Šternberk - oficiální informační portál města

HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2008

Dotační programy na rok 2017

Rada města Šternberka 7. prosince 2016 schválila dotační programy na rok 2017.

Žadatelé o dotaci z rozpočtu města se mohou ucházet o financování svých projektových záměrů v těchto programech:

docxPodpora pořadatelů kulturních akcí
pdfPodpora pořadatelů kulturních akcí

docxPodpora celoroční činnosti neprofesionálních uměleckých těles a souborů
pdfPodpora celoroční činnosti neprofesionálních uměleckých těles a souborů

docxPodpora sportovní činnosti
pdfPodpora sportovní činnosti

docxPodpora celoročních volnočasových aktivit a spolkového života
pdfPodpora celoročních volnočasových aktivit a spolkového života

docxPodpora spolupráce s partnerskými městy Šternberka
pdfPodpora spolupráce s partnerskými městy Šternberka

docxPodpora prevence drogových závislostí
pdfPodpora prevence drogových závislostí

docxPodpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární pomoci a prorodinných aktivit
pdfPodpora poskytovatelů sociálních služeb, humanitární pomoci a prorodinných aktivit

docxPodpora obnovy objektů v památkové zóně
pdfPodpora obnovy objektů v památkové zóně


Žádosti o dotace v těchto programech lze podávat pouze v období 9. až 16. ledna 2017 do podatelny Městského úřadu Šternberk.

Rada města také schválila nový dotační program na obnovu objektů v městské památkové zóně. Tento program umožní vlastníkům objektů, které se nacházejí v Městské památkové zóně Šternberk a nejsou kulturními památkami, ucházet se o dotaci na částečné financování svých záměrů obnovy a to ve dvou tzv. opatřeních:
opatření 1: střecha, fasáda: odstraňování nežádoucích stavů objektu spočívající:
• v obnově střechy včetně krovů a klempířských prvků
• v obnově uliční fasády (průčelí) objektu, který má stavebně zajištěnu statiku a střechu vč. krovů a klempířských prvků
opatření 2: okna, dveře, výkladce: odstraňování nežádoucích stavů objektů spočívající:
• v restaurování výplní směřujících do ulice (průčelí), tj. oken, vstupních dveří včetně portálu, výkladců

Žádosti o dotace v tomto programu lze podávat v období od 9. ledna do 2. května 2017.
Tato lhůta je stanovena s ohledem na to, aby se případní žadatelé mohli na podání dostatečně připravit; jednou z povinných příloh žádosti je závazné stanovisko orgánu památkové péče k záměru obnovy.

Podrobnější informace a požadavky na žadatele jsou uvedeny v příslušném dotačním programu.

 

Městský úřad Šternberk

Horní náměstí 16
785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529

telefon: 585 086 111, 511
e-mail: podatelna@sternberk.cz
ID datové schránky: ud7bzn4

Počet obyvatel k 1.1.2020:
13 543


Historické foto

Současné foto

Fotogalerie z akcí

Videoreportáže