Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2021

 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2021 beze změn

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2021

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změnu v místních poplatcích

 • Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si opět mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

  Využijte mobilní rozhlas pro občany města Šternberka

Obsah webu Šternberk.eu

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 15. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 28. 4. 2021 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, velký sál, přízemí

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 28.04.2021
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Závěrečný účet města Šternberka za rok 2020
6. Účetní závěrka města Šternberka za rok 2020
7. Zápis z kontrolního výboru
8. Dotace z programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně 2021
9. Dotace z Programu regenerace MPZ na rok 2021
10. Chodník Jívavská - smlouva o úhradě části nákladů
11. Dodatek smlouvy - ARKS Plus s.r.o.
12. Změny příspěvků příspěvkovým organizacím v oblasti školství a kultury
13. Návratná finanční výpomoc - projekt„Jazyková učebna na ZŠ náměstí Svobody Šternberk“
14. Žádost Olomouckého kraje o poskytnutí finančního daru
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění plnění úkolů jednotky SDH Města Šternberka
16. Prodej částí pozemku parc. č. 70 v k. ú. Šternberk
17. Prodej pozemku parc. 96 v k. ú. Lhota u Šternberka
18. Prodej pozemku parc.č. 67/2 a části parc.č. 845/18 v k.ú. Dalov
19. Prodej pozemků - bytový dům Jívavská 65, Šternberk
20. Prodej části pozemku parc. č. st. 171 v k.ú. Dalov
21. Prodej části pozemku parc.č. 3508/4 v k.ú Šternberk
22. Přehled nemovitého majetku Města Šternberka
23. Směna pozemků ul. Jarní
24. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 369/2 v k.ú. Šternberk
25. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1136 v k.ú. Dalov
26. Výroční zpráva města Šternberka za rok 2020
27. Diskuse členů zastupitelstva
28. Diskuse občanů
29. Závěr

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2021:
13 479


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky