• Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2018 beze změn

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu pro 2018

 • Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

  Poplatky za psa a svoz odpadu se nemění. Stejně jako vodné.

 • Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

  Radnice nabízí zdarma občanům koše na bioodpad

 • Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

  Majitelé psů si mohou vyzvednout speciální sáčky

 • Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

  Kalendář akcí ve Šternberku pro rok 2018

 • Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

  Jaké jsou plány a investice ve Šternberku pro rok 2018?

 • Plánované uzavírky závodní trati Ecce Homo v roce 2018

  Plánované uzavírky závodní trati Ecce Homo v roce 2018

 • Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

  Hřiště u základních škol jsou otevřena i pro veřejnost

Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Program zasedání

INFORMACE
o době, místě a navrženém programu 23. zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠTERNBERKA
dne 11. 4. 2018 v 15:00 hodin
místo: Kulturní dům Šternberk, Masarykova 20, konferenční sál, 1. patro

1. Zahájení
2. Program zasedání ZM dne 11.04.2018
3. Přehled usnesení RM a informace občanům o činnosti orgánů města za uplynulé období
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Závěrečný účet města Šternberka za rok 2017
6. Účetní závěrka města Šternberka za rok 2017
7. Zápisy z kontrolního výboru
8. Dotace z programu Podpora obnovy objektů v památkové zóně 2018
9. Dotace z Programu regenerace MPZ na rok 2018
10. Předškolní vzdělávání
11. Dotace z rozpočtu města - akce na náměstí (Město v pohybu, Šternberské slavnosti)
12. Investice 2018 - aktualizace
13. Smlouva o smlouvě budoucí kupní - infrastruktura lokalita Polní II. etapa
14. Přehled nemovitého majetku Města Šternberka
15. Směna pozemků mezi Městem Šternberk a LČR, s.p. v k.ú. Šternberk
16. Směna pozemků pro realizaci cyklostezky na ul. Olomoucká
17. Výkup části pozemku parc. č. 3170 v k. ú. Šternberk
18. Vzájemné bezúplatné převody pozemků s Olomouckým krajem v k.ú. Šternberk - Hvězdné údolí
19. Záměr směny pozemků na ul. Vinohradská a Balcárkova
20. Záměr prodeje pozemku parc. č. 91/5 v k. ú. Šternberk
21. Uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek
22. Záměr peněžitého vkladu do VHS SITKA, s.r.o., na výstavbu kanalizace v Chabičově
23. Návrh na snížení základního kapitálu VHS SITKA, s.r.o.
24. VHS Sitka, s.r.o.
25. Zpráva o činnosti Městské policie Šternberk za rok 2017
26. Výroční zpráva města za rok 2017
27. Diskuse zastupitelů města
28. Diskuse občanů
29. Závěr

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2018:
13 600

Kalendář akcí

duben 2018
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže