• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2019 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2019 beze změn

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2019

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu v roce 2019

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Velkoobjemový odpad: třetí termín v sobotu 20. dubna!

  Velkoobjemový odpad: třetí termín v sobotu 20. dubna!

 • Jarní testování závodní trati Ecce Homo 19.-21. dubna

  Jarní testování závodní trati Ecce Homo 19.-21. dubna

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Strategie cestovního ruchu

Strategie cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 - 2010 (výhled do roku 2013) byla schválena Zastupitelstvem města Šternberka dne 26.3.2008 usnesením číslo 389/12.

Cílem dokumentu je ve městě Šternberku a mikroregionu Šternbersko zhodnotit stávající situaci v oblasti cestovního ruchu (dále jen CR) a v návaznosti na to navrhnout vhodnou strategii, která zde s důrazem na zachování trvale udržitelného rozvoje podnítí rozvoj CR a povede k ekonomické prosperitě Šternberska a jeho obyvatel.

Strategie jednoznačně vychází z klíčových atraktivit a aktivit, které je třeba podporovat a rozvíjet. Dále se soustřeďuje na klíčové problémy a překážky rozvoje CR, které je nutné odstranit nebo v první fázi alespoň zmírnit. Jednotlivá opatření jsou ve strategii navržena tak, aby byl díky možnosti získání finančních prostředků z operačních programů nového plánovacího období 2007-2013 lépe využíván potenciál CR ve městě Šternberku i v mikroregionu Šternbersko, a díky tomu byl výrazně stimulován jejich další rozvoj.

Dokument Strategie rozvoje CR pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko obsahuje:

I. Situační analýzu - charakteristika současného stavu z hlediska CR, analýza SWOT
II. Návrhovou část - priority a návrhová opatření strategického rozvoje
III. Akční plán - konkretizace jednotlivých návrhových opatření

Vize - stav, kterého chceme dosáhnout do let 2013-2015:

Město Šternberk a mikroregion Šternbersko - dobře řízené území regionálního a v některých případech národního významu (hrad, Ecce Homo, Expozice času) známé jako oblast příměstské rekreace s významným kulturně-historickým dědictvím a jedinečnými podmínkami pro aktivní trávení volného času a zábavu. Oblast, která se moderně rozvíjí, drží krok s trendy CR, plně využívá všech svých předností a tak přispívá k ekonomické prosperitě obyvatel a trvale udržitelnému rozvoji města i celého mikroregionu. Šternberk - město turistiky.

Úvodní strana 83.55 Kb
Situační analýza 830.93 Kb
Návrhová část 890.29 Kb
Akční plán 551.99 Kb
Resume 254.53 Kb

 

 

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže