Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Programové prohlášení Rady města Šternberka pro volební období 2010 – 2014


Rada města Šternberka předkládá občanům města Šternberka toto programové prohlášení:      

Vize:
Město pracovních příležitostí, kvalitního bydlení, vzdělání a spokojeného života občanů, ve kterém chceme nejen bydlet, ale i dobře žít.


VEŘEJNÁ SPRÁVA, KOMUNIKACE A OTEVŘENOST

 • Vyžadujeme profesionalitu, ochotu a vstřícnost u všech pracovníků městského úřadu, které nebudou projevem jejich dobré vůle a nálady, ale samozřejmostí.
 • Na městském úřadě bude i nadále uplatňován systém managementu kvality podle norem ISO 9001.
 • Zásadní záležitosti a investice budeme konzultovat s  veřejností (veřejná  projednávání a občanské ankety) tak, aby významná rozhodnutí byla podpořena zjištěním zájmu obyvatel.
 • Zvýšíme transparentnost veřejných zakázek nepovinným, nadstandardním zveřejňováním bližších údajů o průběhu a výsledcích výběrových řízení. Tyto postupy budou včleněny do systému směrnic ISO.
 • Klademe důraz na širokou otevřenou informovanost občanů.

 

ROZVOJ MĚSTA

 • Prosazujeme vyrovnaný rozpočet zaměřený na snižování provozních nákladů a podpory kapitálových výdajů, důsledné a okamžité vymáhání dluhů a pohledávek.
 • Zavazujeme se ke stabilizaci koeficientu daně z nemovitosti v tomto volebním období.
 • Investiční rozvoj města se bude řídit Strategickým plánem rozvoje.
 • Budeme podporovat smysluplné investice – modernizace kulturních zařízení, rekonstrukce autobusových nádraží, postupná oprava silnic a chodníků, obnova zeleně.
 • K financování projektů budeme co nejvíce využívat evropské, státní a krajské dotace.
 • Budeme usilovat o dotační zdroje na postupnou revitalizaci šternberských sídlišť.
 • Podporujeme výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitách (např. Nad Nemocnicí, Polní…).

 

SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ

 • Podporujeme vyvážené poskytování sociálních služeb dle potřeb občanů města.
 • Jako součást rekonstrukce Městského klubu navrhujeme vybudovat zázemí pro Klub seniorů.
 • Jako podporu nezaměstnaným budeme rozšiřovat institut Veřejně prospěšných prací.
 • Pro zdravotně postižené občany chceme zajistit bezbariérovost veřejných budov.
 • Podpoříme vybudování heliportu letecké záchranné služby.

 

ŠKOLSTVÍ A VOLNÝ ČAS

 • Naší prioritou je řízená podpora vzdělanosti a trávení volného času.
 • Podpoříme modernizaci a rozšíření mateřských škol.
 • Formou finanční spoluúčasti pomůžeme školám v zapojení do evropských projektů.
 • Podpoříme preventivní akce zaměřené na ekologickou a protidrogovou výchovu na školách.
 • Dokončíme energetická opatření v ZUŠ a ZŠ Dr. Hrubého.
 • Nabídneme volné prostory v  městských budovách k rozšíření pomaturitních studijních oborů.
 • Podporujeme vznik zájmového sdružení Mateřské centrum (místo pro setkávání a činnost matek s dětmi do 3 let).
 • S podporou dotací budeme usilovat o výstavbu centrálního dětského hřiště v Tyršových sadech.

 

KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH

 • Dokončíme a otevřeme Expozici času.
 • Budeme pokračovat v přestavbě Městského klubu na moderní multifunkční centrum.
 • Budeme podporovat kulturní a sportovní aktivity spolků a neziskových organizací formou příspěvků a grantů.
 • Společně s Fotbalovým klubem Šternberk dokončíme rekonstrukci fotbalového areálu.
 • Budeme hledat cestu k obnovení hokejové tradice ve Šternberku.
 • Prosazujeme centrální koordinaci kulturních akcí ve městě.
 • Ve spolupráci se Státním hradem Šternberk budeme hledat dotační zdroje pro realizaci Obnovy hradu a zámecké Lichtenštejnské stezky.
 • Pomůžeme dokončit rekonstrukci farního kostela, budeme pomáhat hledat dotační zdroje na opravu špitálního kostelíku.
 • Budeme podporovat ověřené marketingové značky města – historické památky, automobilové závody Ecce Homo, Rally Jeseníky a  Šternberk – město hodin za účelem podpory cestovního ruchu společně s příležitostí podpory drobných podnikatelských aktivit.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • S pomocí evropských dotací budeme usilovat o regeneraci Tyršových sadů, alejí kolem Sitky, v Těšíkově a další zeleně ve městě.
 • Problematiku bioodpadů začínáme řešit výstavbou kompostárny.
 • Pro zvýšení třídění a separaci odpadů podpoříme výstavbu podzemních kontejnerů.
 • Zavedeme motivační systém občanů pro zvýšení podílu tříděného odpadu.
 • Zajistíme rozvoj zeleně a pravidelnou péči a údržbu veřejné zeleně.

 

DOPRAVA

 • Podporujeme rozvoj dalších technických opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě (dělící ostrůvky, kruhové křižovatky, osvětlování přechodů apod.).
 • Podporujeme vznik nových parkovacích ploch, především v oblastech velkých sídlišť.
 • Zahájíme projektovou přípravu rekonstrukce mostu u Městského klubu.
 • Při rekonstrukcích pěších komunikací chceme prosadit zajištění bezbariérových přechodů.
 • Budeme podporovat výstavbu dalších cyklostezek.
 • Budeme aktivně lobovat za vybudování rychlostní komunikace do Olomouce spojené obchvatem města.

 

BEZPEČNOST A PREVENCE KRIMINALITY

 • Podpoříme programy prevence kriminality a modernizaci kamerového systému.
 • Budeme pokračovat v potírání a prevenci sociálně patologických jevů.
 • Chceme, aby městská policie byla pro občany partnerem.
 • Nebudeme tolerovat nepřizpůsobivé občany.
 • Budeme důsledně postihovat vandalismus.
 • Herny a kasina nechceme v našem městě - nepatří do blízkosti škol, sídlišť a sociálních zařízení, v rámci platné legislativy budeme usilovat o přísnou regulaci jejich umístění a provozu.

 

PODPORA PODNIKÁNÍ

 • Otevřením průmyslově obchodní zóny v lokalitě bývalých kasáren kpt. Nálepky umožníme podnikatelům vytvořit nová pracovní místa.
 • Se zájemci z řad podnikatelů spojíme naše projekty a využijeme evropské dotace pro jejich realizaci.
 • Budeme podporovat podnikatele formou společných prezentací na veletrzích, na velkých městských sportovních, kulturních a společenských akcích.
 • Budeme podporovat a spolupracovat na projektech, které pomohou vytvářet nová pracovní místa.
 • Postupně dokončíme rekonstrukci komunikace ve Lhotě a umožníme tím místním podnikatelům bezproblémový příjezd k jejich provozovnám.
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2019:
13 603


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže