Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Zveme veřejnost na projednání k přípravě projektu regenerace sídliště Jívavská ve Šternberku, které se uskuteční v pondělí 17. června 2019 v 16:00 hodin v informační centru ve Šternberku (Horní náměstí 2). K setkání za účasti představitelů města a zpracovatelů projektu jsou srdečně zváni všichni, kdo mají zájem o dění ve městě, zejména potom obyvatelé této lokality.

Připravovaný projekt bude předmětem žádosti o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení - Program regenerace sídlišť, výzva k podávání žádostí by měla být vyhlášena na podzim. Na veřejném projednání dojde také k prezentaci výsledků dotazníkového šetření.

Verejne projednani Jivavska 460

Verejne projednani Jivavska

 

Slavnost Nejsvětější Trojice připadá v západním liturgickém kalendáři na první neděli po Letnicích. Obsahem tohoto svátku je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici; tedy víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého.O svátku Nejsvětější Trojice se ve Šternberku slavilo posvícení – hody, časem však tato tradice zanikla. Od roku 1999 se farnost snaží tento zapomenutý zvyk obnovit. Na sobotu15. a neděli 16. června proto připravila bohatý program. Na co se můžete těšit?

Sobota 15. června, kostel Nejsvětější Trojice, ulice Olomoucká:
17:30 – Modlitba růžence
18:00 – Mše svatá s nešporami, při které bude benedikován nový obětní stůl.

Neděle 16. června, farní kostel Zvěstování Panny Marie:
9:00 – Mše svatá ze Slav. Nejsvětější Trojice
14:30 – Te Deum a svátostné požehnání
15:00 – Odpolední koncert šternberského chrámového souboru Chorus Mittitur.

Neděle 16. června, farní zahrada:
15:30 – Lidová veselice s živou hudbou, občerstvením a programem pro děti. Na návštěvníky čeká vystoupení sokolníka, který předvede ukázky práce s několika dravci. Slavnost Nejsvětější Trojice se koná za finanční podpory města Šternberka.

Pokud Vás zaujalo místo konání sobotního programu, pak vězte, že raně gotický špitální kostelík Nejsvětější Trojice je jednou z nejstarších a nejméně známých šternberských památek. První zmínka o něm se dochovala v listině olomouckého biskupa Jana ze Středy, pocházející z února roku 1376 – s největší pravděpodobností se tedy jedná o druhou nejstarší dochovanou stavební památku ve Šternberku, a to hned po hradu. Kostelík i špitál byly silně poškozeny husity a později opakovaně přecházely z majetku katolíků do rukou evangelíků a zpět. Od roku 1590 se areál dostal pod správu šternberské vrchnosti, což muselo být pro mnohé příjemnou změnou, protože – jak se píše v dobovém tisku – „chudině v tom špitáli pán ze zámku povinen jest ztravu i pivo dávati“. Možná i proto se kostel se špitálem v období okolo roku 1677 vrací pod zdejší klášter a slouží jako „odkladiště“ nakažených morem. V roce 1805 zde byl rakouský polní lazaret. Roku 1907 věnoval kníže Jan z Lichtenštejna špitál městu, to jej nechalo v následujícím roce strhnout a vybudovalo zde park, který u kostela najdeme až do dnešních dnů. V kostelíku nedávno proběhla úprava interiéru a připravuje se oprava střechy, věžičky a věžních hodin. 

hody 460

sternberske hody 1 sternberske hody 2

 

Ve středu 19. června proběhne od 15 hodin v konferenčním sále Kulturního domu veřejné zasedání Zastupitelstva města Šternberka. Zastupitelé projednají  střednědobý výhled rozpočtu města Šternberka na období  2020-2024, schválí název nové ulice, budou se zabývat letošními investicemi ve městě a dotacemi na stavební práce.

Na programu mají také návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím, žádosti spolků Fbc Šternberk,  kuželkářského a kynologického klubu, záměry a prodeje pozemků. Součástí  veřejného zasedání bude také diskuse zastupitelů a občanů města.

Dovolujeme si upozornit veřejnost, že na jednotlivá zasedání je možné se podívat na záznamu. 

ustavujici ZM 3 10 2018

Podrobný program je zveřejněn zde: https://www.sternberk.eu/samosprava/organy-mesta/zastupitelstvo/programy-zasedani.html

 

 

Z důvodu postupu stavebních prací na uzavírce a přechodu na III. etapu v termínu od 17. června 2019 do 1. září 2019  bude pro autobusy uzavřena silnice II/447 v Žerotíně – průtah obcí včetně silnice od Žerotína do Hnojic. Silnice II/447 mezi Žerotínem a Hnojicemi nebude pro autobusy průjezdná. V Hnojicích – průtah obcí včetně silnice od Hnojic po křižovatku Lužice/ Stádlo.

Započnou stavební práce v úseku silnice II/447 od křižovatky na Stádlo – Lužice (průtah obcí) – Šternberk, kde autobusové linky budou mít umožněný průjezd po volné polovině vozovky. Ve III. etapě po dobu uzavírky budou na linkách 890313, 890364 a 891364 v platnosti nové výlukové jízdní řády platné od 17. června 2019!

Základní popis změn ve vedení autobusové dopravy:

Linka 890313 Litovel – Pňovice – Šternberk (ARRIVA Morava a.s.): bude obousměrně vedena ze Strukova po silnici II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613 Liboš, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice a dále ve stávající trase.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice). 

Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání.

Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

Linka 890329 Šternberk – Štěpánov, Moravská Huzová, Benátky (VOJTILA TRANS s.r.o.): bude vedena ve stávající trase dle původního jízdního řádu.

Zastávka Lužice,nám, směr Šternberk bude přemístěna o cca 200m zpět na stávající zastávku Lužice,statek do odvolání.

Zastávka Lužice,nám. směr Hnojice/Stádlo bude přemístěna dle postupu a potřeby stavby o cca 15m vpřed nebo vzad k přenosnému označníku v zatím blíže neurčeném termínu.

Linky 890364 Uničov – Štěpánov – Olomouc (VOJTILA TRANS s.r.o.) a 891364 Uničov – Štěpánov – Olomouc (ARRIVA Morava a.s.): budou obousměrně vedeny ze Strukova po II/446 s odbočením na křižovatce před Žerotínem (od Strukova II/446 x II/447) směr Pňovice a po silnici II/446 s odbočením na silnice III/44618 Štěpánov, III/44613 přes Liboš do Hnojic, kde se otočí v prostoru stávající zastávky Hnojice,nám. a vrátí se zpět na silnice III/44613 Liboš, III44615, III/4476 Moravská Huzová, Lužice, kde se otočí v prostoru zastávky Lužice,statek, kterou i obslouží a vrátí se zpět na křižovatku směr Stádlo a dále ve stávajících trasách.

Zastávka Žerotín,u kaple bude zrušena a nahrazena zastávkou Žerotín,křiž. U zádruhy (směr Pňovice).

znacka copy copy copy

Zdroj: www.kidsok.cz 

 

Ve středu 12. června byl veřejnosti slavnostně  zpřístupněn zrekonstruovaný altán v parku. Akci zahájil starosta města Šternberka pan Stanislav Orság, vystoupila specialistka na památky paní Martina Mertová, která seznámila návštěvníky s historií tohoto objektu a pan Pavel Martinka, který se podílel na celkové rekonstrukci objektu.  

V rámci kulturního programu vystoupilo flétnové trio Základní umělecké školy ve Šternberku ve složení Karolína Neumannová, Markéta Dojčárová a pan učitel Jiří Fischer. Po vystoupení následovala komentovaná prohlídka altánu.

Opravu altánu realizovaly místní firmy: masparti, s. r. o. (projektová dokumentace, dozor), Světnický, s. r. o. (statické zajištění objektu), Karel Zelinka (stavební práce), Ondrej Barna (restaurátorské práce), Krejčí Building 4 you, s. r. o. (opravy klempířských prvků).

Investorem opravy bylo město Šternberk, celkové náklady rekonstrukce činí částku převyšující 1.500.000 Kč zaplacenou z rozpočtu města.


altan 460 copy

 Foto: DS Foto David Sedlák

0001 IMGL8974 0005 IMGL8777 0007 IMGL8792 copy 0010 IMGL8802 0011 IMGL8816 0014 IMGL8828 0019 IMGL8872 0024 IMGL8924 0025 IMGL8932 0026 IMGL8942 0030 IMGL8962

 
Strana 1 z 246

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže