Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Územní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk

Územní studie veřejných prostranství Šternberk

irop logo

Jedná se o pořízení tří územních studií rozsáhlých rozvojových lokalit na území města Šternberka. Tyto studie mají za úkol navrhnout základní kostru veřejného prostranství, a to ve vazbách na budoucí využití území a jeho stabilizaci.

Pořízením územních studií bude splněna podmínka stanovená v Územním plánu Šternberk, kde jsou rozvojové lokality "nad Okrajovou ulicí a Obora" (dle územního plánu plocha Z18 a Z19) a "Lhota JZ" (dle územního plánu plocha Z53-I a Z53-II) vymezeny jako plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Lokalita "pod kopcem" není územním plánem podmíněna zpracováním územní studie, ale vzhledem k její rozloze cca 6,2 ha a uvažovanému záměru města na umístění atletického sportoviště, je třeba zpracovat komplexnější územně plánovací podklad, který by měl tuto plochu řešit z hlediska potřeb veřejného prostranství, které umístění sportoviště vyvolá.

Dokončení všech tří územních studií se předpokládá v roce 2018. Územní studie jsou pořizovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

 

pdfÚzemní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk - textová část

zipÚzemní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk - grafická část

Lokalitu (zastavitelné plochy Z18 a Z19) nelze v současné době otevřít pro navrhovaný účel bydlení, a to především z důvodu absence návrhu minimálně základní kostry veřejného prostranství, od které se bude odvíjet navazující struktura zástavby. Účelem této územní studie je tak prověřit veřejná prostranství ve všech vazbách včetně staveb, terénních úprav, zeleně či vodních ploch, které je formují.

Územní studie veřejných prostranství nad Okrajovou ulicí a Obora Šternberk byla podpořena z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže