Skočit na obsah Skočit na kompletní navigaci Skočit na zkrácenou navigaci Skočit na pravou stranu webu

Navigace

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Doporučené aktuality

Ovládání doporučených aktualit je možné pomocí klávesových zkratek, pro zastavení nebo spuštění přepínání aktualit lze pomocí klávesy mezerník. Samotné přepínání mezi aktualitami je možné pomocí levé a pravé šipky na klávesnici.

Pozastavit automatické přepínání aktualit Zobrazit předchozí aktualitu Zobrazit následující aktiualitu
 • Vítejte ve Šternberku

  Vítejte ve Šternberku

 • Provoz kompostárny v roce 2020 beze změn

  Provoz kompostárny v roce 2020 beze změn

 • Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

  Zastupitelé schválili rozpočet a změny v místních poplatcích

 • Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2020

  Ceník vodného a stočného ve Šternberku pro rok 2020

 • Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2020

  Termíny svozů komunálního odpadu a bioodpadu 2020

 • Kalendář akcí na rok 2020 + manuál pro pořadatele

  Kalendář akcí na rok 2020 + manuál pro pořadatele

 • Využijte školní hřiště Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

  Využijte školní hřiště Dr. Hrubého a náměstí Svobody pro sport

Obsah webu Šternberk.eu

Dokumenty Rady a Zastupitelstva města

č. Titulek
1 204/10-16 Jednací řád Zastupitelstva města Šternberka
2 RM 397/10-19 Provozní řád Venkovských trhů Šternberk
3 1363-12 Ceník věcných břemen zřizovaných na nemovitostech ve vlastnictví Města Šternberk
4 1113 - 12 Ceník parkovného v zóně placeného parkování vymezeného nařízením města č. 5/2012 o placeném parkování ve Šternberku
5 329 - 11 Řád veřejného pohřebiště města Šternberka – pohřebiště Šternberk
6 3636-10 Označování budov domovními čísly
7 2669-09 Jednací řád komisí Rady města Šternberka
8 2669-09 Jednací řád Rady Města Šternberka
9 2581/89-14 Ceník dočasného užívání pozemků ve vlastnictví Města Šternberk
10 100/6-15 Stanovování prodejních cen pozemků ve vlastnictví Města Šternberk
11 756-09 Prodej nemovitostí z vlastnictví Města Šternberka nejvyšší nabídce
12 757-09 Zásady prodeje bytového fondu Města Šternberka
13 786/21-09 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Šternberka
14 S 61-08 Zásady pro poskytování příspěvků z rozpočtu Města Šternberka
15 I 10-03 Správa bytů a nebytových prostor v oblasti poskytování služeb s pronájmem souvisejících
16 I 10-06 Pravidla a postup pronájmu bytů
17 I 10-07 Pravidla a postup pronájmu nebytových prostorů
18 I 10-08 Údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce bytů, bytových jednotek, domů, nebytových prostorů
19 S 75-02 Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
20 S 42-07 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
 

Pravá strana stránek

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže

Skočit na začátek stránky