Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Ministerstvo kultury vyhlásilo podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2020 (dále jen program). Z programu lze získat příspěvek v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. oprava kolejových vozidel apod.).

Realizace obnovy musí být zahájena a ukončena v roce 2020. Administrátorem programu pro území obce s rozšířenou působností Šternberk (dále jen ORP Šternberk) je Městský úřad Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, oddělení přípravy investic a památkové péče, který rovněž poskytne potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k obnově kulturních památek a k postupu při zpracování žádosti podávané do programu (kontakt: Mgr. Zuzana Vyjídáková, tel.: 585 086 301).

Administrátor dále provádí posouzení žádosti z hlediska věcného a formálního. Informace k programu zde: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky. Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Postup pro žadatele:

➢ Vlastník kulturní památky podá administrátorovi ve stanoveném termínu žádost o poskytnutí příspěvku.
➢ Žádost se podává na předepsaném formuláři, spolu se všemi níže uvedenými přílohami.
➢ Součástí žádosti je klauzule, že vlastník zmocňuje ORP Šternberk, aby jeho jménem podala žádost na ministerstvo.
➢ V případě podání žádosti o příspěvek na více akcí jedním žadatelem se každá žádost předkládá s příslušnými přílohami samostatně.

Termín pro předložení žádosti včetně povinných příloh je stanoven do 28.02.2020, žádosti se podávají do podatelny Městského úřadu Šternberk, budova Opavská 1 osobně, poštou na adrese Městský úřad Šternberk, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk. Žádost je třeba podat v listinné podobě se všemi přílohami, elektronická verze se nepřipouští. Kompletní podklady za celý správní obvod podá ORP Šternberk ministerstvu. 

Informace a formulář žádosti je k dispozici na https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html 

Podrobné informace najdete v příloze. 

5 stolní Šternberk Irena Talpová výřez na výšku 460 copy copy

pdfPodpora obnovy kulturních památek v roce 2020

 

Všem zájemcům o studium na místním gymnázium doporučujeme přihlásit se na „Přijímačky nanečisto“. Na webových stránkách školy www.gymst.cz je zveřejněn do 20.01.2020 přihlašovací formulář na tyto zkoušky. Tyto „cvičné“ přijímací zkoušky proběhnou vždy od 14:00 hod.,  28.01.2020 pro žáky devátých tříd a 29.01.2020 pro žáky pátých tříd. Výsledky budou zaslány zájemcům mailem. Je také možné (a užitečné) zúčastnit se informativní schůzky pro rodiče zájemců o studium 23.01.2020 od 16:00 hod. v budově gymnázia.

Podpora školy ve vzdělávání II

Od 1. ledna 2020 vstoupilo šternberské gymnázium do realizace dalšího dvouletého projektu nazvaného PODPORA ŠKOLY VE VZDĚLÁVÁNÍ II, který je podpořen Strukturálními fondy EU. Aktivity projektu navazují na projekt předchozí, který byl ukončen 31.12.2019. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT. V rámci projektu bude finančně podpořena možnost zaměstnání školního psychologa, vzniku klubu pro žáky SŠ zaměřeného na komunikaci v cizím jazyce a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech. Ke zlepšení výsledků vzdělávání přispěje podpora tandemové výuky, využití ICT ve vzdělávání a podpora doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Postup do okresního finále

V úterý 7.01.2020 se družstvo florbalistů Gymnázia Šternberk zúčastnilo okrskového kola ve florbale SŠ, které se uskutečnilo ve šternberské sportovní hale. Chlapci podali během turnaje velmi kvalitní výkony a po výhrách nad Gymnáziem Litovel v poměru 9:0 a nad Gymnáziem Uničov v poměru 5:2 naši okrskovou skupinu ovládli, a postoupili tak do okresního finále. Děkujeme chlapcům za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k postupu.


Laboratorní cvičení pro žáky ZŠ a SOŠL a S Šternberk

V příjemném adventním čase šternberské gymnázium v nově zrekonstruovaných laboratořích a učebnách biologie a chemie opět přivítalo žáky okolních základních škol a učiliště. Již potřetí pro ně byla připravena laboratorní cvičení z biologie a chemie, která probíhají v souladu se závazky projektu IROP. Při práci s moderními mikroskopy si žáci prohlédli trvalé zoologické a botanické preparáty, tkáně lidského těla a také pozorovali mikroorganismy žijící v akvarijním filtru. Prozkoumali i svoje smysly a v chemii různými metodami, včetně měření digitálními pH-metry, zjišťovali kyselost a zásaditost nápojů a roztoků používaných v domácnosti.

gympl 460 copy copy copy

 laborky 1 laborky 2 IROP logo 002

Turnaje O pohár Gymnázia Šternberk

Družstvo šternberského nižšího gymnázia se zúčastnilo již tradičního turnaje O pohár Gymnázia, Šternberk – a to jak fotbalového (3. 12. 2019), tak florbalového (10. 12. 2019); oba se uskutečnily v místní sportovní hale za účasti všech základních šternberských škol (v případě fotbalu se přidala i ZŠ Bohuňovice). Turnaje měly velice dobrou sportovní úroveň, bylo možno vidět řadu špičkových utkání a ve velké konkurenci zmiňovaných základních škol borci z gymnázia získali 3. (fotbal) a 4. (florbal) místo. Všem zúčastněným děkujeme za kvalitní reprezentaci našeho gymnázia.

florbal pohár fotbal pohár

 Gól chyběl k postupu

V rámci prosincových sportovních aktivit a akcí bojovali kluci z nižšího gymnázia v krajském kole florbalového turnaje o účast mezi nejlepšími týmy v republice. V rozhodujícím zápase s Reálným gymnáziem Prostějov stačila klukům remíza. Ještě pět minut před koncem vedli 3:2. Soupeř ale dvěma střelami zápas otočil na 4:3. My jsme tlačili, dali dvě tyčky, ale porážku 4:3 jsme již neodvrátili. Přesto jsme ještě mohli na turnaji zvítězit, kdyby nám pomohl tým z přerovské základní školy. Ten to však již bez motivace soupeři odevzdal, a tak náš tým skončil v krajském finále druhý. Škoda. Postup byl velmi blízko.
Výsledky:
Gymnázium, Šternberk - ZŠ Javorník 4:1
Gymnázium, Šternberk - ZŠ Mlýnská Mohelnice 5:1
Gymnázium, Šternberk - ZŠ Přerov 2:1
Gymnázium, Šternberk - Reálné gymnázium Prostějov 3:4

florbal kraj 1 florbal kraj 2

Další (podrobnější informace) lze nalézt na stránkách školy – www.gymst.cz

 

Na trati č. 290 Olomouc - Šumperk bude od 10. ledna do 29. února, denně vždy od 8:00 do 18:00, probíhat výluka traťové koleje v úseku Olomouc hl.n. - Šternberk. Mezi danými městy budou jezdit náhradní autobusy.

České dráhy musí po dobu výluky všechny vlaky ve vyloučeném úseku na trati č. 290 nahradit autobusovou dopravou. S ohledem na delší jízdní doby po silnicích bude náhradní autobusová doprava organizována dle výlukového jízdního řádu.

Autobusy pojedou po třech linkách:

Linka P
 – přímý spoj – ze stanice Olomouc hl.n. do stanice Šternberk (bez zastavení) a opačně.
Linka Z – zastávkový spoj – ze stanice Olomouc hl.n. do stanice Šternberk a opačně, zastavuje ve všech stanicích a zastávkách dle vlaku, který nahrazuje.
Linka H – zastávkový spoj – jede ze zastávky Hlušovice do stanice Bohuňovice a opačně. Ve stanici Bohuňovice je zajištěn přestup z/na BUS ze/ve směru Olomouc hl.n. Cestující jedoucí ze zastávky Hlušovice do stanice Olomouc hl.n. a opačně nedoplácí jízdné za jízdu oklikou přes Bohuňovice.

Informace k výluce (včetně umístění zastávek náhradní autobusové dopravy) naleznete ZDE. Případné dotazy zodpoví i operátoři zákaznické linky 221 111 122.

vlak

 

Prvním šternberským občánkem roku 2020 narozeným ve šternberské nemocnici je Jakub Švéda. Chlapeček se narodil 2. ledna 2020, vážil 3960 gramů a měřil 52 centimetrů.

V pátek 3. ledna maminku i chlapečka navštívili v porodnici starosta Stanislav Orság a předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti města Renata Látrová, kteří předali šťastným rodičům květinu, dárek v podobě dětské osušky a finanční dar. Ke gratulaci se připojili také primář gynekologicko-porodnického oddělení, zástupce primářky dětského oddělení a hlavní sestra Nemocnice Šternberk. Přejeme rodičům i miminku hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.  

 miminko 460

IMGL6685 IMGL6695 IMGL6706 IMGL6717

 IMGL6724 IMGL6748

 

Ve čtvrtek 19. prosince jsme se setkali s našimi bývalými kolegy-důchodci. Posezení zahájily děti ze třetí třídy, které zazpívaly koledy a písničky o zimě. Následovala prohlídka školy, během které bývalí pedagogové zavzpomínali na dobu, kdy ve škole působili, a byli mile překvapeni, jak se škola změnila a „vybarvila“. Při dobrém jídle a vínku zaznělo spoustu zábavných historek, dokonce jsme si společně zazpívali a celkově byla atmosféra velmi příjemná a dojemná.

Návštěva bývalých kolegů ve škole nás moc potěšila, zahřála u srdíčka a děkujeme za nádherně strávené odpoledne v předvánočním čase.

hrubeho 2 460

hrubeho 1 hrubeho 2 hrubeho 3 hrubeho 4 hrubeho 5

Text a foto:
ZŠ Dr. Hrubého

 
Strana 1 z 258

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže