Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Dokumenty Rady a Zastupitelstva města

č. Titulek
1 204/10-16 Jednací řád Zastupitelstva města Šternberka
2 RM 397/10-19 Provozní řád Venkovských trhů Šternberk
3 1363-12 Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberk
4 1113 - 12 Ceník parkovného v zóně placeného parkování vymezeného nařízením města č. 5/2012 o placeném parkování ve Šternberku
5 329 - 11 Řád veřejného pohřebiště města Šternberka – pohřebiště Šternberk
6 3636-10 Označování budov domovními čísly
7 2669-09 Jednací řád komisí Rady města Šternberka
8 2669-09 Jednací řád Rady Města Šternberka
9 2581/89-14 Ceník dočasného užívání pozemků ve vlastnictví Města Šternberk
10 100/6-15 Stanovování prodejních cen pozemků ve vlastnictví Města Šternberk
11 756-09 Prodej nemovitostí z vlastnictví Města Šternberka nejvyšší nabídce
12 757-09 Zásady prodeje bytového fondu Města Šternberka
13 786/21-09 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Šternberka
14 S 61-08 Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Města Šternberka
15 I 10-03 Správa bytů a nebytových prostor v oblasti poskytování služeb s pronájmem souvisejících
16 I 10-06 Pravidla a postup pronájmu bytů
17 I 10-07 Pravidla a postup pronájmu nebytových prostorů
18 I 10-08 Údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce bytů, bytových jednotek, domů, nebytových prostorů
19 S 75-02 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
20 S 42-07 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže