• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

  Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 27. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 26. 9. 2018 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 26.09.2018
3. Přehled usnesení RM Šternberka a informace občanům o činnosti orgánů města - rady města a starosty - za uplynulé období
4. Zápisy z jednání finančního výboru
5. Hospodaření města Šternberka za 1. pololetí 2018
6. Rozpočet města Šternberka na rok 2019
7. Nedobytné pohledávky města Šternberk
8. Zápis z kontrolního výboru
9. Peněžitý vklad do VHS SITKA - kanalizace Chabičov
10. Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury
11. Úpravy příspěvků na provoz a odpisy příspěvkovým organizacím v oblasti školství a kultury
12. Dotace z rozpočtu města – sport, kultura
13. Žádost o individuální dotaci - Charita Šternberk
14. Zvýšení příspěvku na provoz organizace Sociální služby Šternberk, p.o.
15. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě v zahrádkářské osadě "Zámecký kopec"
16. Směna pozemků na ulici Brigádnická
17. Smlouva o budoucí kupní smlouvě - část pozemku parc. č. 4643/6 v k. ú. Šternberk
18. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky
19. Prodej části pozemku parc. č. 2877 v k. ú. Šternberk
20. Prodej části pozemku parc. č. 490/34 v k. ú. Těšíkov
21. Prodej části pozemku parc. č. 4745 v k. ú. Šternberk
22. Vzájemné bezúplatné převody pozemků u bytového domu Passinger
23. Záměr prodeje bytových jednotek v byt. domech Komenského 28 a Čechova 7 oprávněným nájemcům
24. Nepeněžitý vklad Města Šternberka do základního kapitálu VHS SITKA, s.r.o.
25. Zpráva o činnosti výborů a komisí a návrh odměn členům za rok 2018
26. Diskuse členů zastupitelstva města
27. Diskuse občanů
28. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

říjen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže