• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

  Měření rychlosti automobilů stacionárními radary

 • Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

  Rozklikávací rozpočet města, registr smluv a pohledávek

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2017

 • Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

  Nová mobilní aplikace Šternberk nejen pro turisty

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2017

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku v roce 2017?

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Svatoplukova, Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

 • Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

  Uzavření trati Ecce Homo pro sportovní aktivity v roce 2017

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 20. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 20. 9. 2017 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20. Jednací sál, 1. patro

1. Zahájení
2. Program zasedání ZM dne 20.09.2017
3. Volba místostarosty
4. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města za uplynulé období
5. Zápis z jednání finančního výboru
6. Hospodaření města Šternberka za 1. pololetí 2017
7. Návrh na udělení cen města Šternberka v roce 2017
8. Návrh na udělení čestného občanství Kurtu Grögerovi
9. Zvýšení příspěvku na provoz organizace Sociální služby Šternberk, p.o.
10. Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací města v oblasti školství a kultury
11. Dotace sport - žádosti TJ Sokol, Fotbalového klubu
12. Školní jídelna - majetek, financování příspěvkové organizace
13. Investice a velké akce 2017 - aktualizace
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
15. Nabídka k uplatnění předkupního práva ke stavbě v zahrádkářské osadě "Zámecký kopec"
16. Nepeněžitý vklad Města Šternberka do základního kapitálu VHS Sitka, s.r.o. – 2017
17. Prodej bytových jednotek č. 342/7 a 342/8, Komenského 30, Šternberk
18. Prodej části pozemku parc. č. 856/4 v k. ú. Dalov
19. Prodej částí pozemů parc. č 490/2, parc. č. 490/34 v k. ú. Těšíkov
20. Směna částí pozemků parc. č. 2217/1 a parc. č. 2216 v k. ú. Šternberk
21. Vyhodnocení nabídky – prodej budovy Hvězdné údolí 951/81
22. Výkup části pozemku p. č. 2964/1 v k. ú. Šternberk
23. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2832 v k. ú. Šternberk
24. Záměr prodeje pozemků parc. č. 419/1, 419/2 v k. ú. Šternberk
25. Záměr prodeje pozemků parc. č. 5211, 5213/1 v k. ú. Šternberk
26. Vzdání se funkce předsedkyně osadního výboru Těšíkov
27. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI
28. Volba přísedících Okresního soudu v Olomouci
29. Diskuse zastupitelů města
30. Diskuse občanů
31. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2017:
13 599

Kalendář akcí

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže