Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny ve Šternberku

  Provoz kompostárny ve Šternberku

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2022

 • Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

  Termíny svozů odpadu, plastů, papíru a bioodpadu 2022

 • Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

  Novoroční blahopřání všem obyvatelům města Šternberka

 • Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

  Odpady můžete odevzdávat ve sběrném dvoře bez limitu!

 • Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

  Majitelé psů si zase mohou vyzvedávat speciální sáčky

Obsah webu Šternberk.eu

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 18. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 8. 12. 2021 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, velký sál, přízemí

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 08.12.2021
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města
4. Zápisy z finančního výboru
5. Návrh rozpočtu města Šternberka na rok 2022
6. Zápisy z kontrolního výboru a plán práce na rok 2022
7. Dotace 2021 - změny
8. Dotace 2022 - provoz infocentra a vydávání Šternberských listů
9. Dotace 2022 - provoz sportovních organizací
10. Změny příspěvků příspěvkových organizací v oblasti školství a kultury
11. Prodej části pozemku parc. č. 106/3 v k. ú. Těšíkov
12. Prodej části pozemku parc. č. 1257 v k. ú. Šternberk
13. Prodej části pozemku parc. č. 5487 v k. ú. Šternberk
14. Prodej části pozemku parc. č. 5881 v k. ú. Šternberk
15. Prodej pozemku parc.č. 4423 v k. ú. Šternberk
16. Řešení majetkoprávních vztahů se spol. MJM agro, a.s.
17. Směna části pozemku parc. č. 1044 v k. ú. Dalov za části pozemku parc. č. 1098/2 a část pozemku parc. č. 1097 v k. ú. Huzová
18. Směna částí pozemků parc. č. 827/1 a 113/2 v k. ú. Chabičov
19. Směna pozemků a změna katastrální (obecní) hranice s obcí Hlásnice
20. Výkup pozemků "Šternberk, ulice Dlouhá"
21. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1733/1 v k. ú. Šternberk
22. Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 5425 v k. ú. Šternberk
23. Záměr prodeje pozemku parc. č. 5487/3 v k. ú. Šternberk
24. Záměr směny částí pozemků parc. č. 88/7 a parc.č. st. 26 v k. ú. Těšíkov
25. Záměr směny pozemků v k. ú. Lhota u Šternberka a k. ú. Chabičov (vodojem Aleš)
26. Záměr směny pozemků: Město Šternberk - manž. Klarovi
27. Změna ve složení kontrolního výboru
28. Zprávy o činnosti výborů a komisí a návrh odměn členům za rok 2021
29. Termíny zasedání ZM a schůzí RM na rok 2022
30. Diskuse členů zastupitelstva města
31. Diskuse občanů
32. Závěr

 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2022:
13 417


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky