Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejněné dokumenty jsou upraveny z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle příslušných právních předpisů na úseku ochrany osobních údajů.

 

Rok 2019


pdf02.10.2019 - Správci technické infrastruktury

pdf19.09.2019 - Památková péče

pdf09.09.2019 - Rozhodnutí stavebního úřadu

pdf29.08.2019 - Veřejné zakázky

pdf29.08.2019 - Veřejné zakázky

pdf23.08.2019 - Úhrada parkovného

pdf20.08.2019 - Provoz stacionárního zdroje

pdf11.06.2019 - Rozhodnutí

10.06.2019 - Přestupky v dopravě – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

28.05.2019 - Byla poskytnuta informace k žádosti ze dne 15.05.2019 pod č. j. MEST 44123/2019 sp. zn. OVV 12610/2018 sru, týkající výše platů zaměstnanců odboru vnitřních věcí 

pdf21.05.2019 - Pokuty

17.05.2019 - Spisový materiál sp. zn. OVV 12726/2018 sru – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

15.05.2019 - Spisový materiál – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf10.04.2019 - Důkazní prostředky

pdf18.03.2019 - Pokuta

pdf20.02.2019 - Vymáhané pohledávky

pdf19.02.2019 - Silniční rychloměry

16.04.2019 - Silniční rychloměry – bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informaci

12.02.2019 - Reklamní sdělení – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf11.02.2019 - Stavby v obci Lužice

pdf05.02.2019 - Vyvlastňovací řízení

pdf21.01.2019 - Plán investic a velkých oprav pro rok 2019, xlspříloha

pdf16.01.2019 - Služby moderátora

 

 

Rok 2018 

21.12.2018 - Spisový materiál sp. zn. OVV 10764/2018sru – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf04.12.2018 - Stavba kanalizace

03.12.2018 - Spisový materiál k neoprávněnému užívání stavby rodinného domu v Olomouci – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf28.11.2018 - Vozidla městské policie

pdf26.11.2018 - Spisový materiál

pdf06.11.2018 - Měření rychlosti vozidel

22.08.2018 - Kanalizační přípojka II. – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf03.07.2018 - Pokuta ÚOHS 

pdf20.06.2018 - Bytové družstvo Labutí

08.06.2018 - Kanalizační přípojka – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf29.05.2018 - Náklady GDPR

pdf09.04.2018 - Dokumenty GDPR

pdf19.03.2018 - Stacionární radary

pdf19.02.2018 - Dotazy GDPR

pdf13.02.2018 - Výpočetní technika 

pdf22.01.2018 - Plán investic a velkých oprav 2018,    pdfpříloha č.1

11.01.2018 - Spisový materiál sp. zn. OVV 25691/2017 sru – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf03.01.2018 - Dokumenty ze spisu

 

Rok 2017

27.12.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 8378/2017 sru – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

27.12.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 30933/2016 lag – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci 

20.12.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 24653/2017 sru – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

20.12.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 31923/2016 lat – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

13.12.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 13679/2017 sru – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

12.12.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 33569/2016 lag – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf06.12.2017 – Ochrana osobních údajů 

24.11.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 24092/2017 sru – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf16.11.2017 - Mobilní tarify 

pdf06.11.2017 – Vodní zdroj Domašov nad Bystřicí

pdf02.11.2017 - Vodní zdroje 

pdf01.11.2017 – Přehled plateb

19.09.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 125496/2017 sp. zn. OŠK 70/2017 kam – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

14.09.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 31923/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci 

pdf04.09.2017 - Správní spis

pdf30.08.2017 - Škodlivost ptactva

pdf29.08.2017 - Větrný park Jívová

pdf25.08.2017 - Správní řízení

25.08.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 30933/2016 lag – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

25.08.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 33569/2016 lag – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

17.08.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 1154/2016 lat – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

15.08.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 17161/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf15.08.2017 - Správní řízení

pdf09.08.2017 - Ochrana ovzduší

pdf03.08.2017 - Veřejná zakázka

pdf28.07.2017 - Předběžná opatření

pdf26.07.2017 - Veřejná zakázka

pdf25.07.2017 - Daňové nedoplatky

19.07.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 2220/2016 mol – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf17.07.2017 – Společnost EKO-KOM

17.07.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 1154/2016 lat – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf13.07.2017 - Výpověď Scolarest     pdfpříloha

03.07.2017 - Byla poskytnuta informace k žádosti ze dne 19.06.2017 pod č. j. MEST 97615/2017 sp. zn. OVV 21223/2017 hor, týkající se celkových ročních mezd a odměn zaměstnanců odboru vnitřních věcí

29.06.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 1154/2016 lat – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

26.06.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 17161/2016 cen – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

22.06.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 1234/2017 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

21.06.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 311/2017 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

13.06.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 5620/2016 lat – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf13.06.2017 - Správní řízení

12.06.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 82714/2017 sp. zn. OŠK 55/2017 kam – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf12.06.2017 - Školní stravování   pdfEvidence     pdfZápisy, kontroly     pdfFaktury

pdf08.06.2017 - Pronájem prostor   pdfŽádost     pdfSchéma

pdf29.05.2017 - Seznam právnických osob

pdf25.05.2017 - Správní řízení

pdf25.05.2017 - Správní řízení

pdf25.05.2017 - Správní řízení

23.05.2017 - Cizí strávníci - bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf15.05.2017 - Usnesení rady města č. 1055/23, pdfpříloha

pdf10.05.2017 - Školní stravování

10.05.2017 - Znalecký posudek,  pdfžádost, pdfposkytnutá informace

pdf09.05.2017 - Nákup vozidla, nabídka Scolarest, pdfkupní smlouva, pdfnabídka část 1, pdfčást 2, pdfčást 3, pdfčást 4

pdf09.05.2017 - Usnesení rady města, pdfpříloha

pdf28.04.2017 - Správní delikt

28.04.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 49154/20174 sp. zn. OVV 20357/2016 lat – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf28.04.2017 - Usnesení rady města, pdfpříloha

pdf19.04.2017 - Správní delikt

pdf19.04.2017 - Správní delikt

pdf13.04.2017 - Veřejná zakázka

pdf12.04.2017 - Scolarest, pdfpříloha

pdf11.04.2017 - Scolarest

pdf11.04.2017 - Školní stravování

pdf07.04.2017 - Školní stravování

pdf06.04.2017 - Vybraná částka na pokutách za správní delikty a přestupky za rok 2016

pdf06.04.2017 - Správní delikty

06.04.2017 - byla poskytnuta informace k žádosti ze dne 23.03.2017 pod č. j. MEST 52935/2017 sp. zn. OVV 50/2017 hor, týkající se celkových ročních mezd a odměn zaměstnanců odboru vnitřních věcí

06.04.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 24917/2016 net – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

06.04.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 5620/2016 lat – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf06.04.2017 - Scolarest

03.04.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 3554/2016 lag – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf03.04.2017 - Spisové materiály

pdf27.03.2017 - Smlouva o nájmu prostor a pronájmu věcí movitých

pdf27.03.2017 - Investiční plány Města Šternberka na rok 2017,   pdfpříloha 

27.03.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 12944/2017 sp. zn. OVV 27762/2016 sku – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

24.03.2017 - Spisový materiál sp. zn. ODSH 6509/2016 net – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

23.03.2017 - Spisový materiál sp. zn. MEST 102711/2016 OVV 30933/2016 kola – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

23.03.2017 - Spisový materiál sp. zn. MEST 66015/2016 OVV 17228/2016 man – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

20.03.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 23520/2016, sp. zn. OVV 1174/2016 vas – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

20.03.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 23500/2016, sp. zn. OVV 1154/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

20.03.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 27357/2016, sp. zn. OVV 3109/2016 mol – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

20.03.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 5620/2016 lat – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

15.03.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 100392/2016, sp. zn. OVV 30127/2016 rez – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

07.03.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 106265/2016, sp. zn. OVV 31923/2016 mol – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci 

pdf02.03.2017 - Šikanózní žádosti o informace

27.02.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 144638/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf24.02.2017 - Kopie dokumentů k prodeji pozemku

24.02.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 60122/2016, sp. zn. OVV 14917/2016 mol – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

24.02.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 144638/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

24.02.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 144638/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

22.02.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 102711/2016 OVV 30933/2016 kola – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

22.02.2017 - Spisový materiál č. j. MEST 66015/2016 OVV 17228/2016 man – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf21.02.2017 - Investiční plány na rok 2017

pdf20.02.2017 - Pokuty

pdf17.02.2017 - Veřejné zakázky

pdf13.02.2017 - Rok narození poplatníka

09.02.2017 - Spisový materiál sp. zn. MEST 144638/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci

pdf06.02.2017 - Členové Rady města Šternberka 2002 - 2014
pdf31.01.2017 - Správní delikt sp. zn. MEST 143832/2016 OVV 22548/2016 lag
pdf30.01.2017 - Správní delikt sp. zn. KÚOK/102756/2016/ODSH-SD/7356
pdf18.01.2017 - Odnětí půdy ze ZPF
23.01.2017 - Kompletní spisový materiál č. j. MEST 117842/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace
pdf16.01.2017 - Spisový materiál sp. zn. OVV 31548/2016 ner
pdf13.01.2017 - Plán investic na rok 2017
13.01.2017 - Kompletní spisový materiál č. j. MEST 144638/2016 – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace
pdf05.01.2017 - Správní delikt OVV 22967/2016 lag
pdf02.01.2017 - Správní delikt MEST 60122/2016 OVV 22967/2016 mol
pdf02.01.2017 - Správní delikt OVV 22962/2016 lag

Rok 2016


pdf21.12.2016 - Sociální bydlení
pdf21.12.2016 - Stacionární radary
pdf14.12.2016 - Pokuta ÚOHS - II.
pdf14.12.2016 - Pokuta ÚOHS - I.
pdf13.12.2016 - Dopravní značení
pdf12.12.2016 - Informace k incidentu
pdf30.11.2016 - Čistírna odpadních vod
pdf28.11.2016 - Smlouvy
pdf14.11.2016 - Měření rychlosti
pdf01.11.2016 - Správní delikt
pdf24.10.2016 - Smlouva stacionární radary
pdf24.10.2016 - Kopie spisu

pdf24.10.2016 - Měření rychlosti
pdf17.10.2016 - Poskytnutí spisu
pdf14.10.2016 - Solární elektrárna
pdf21.09.2016 - Správní delikt
pdf23.08.2016 – Nemovitost Litovelská 2294/10, Šternberk
pdf28.07.2016 - Počet zaznamenaných přestupků
pdf04.07.2016 - Smlouva o pronájmu technického prostředku
pdf01.07.2016 - Finanční prostředky
pdf30.06.2016 - Veřejná zakázka Stavební úpravy ulic Lhotská a Na Bažinách
pdf02.06.2016 - Kácení stromů
pdf09.05.2016 - Parkovací automaty 2015
pdf04.05.2016 - Lovecké lístky
pdf19.04.2016 - Smlouva o nájmu zařízení
pdf14.04.2016 - Spisová služba
pdf08.04.2016 - Prodej pozemků
pdf06.04.2016 - Datové zprávy
pdf29.03.2016 - Správní řízení
pdf21.03.2016 - Automatizovaný technický prostředek
pdf16.03.2016 - Přestupek

pdf14.03.2016 - Faktury 2010 – 2015
pdf14.03.2016 - Stacionární radary
pdf01.03.2016 - Exekuce
pdf23.02.2016 - Veřejná zakázka Multifunkční kulturní zařízení Šternberk
pdf23.02.2016 - Větrný park v Jívové
pdf09.02.2016 - Investiční plány na rok 2016
pdf03.02.2016 - Veřejná zakázka Multifunkční kulturní zařízení Šternberk
pdf03.02.2016 - Měření rychlosti
pdf03.02.2016 - Kopie spisového materiálu
pdf26.01.2016 - Veřejná zakázka Multifunkční kulturní zařízení Šternberk
pdf22.01.2016 - Informace k měření rychlostiRok 2015

pdf16.12.2015 - Fungující stanice měření emisí ve Šternberku
pdf10.12.2015 - Provoz zařízení pro měření rychlosti
08.12.2015 - Kolaudační rozhodnutí – bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci
pdf16.11.2015 - Smlouva s vlastníkem zařízení pro měření rychlosti

pdf16.11.2015 - Seznam členů Rady města Šternberka od roku 2002
pdf16.11.2015 - Kopie spisového materiálu
pdf11.11.2015 - Kopie dokumentů
pdf02.11.2015 - Kopie spisu
pdf06.10.2015 - Smlouva o pronájmu automatizovaného technického prostředku
pdf01.10.2015 - Poskytování právních služeb, pdfodpověď na žádost
pdf15.09.2015 - Správa a provoz vodovodů a kanalizací
pdf05.08.2015 - Zábor veřejného prostranství
pdf28.07.2015 - Platy a odměny za rok 2014
pdf03.07.2015 - Právní služby

pdf14.05.2015 - Finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi
pdf04.05.2015 - Rozhodntí o vyvlastnění
pdf07.04.2015 – Právní informační systém
pdf01.04.2015 - Vybírání poplatků

pdf26.02.2015 – Dotaz k rozhodnutí ÚOHS
pdf02.02.2015 – Počet zaměstnanců
pdf02.02.2015 - Zábor veřejného prostranství
pdf22.01.2015 - Koupě pozemku

pdf20.01.2015 - Veřejné osvětlení
pdf15.01.2015 - Investiční plány na rok 2015
  - pdfdoplňující informace
pdf15.01.2015 - Investiční plány na rok 2015
  - pdfdoplňující informace
pdf05.01.2015 - Informace k územnímu plánu obce Jívová

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže