Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 11. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 24. 6. 2020 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, velký sál, přízemí

1. Zahájení
2. Program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne 24.06. 2020
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města za uplynulé období
4. Zápisy z finančního výboru
5. Zápisy z kontrolního výboru
6. Program rozvoje města Šternberk 2020-2025
7. Program regenerace MPZ - změna rozdělení dotace
8. Smlouva o partnerství - opravy cyklostezky Hvězdná
9. Dotace - sport, kultura
10. Dotace pro Poradnu pro občanství, občanská a lidská práva
11. Zpráva o uplatňování Územního plánu Šternberk obsahující zadání změny č. 3
12. Smlouva o smlouvě budoucí směnné pro výstavbu regulační stanice plynu - GasNet, s.r.o.
13. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1906 v k. ú. Šternberk
14. Záměr prodeje částí pozemku parc. č. 217/105 a části pozemku parc. č. 217/109 v k. ú. Lhota u Šternberka
15. Založení obchodní společnosti města
16. Smlouva o darování finančních prostředků Olomouckému kraji
17. Zařazení území města Šternberka do územní působnosti MAS Šternbersko
18. Diskuse členů zastupitelstva města
19. Diskuse občanů
20. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže