Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

  Využíváte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka?

Obsah webu Šternberk.eu

Novinky ve Šternberku

Upozorňujeme veřejnost na uzavření  kompostárny a sběrného dvora na Uničovské 64 ve Šternberku ve čtvrtek 28. října 2021 - státní svátek Den vzniku samostatného československého státu. Dále provozovatel sběrného dvora upozorňuje na skutečnost, že v areálu společnosti Marius  Pedersen  a. s.  probíhá stavba, která  však nemá vliv na provoz sběrného dvora. Občany žádá provozovatel o pochopení a ohleduplnost,  protože plynulost  nájezdu  do  sběrného dvora může  být   touto   činností   ovlivněna. Při vjezdu a pohybu ve sběrném dvoře proto dbejte pokynů zaměstnanců dvora.  

Další termín uzavření sběrného dvora a kompostárny: středa 17. listopadu 2021.


foto remit

http://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/mp-sternberk/

Provoz kompostárny: https://www.sternberk.eu/bleskovky-ze-sternberku/4363-provoz-kompostarny-a-kontakt-na-noveho-zamestnance.html

 

Odbor investic a veřejných zakázek Městského úřadu Šternberk informuje vlastníky nemovitostí o možnosti požádat o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022 s možností získat státní dotaci na obnovu objektů – kulturních památek, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Šternberk a současně jsou zapsány ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek.

 K zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022 musí být doloženy tyto doklady:

 • žádost o dotaci na obnovu kulturní památky F-71-08-01
 • závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k obnově kulturní památky podle §14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru aj., vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • rozpočet prací, které jsou předmětem záměru obnovy, rozčleněný na uznatelné a neuznatelné náklady
 • fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže záměr obnovy

Žádosti o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2022 je možno podávat osobně nebo poštou do podatelny Městského úřadu Šternberk nejpozději do 25.10.2021.

Informace poskytuje: Bc. Pavla Koukalová, odbor investic a veřejných zakázek, MěÚ Šternberk, tel.: 585 086 306, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Další informace k zařazení do Programu regenerace MPR a MPZ zde:

http://www.sternberk.eu/projekty-a-dotace/dotace-z-programu-regenerace-mpr-a-mpz.html

Pohled na Hlavní náměstí ve Šternberku

 pdfVýzva vlastníkům nemovitých kulturních památek

 

 

Ve velkých městech Olomoucka – ve Šternberku, Uničově i v Litovli vyhrálo volby hnutí ANO, druhé skončilo SPOLU a třetí Piráti se Starosty. Volební účast byla ve Šternberku vysoká, k volbám přišlo celkem  62,30% voličů.

Pro zajímavost v roce 2017 přišlo ve Šternberku k volbám 58,47 % oprávněných voličů, tehdy vyhrálo volby ANO, za ním SPD a pak ODS.  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  se konají se tajným hlasováním každé čtyři roky, volí se 200 poslanců.  

V okrese Olomouc zvítězilo ve sněmovních volbách hnutí ANO se ziskem 27,32 procenta hlasů. Koalice SPOLU skončila těsně druhá s 26,60 procenty.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - volební místnost na Gymnáziu Šternberk

20211008 144422 20211008 144447 20211008 144558 20211008 144737

 20211008 144756 20211008 144836 20211008 144901 20211008 144942

 

Informujeme veřejnost, že z důvodu rekonstrukce ulice Masarykovy dojde od pátku 1. října do neděle 31. října 2021 k částečné a úplné uzavírce této komunikace. Ulice Masarykova bude uzavřena v úseku křižovatky s ulicí Věžní po křižovatku s ulicí Havlíčkovou.

Z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci komunikace ulice Masarykovy budou od středy 13.10.2021 do neděle 31.10.2021 přemístěny autobusové zastávky z ulice Masarykovy na ulici Krampolovu. Časy odjezdů autobusů zůstávají beze změny.

Děkujeme za spolupráci.

Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky veřejné linkové dopravy v závazku Olomouckého kraje č. 890313, 891923 dopravce ARRIVA Morava a. s. a 890324, 890328, 890329, 890331, 890332, 890333, 890921, 890923 dopravce VOJTILA Trans s. r. o.

Stavební práce jsou rozděleny do dvou termínů:

Od 1. října do 24. října 2021 částečná uzavírka ulice Masarykovy (autobusům bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem). 

Od 25. října do 31. října 2021 úplná uzavírka ulice Masarykovy - uzavírka bude včetně autobusů. Linky/spoje pojedou po objízdné trase, která povede ze zastávky Šternberk, autobusové stanoviště po ulicích Nádražní, Olomoucká, Krampolova a Uničovská na zastávku Šternberk, Dvorská / Šternberk, Dlouhá / Šternberk, hřbitov. Objízdná trasa je obousměrná. Zastávka Šternberk, Masarykova bude přemístěna na náhradní zastávky v ulici Krampolova.  

Bližší informace o uzavírce včetně popisu změn ve vedení autobusové dopravy naleznete zde: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-a-uplna-uzavirka-ul-masarykova-ve-meste-sternberku/.

Město Šternberk realizuje v těchto dnech opravy povrchů místních komunikací v ulicích Za Zahradami, Labutí, Kollárově, Dr. Hrubého a Masarykově. Předmětem oprav je výměna stávajícího asfaltového krytu za nový. Součástí této akce je také lokální výměna silničních obrubníků a částečná obnova dlažeb chodníkových ploch. Ve zmiňované lokalitě bude rovněž upraveno také odvodnění.

Uvedené opravy si vyžádají uzavírky jednotlivých ulic, o termínech uzavírek byli informováni v předstihu obyvatelé dotčených lokalit. Objízdné trasy jsou vyznačeny po přilehlých komunikacích.   

Ilustrační foto - uzavírka

 

Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhlo v kulturním domě po roční covidové přestávce tradiční setkání seniorů s představiteli města. Pozváno bylo přes 600 šternberských seniorů, kteří v letošním roce dovrší osmdesát let a všichni starší. Tuto společenskou akci pořádá Sbor pro občanské záležitosti města Šternberka a zúčastnilo se 140 pozvaných seniorů. Přítomné hosty přišli pozdravit starosta Stanislav Orság, místostarostové Jiří Kraus a Libor Šamšula, zástupkyně odboru sociálních věcí Městského úřadu Šternberk a zástupkyně Sociálních služeb Šternberk p.o.

Starosta a místostarostové seznámili účastníky s nejdůležitějšími probíhajícími i s připravovanými investičními akcemi ve Šternberku a odpovídali na různé dotazy z publika.  

Přejeme všem šternberským seniorům pevné zdraví, domácí pohodu a dobrou náladu!

setkání seniorů v kulturním domě

Foto: Petr Kolařík 

IMG 2153 IMG 2155 IMG 2177 IMG 2181 IMG 2183

 IMG 2185 IMG 2188 IMG 2189 IMG 2192 IMG 2203 IMG 2206

IMG 2232 IMG 2238

 
Strana 1 z 26

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky