Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 5. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 19. 6. 2019 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 19.06.2019
3. Zápisy z finančního výboru
4. Střednědobý výhled rozpočtu města Šternberk 2020 -2024
5. Název nové ulice
6. Investice 2019 - aktualizace (změna 3)
7. Dotace na stavební práce
8. Smlouva o úhradě části nákladů - II/447 Strukov - Šternberk
9. Změna účelu užití dotace z rozpočtu města (Římskokatolická farnost)
10. Zápis z jednání kontrolního výboru
11. Přehled usnesení RM Šternberka a informace občanům o činnosti orgánů města - rady města a starosty - za uplynulé období
12. Zřizovací listina Městských kulturních zařízení - dodatek č. 2
13. Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím
14. Úprava příspěvků na provoz příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury
15. Žádosti spolků Fbc Šternberk, Kuželkářský klub, Kynologický klub
16. Prodej pozemku parc. č. 15/1 v k. ú. Těšíkov
17. Prodej pozemku parc. č. 414/4 a parc. č. 415/4 v k. ú. Šternberk
18. Uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky
19. Záměr prodeje byt. jednotky č. 472/12, Masarykova 22, Šternberk - nejvyšší nabídce
20. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 4923 v k. ú. Šternberk
21. Záměr směny pozemku parc. č. 4640/5 a části pozemku parc. č. 4621/13 v k. ú. Šternberk
22. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1109/2 v k. ú. Šternberk
23. Záměr prodeje pozemků parc. č. 88/2 a parc. č. 88/4 v k. ú. Těšíkov
24. Změna ve složení kontrolního výboru
25. Tyršovy sady a jejich budoucnost
26. Diskuse členů zastupitelstva města
27. Diskuse občanů
28. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže