům jako odpočinkové místo. Bohužel se stal terčem vandalů, kteří ho znehodnotili nevkusnými graffiti. Proto se město Šternberk zapojilo do výzvy Ahoj, krásné Česko, ve které postoupilo mezi 9 lokalit, které mezi sebou soutěžily o 100.000 korun! 

Obdrželi jsme výbornou zprávu, že pro šternberský altán bylo vloženo nejvíce hlasů. Vítězných 100.000 korun bude použito na vyčištění přístřešku a ošetření ochranným nátěrem, bude přidán stojan na kola a v sezoně květinová výzdoba.   

Odkaz zde: Ahoj krásné Česko (ahojkrasnecesko.cz)

Soutěž: www.ahojkrasnecesko.cz

Děkujeme všem, kteří dali Šternberku svůj hlas. 

Motto soutěže: Naším posláním je přinést radost do života každého tím, že zkrášlíme Česko. Aby zase zářilo čistotou a lidem se tu dobře žilo. Společně s vámi navracíme lesk zašlým místům. Obnovujeme jejich krásu a vracíme jim zapomenutou slávu. Protože krásné prostředí vytváří zdravé a šťastné komunity! Kde to zvelebíme letos?

Turistický přístřešek na Světlově  Turisticky pristresek foto 1 Turisticky pristresek foto 6 002 Turisticky pristresek foto 4

 
Strana 1 z 20

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky