Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Novinky ve Šternberku

Hned na dvě tradiční akce Vás zveme do Šternberka v sobotu 19. října: na poslední letošní venkovské trhy a na podzimní mlsání na hradě. 

Poslední trhy devátého ročníku nabídnou ryze podzimní plody a produkty, ale nejen ty, nabídka bude hodně bohatá a určitě si zde každý najde to, co ho potěší a co nutně potřebuje! K podzimu patří hlavně dýně, víno a burčák, i toto vše na trzích v sobotu najdete.

Trhy hudebně doprovodí nováček na našich trzích - kapela TUREČCI, budou zde k vidění i různé další doprovodné programy, jako například taneční vystoupení skupiny Hagnózek. Dále naše trhy navštíví i zástupci Nemocnice Šternberk – konkrétně hemodialyzačního oddělení. Pro návštěvníky budou připraveni zdravotníci, kteří poskytnou zájemcům informace ohledně dietního opatření při onemocnění ledvin i onemocnění cukrovkou, měření krevního tlaku a také poskytnou osvětu v oblasti kardiopulmonální resuscitace a vytvoří modelovou situaci. K dalšímu zpestření trhů  přispěje i přítomnost trenažeru autoškoly pana Lakomého, zájemci si jej samozřejmě budou moci bezplatně vyzkoušet!

Obliba našich trhů s každým trhem stoupá a nám nezbývá, než do dalšího ročníku, který bude již DESÁTÝ, si přát hodně spokojených návštěvníků i prodejců a hlavně skvělou pohodu a náladu všech zúčastněných.

V sobotu 19. října se ponese hradem Šternberk vůně dobrého jídla, neboť na tento den je připraven gurmánský festival - PODZIMNÍ MLSÁNÍ. Stejně jako v předchozích letech se mohou návštěvníci těšit na prohlídky hradu spojené s ochutnávkou hradních pokrmů. Degustace jídel proběhne v exkluzivním prostoru zrekonstruované Liechtensteinské kuchyně. Všechny pokrmy připravené v rámci sobotního dne jsou inspirované kuchařskou knihou „Dobrá kuchařka českých šlechticů a měšťanů od gotiky po baroko“. Součástí vstupného na prohlídky hradu budou ochutnávky jídel zdarma, další pokrmy lahodné chuti bude možné zakoupit. V nabídce naleznete pochoutky na grilu, pečené koláče a mnoho dalších lahůdek.

Vstupné na podzimní mlsání činí 200 korun pro dospělé osoby, studenti senioři a děti do 15 let zaplatí 140 korun a rodinné vstupné činí 530 korun. V ceně jsou zahrnuté kostýmované prohlídky celého hradu a ochutnávky jídel zdarma. Průvodci v historických kostýmech vás seznámí nejen s historií hradu, ale přidají i informace týkající se historie stolování a přípravy pokrmů na hradech a zámcích.

burcak 460

rijen web 002 copy Podzimni mlsani 2019

 

V pátek 11. října 2019 uzavřel starosta Stanislav Orság za přítomnosti místostarostů Jiřího Krause a Libora Šamšuly významné  smlouvy  týkající se vzájemné spolupráce mezi městem Šternberk a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (dále jen HZS) zastoupeným ředitelem Karlem Koláříkem.

Jednalo se o smlouvu o zajištění plnění úkolů jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šternberka a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění plnění úkolů této jednotky.

Město Šternberk nemá zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce dle příslušných ustanovení zákona o požární ochraně a v souladu s tímto zákonem bylo dohodnuto, že město bude přispívat HZS na požární jednotku dislokovanou ve Šternberku a tato jednotka bude plnit úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů na území města Šternberka. Požární stanice Šternberk je zařazena v kategorii P1 (podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů). V jednotce je zařazeno celkem 15 hasičů a velitel požární stanice. V každé 24hodinové směně je zařazeno 5 příslušníků. Zásahový obvod požární stanice zahrnuje město Šternberk a dalších 24 obcí, v zásahovém obvodu požární stanice žije více než 34 000 obyvatel. Počtem zásahů je požární stanice srovnatelná s městy, kde je zřízena požární stanice kategorie P2 (Zábřeh, Hranice).

S ohledem na charakter zásahového obvodu, zejména přítomnost výškových staveb, objektů sociálních a zdravotnických služeb, je plánováno přeřazení požární stanice do kategorie P2, což by znamenalo navýšení celkového počtu příslušníků v jednotce na 25 včetně velitele stanice. V každé 24hodinové směně by tak bylo zařazeno 8 příslušníků.

Stávající objekt požární stanice je ve vlastnictví města Šternberk a vznikl přestavbou v 60. letech minulého století. V roce 2006 byla provedena rozsáhlejší rekonstrukce zázemí pro výkon služby příslušníků.  HZS se dlouhodobě potýká s nevyhovujícími prostory požární stanice ve Šternberku. Dispozice objektu neumožňuje vytvořit dostatečné prostory pro výkon služeb (chemická služba, technická služba a strojní služba). Příslušníci z požární stanice zajišťují i údržbu věcných prostředků jako je například dýchací technika i pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů z okolních obcí.

V současné době je zásadním problémem prostor pro umístění požární techniky s ohledem na nedostatečně velká garážová stání a dále zázemí pro výkon služeb. Na požární stanici není možné s ohledem na garážová stání umístit některé typy techniky, které by byly nezbytné s ohledem na charakteristiku zásahového obvodu, např. cisterna pro velkokapacitní hašení a další. V posledních dvou letech se proto společně s HZS hledala řešení, jak tuto situaci zlepšit. Původní návrh přístavby stávající požární stanice se z důvodu vysokých investiční nákladů na nově získané prostory ukázal jako nevýhodný.

Naopak jako optimální se jevila výstavba nové požární stanice na pozemcích parc. č. 2530, 2531/1, 2531/2, 2531/3 a 2527/1 v k.ú. Šternberk (areál bývalého CO skladu za hřbitovem směrem na Babice). Možnost výstavby nové požární stanice byla potvrzena i územní studií zpracovanou v roce 2018. Odhadované náklady na výstavbu požární stanice dosahují výše cca 50 mil. Kč bez DPH.

Výsledkem jednání mezi vedením města a HZS byl návrh, aby došlo ke sdruženému financování výstavby nové požární stanice ve Šternberku. Město Šternberk by poskytlo pozemky a příspěvek na výstavbu nové požární stanice, zbytek prostředků by si HZS zajistil z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR. Z částky, kterou by poskytlo město Šternberk jako jednorázový příspěvek na výstavbu požární stanice, by se odečítal příspěvek, který by město Šternberk mělo každoročně hradit jako příspěvek na jednotku HZS, která plní úkoly jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šternberk.

Zastupitelstvo města Šternberk rozhodlo o poskytnutí příspěvku ve výši téměř 18 mil. Kč na výstavbu nové požární stanice s tím, že následně nebude město muset do 31.12.2036 vynakládat další prostředky na zajištění jednotky požární ochrany.

Výstavbou nové požární stanice se vytvoří prostor pro umístění potřebné požární techniky, což významnou měrou přispěje k poskytnutí včasné a efektivní pomoci občanům města Šternberka a okolí. Novostavba požární stanice bude zároveň vyhovovat i budoucím potřebám s výhledem na několik desítek let.

hasici 460 copy

1 web copy copy copy 2 web copy 3 web copy 4 web copy 5 web copy

 

V rámci ekologického projektu Erasmus+ hostí Gymnázium Šternberk studenty a učitele z pěti partnerských škol, a sice z Francie, Belgie, Lucemburska, Holandska a Německa. V pondělí 7. října zavítali na radnici, kde je v obřadní síni přijal starosta Stanislav Orság společně s vedoucí odboru životního prostředí Jarmilou Fréharovou.

Studenti se dotazovali na třídění odpadů ve Šternberku, zajímalo je, jak řešíme nedostatek vody v letním období a světelný smog, jak velký je rozpočet města na životní prostředí či řešení problémů se zelení a lesy. Otázky byly zaměřeny i na osobní rovinu, např. starosta popisoval, jak třídí odpady doma a kdo se o třídění v jeho rodině stará.      

Studenti a pedagogové stráví ve Šternberku celý týden, a to v rámci tříletého projektu s názvem Environment is our future, Environment is Europe's future. Během tří let studenti navštíví každou z partnerských škol a zabývají se nejožehavějšími ekologickými problémy a jejich možným řešením. Šternberská část se týká udržitelné módy, textilního průmyslu jako jednoho z největších znečišťovatelů planety a ekologického životního stylu.

erasmus 460

erasmus 1 copy erasmus 2 erasmus 3 erasmus 4

 erasmus 5 erasmus 7 erasmus 9 erasmus 8

Erasmus pozvánka 002

 

V pondělí 7. října 2019 uzavřel starosta Stanislav Orság za přítomnosti místostarostů Jiřího Krause a Libora Šamšuly smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a smlouvu o dílo na vlastní výstavbu „Krytého bazénu Šternberk“ se společností STRABAG, a. s., se sídlem v Praze, zastoupenou prokuristou společnosti Alešem Fišerem.

Smlouvy byly uzavřeny na základě výsledku veřejné zakázky „Výstavba krytého bazénu Šternberk", která byla zadána v otevřeném řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Společnost STRABAG zvítězila v zakázce soutěžené způsobem DESIGN & BUILD s nabídkovou cenou ve výši 154 200 000 korun bez DPH.

Umístění krytého bazénu je navrženo v lokalitě, která je od severu tvořena areálem nemocnice, od východu budoucím areálem atletického stadionu, od jihu stavebním objektem skladu a od západu volným prostranstvím a obytným souborem. Celková plocha dotčeného území představuje volné nezastavěné plochy ve výlučném vlastnictví města.

Krytý bazén bude obsahovat víceúčelový bazén s plaveckou, rekreační, výukovou a dětskou částí včetně wellness. Součástí wellness jsou sauny, parní lázeň, odpočívárna a rovněž i venkovní ochlazovací terasa s ochlazovacím bazénem. Návštěvníci zařízení budu moci rovněž využít prostor k občerstvení.

Novostavba krytého bazénu bude tvořena tří podlažním objektem, včetně souvisejících technologií a vybavení, s dostatečnou kapacitou parkovacích stání a napojení na příslušná média. Plavecký bazén bude mít rozměr 25 x 12,6 m s 6 plaveckými drahami, zároveň bude splňovat kritéria pro konání plaveckých závodů. Výcvikový bazén bude mít rozměr cca 10 x 6 m s hloubkou vody 0,9 - 1,1 m. Zábavný bazén bude disponovat vodní plochou cca 113 m2 a bude vybaven proudovým kanálem, houpacím zálivem, masážními tryskami, vodním chrličem, sedacími lavicemi a lůžky s vodní a vzduchovou masáží, chybět nebudou ani vířivky a je počítáno i s cca 90 m toboganem. Nejzazší termín pro zhotovení stavby byl stanoven na 31. srpna 2022.

Práce na přípravě této významné investiční akce byly zahájeny zpracováním objemové studie výstavby krytého bazénu již v roce 2017. Vlastní zadání veřejné zakázky bylo zahájeno 29. dubna 2019 s termínem pro předkládání nabídek do 15. července 2019. Rada města pak 2. září 2019 rozhodla o výběru dodavatele na tuto zakázku a schválila uzavření smluv o dílo.  

podpis 460

20191007 094454 resized 002 copy 20191007 094512 resized 002 20191007 095026 resized 002 20191007 095038 resized 002 

20191007 095108 resized 002 20191007 100508 resized 002 copy STRABAG 1 STRABAG 4

 

V úterý 24. září 2019 proběhlo v Kulturním domě tradiční setkání seniorů s představiteli města. Zúčastnilo se 220 seniorů z celkem šesti stovek pozvaných, kteří v letošním roce dovrší 80 let a všichni starší. Akci pořádá Sbor pro občanské záležitosti. Všechny přítomné pozdravili starosta Stanislav Orság, místostarostové Jiří Kraus a Libor Šamšula a zástupkyně odboru sociálních věcí městského úřadu a Sociálních služeb Šternberk.  

Starosta Stanislav Orság diskutoval se seniory o nejdůležitějších investičních akcích ve městě, hovořilo se také o připravovaných změnách v sociální oblasti. K tanci a poslechu zahrála kapela Šternberanka.

seniori copy

 Foto: David Sedlák 

IMGL2677 copy copy IMGL2706 copy IMGL2714 copy IMGL2766 copy

IMGL2773 copy IMGL2779 IMGL2786 copy IMGL2851

 IMGL2874 copy IMGL2948 copy IMGL2851 copy IMGL3025

 
Strana 1 z 253

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže