Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 16. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 23. 6. 2021 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, velký sál, přízemí

 

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 23.06.2021
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápisy z finančního výboru
5. Zápis z kontrolního výboru
6. INVESTICE 2021 - změna č. 1
7. Petice - ulice Smetanova
8. Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava
9. Atletický klub - dodatek smlouvy
10. Grafický manuál města Šternberka
11. Obec Mladějovice - dohoda o vytvoření společného školského obvodu
12. Vložení atletického stadionu do správy DDM
13. Příspěvek ZŠ Svatoplukova - úprava technologie v kotelně
14. Investiční záměr - Domov pro seniory Šternberk
15. Zvýšení příspěvku organizaci Sociální služby Šternberk, příspěvková organizace
16. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2526/8 v k.ú. Šternberk včetně stavebních objektů z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Města Šternberka
17. Budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc.č. 840 a parc.č. 880 v k.ú. Chabičov z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví Města Šternberka
18. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě v zahrádkářské osadě „Zámecký kopec“, k.ú. Šternberk
19. Výkup části pozemku parc. č. 2612 v k. ú. Šternberk
20. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 5847/1 v k. ú. Šternberk
21. Volba člena kontrolního výboru
22. Volba přísedících Okresního soudu v Olomouci
23. VHS SITKA, s.r.o. - změna společenské smlouvy
24. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje
25. Zpráva o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2020
26. Diskuse členů zastupitelstva města
27. Diskuse občanů
28. Závěr

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky